ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ
Новини
07.05.2019
- Кога: 12-20 август 2019 - Къде: Искар, Испания - Участници: 33 участници от 6 различни държави: Испания, Португалия, България, Турция, Естония и Румъния. 5 души от държава – 4 младежи на възраст 18-30 години и 1 лидер без възрастово ограничение - Организатор: CLUB DEPORTIVO CHAÑE
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.05.2019
- Кога: 12-20 август 2019 - Къде: Искар, Испания - Участници: 33 участници от 6 различни държави: Испания, Словакия, Чехия, България, Португалия и Франция. 5 души от държава – 4 младежи на възраст 18-30 години и 1 лидер без възрастово ограничение - Организатор: KINBALL VALLADOLID
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.05.2019
Проект Active Break адресира днешните стресови времена и изобилието от работа, където много пъти забравяме, че движението е източник на здраве. Работодателите оказват натиск върху служителите, за да увеличат максимално производителността. Много служители страдат от разнообразие от болки, дължащи се на продължително заседяване пред компютър, постоянна работа, повтарящи се движения и т.н., което причинява много заболявания, свързани с работата. Иновативният аспект на проекта е насърчаването на дневни 10-минутни физически спортни дейности за служителите между работното време, които ще бъдат водени от спортни доброволци. Спортните доброволци ще бъдат обучени за воденето на тренировки за служители с подкрепата на платформа за електронно обучение.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
01.05.2019
Обучителен курс в сферата на здравословния начин на живот, включващ младежки оператори от партньорските държави и изпълняван въз основа на формат Обучителен курс (ТС), разработен съвместно от партньорите на консорциума ще се проведе в Сардиния, Италия. Продължителност: 7 работни дни с дейности в периода 15 – 23 юни 2019 г. Държавите, участващи в проекта, са следните: България, Перу, Парагвай и Италия, (4 участника от всяка държава + 1 член на екипа по проекта, възраст 18+).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.04.2019
В периода 28-30 април 2019, в София, България се проведе втората среща по стратегическото партньорство в сферата на младежта Академия за Младежки Работници. Проект Академия за младежки работници е стратегическо партньорство между България, Полша, Испания и Македония, които ще разработят полезни и адекватни за динамичното развитие на младите хора инструменти. В срещата, от името на „Асоциация за развитие на българския спорт“, която е домакин на проекта в България, взеха участие Йоанна Дочевска, Ивайло Здравков, Калинка Гударовска и Емилия Ценова. По време на срещата партньорите обсъдиха предстоящите дейности по проекта и възможностите за задълбочаване на партньорството в сферата на младежта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.04.2019
В периода 21-28 април 2019, във Вилнюс, Литва се проведе младежки обмен CYCLING-BASED LEARNING, в който взеха участие 5 младежи (18-30 години) и един лидер от България. В обучението се включиха и младежи от Испания, Румъния, Гърция, България, Полша и Литва, като акцент бе поставен на новата високо интегрирана концепция за психологическо благополучие, спорт, здравословен начин на живот, опазване на околната среда и активно гражданство на ново ниво. Ученето, основаващо се на колоездене, дава начало на новия подход към психологическото благосъстояние на младите хора, които имат плодотворни, здрави, активни пълноценни дейности в природата, заедно с други любими хора, които заедно признават природното и културното наследство на местния регион. Ученето, базирано на колоездене, разкрива силно интегрираната концепция за учене чрез правене чрез активно изследване на чувството за действие и учене заедно, докато карате велосипед.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.04.2019
На 25.04.2019, Велики четвъртък, пл. „Света Неделя“ в София се проведе детски спортен празник с игри на открито за най-малките, организирани от Асоциация за развитие на българския спорт /АРБС/, Школа по лека атлетика „Дарко тийм“ и Асоциация на българите боледуващи от астма/ АББА/. Паралелно със спортните игри, над 200 деца от 4 столични детски градини и 8 училища се включиха в боядисване на яйца, които след украсяването подариха на социалната кухня в двора на столичния храм „Св. Св. Кирил и Методий“ на ул. „Георг Вашингтон“ № 47. Децата взеха участие и в литийно шествие, което стартира от храм „Св. Неделя“ с благословението на белоградчишкия епископ Поликарп и беше водено от свещенослужители на Софийската епархия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.04.2019
В резултат от проведено в Париж през февруари 2019г обучение на спортни специалисти, в България се проведоха обучителни сесии на спортни и обучителни специалисти по методите Playdagogy и Обучение чрез спорт /ETS/. Дейностите се провеждат в рамките на проект PLAY’IN TOGETHER, като проектните дейности са планирани във връзка с домакинството на предстоящите Олимпийски игри в Париж през 2024г с цел да бъдат подготвени спортни специалисти, които да ползват иновативни методи на обучение, чрез които да работят за борба с дискриминацията и стереотипите към хората с различни физически и ментални увреждания.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.04.2019
Проект "Bocce together, active forever" цели да въведе традиционния спорт боче в ежедневния живот на хората от всички възрасти като средство за справяне със социалните предизвикателства - включително справяне с физическата неактивност. Много традиционни спортове и игри са изчезнали и тези, които оцеляват са изправени пред неизбежно изчезване. Глобализацията, миграцията, демографските и социалните промени са някои от факторите, които допринасят за тази тенденция. Въздействието на мултимедийната технология влияе и на изчезването на традиционните спортове и игри. Младите хора днес предпочитат да прекарват времето си пред компютър, а не с приятели и семействата си или да спортуват. Това засяга качеството им на живот и увеличава епидемията от физическа неактивност като цяло. В допълнение към това, спортът в днешно време става все по-скъп и може да има финансови бариери, които могат да попречат на хората да спортуват. С този проект искаме да популяризираме традиционния спорт боче и да докажем, че традицията може да бъде много забавна, ефективна и икономични обоснована. Освен това искаме да преодолеем разликата между поколенията и половете и да докажем, че боче не е само спорт за възрастни хора и мъже.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.04.2019
С проект Sport against bullying /Спорт срещу тормоза/ искаме училище, в което се приветстват различията, където всеки ученик се чувства сигурен, участва в планираните дейности и където гледните точки се взимат под внимание. С дейностите по проекта ще се опитаме да превърнем училищата в завладяващо място, където младите хора искат с нетърпение да участват в социални и спортни дейности, да използват спорта като инструмент за образование и социална интеграция, да осигури възможности за комуникация и кооперация на участващите младежи. Докато един от основните ни приоритети е да се намали тормоза в училищата, другите приоритети включват мерки срещу отпадането от училищата и намаляването на високите нива на отсъствията. Знаейки, че подобни практики работят успешно в други държави, ще се радвваме намерим подобни или да адаптираме съществуващи модели, чрез които да даваме на учениците различни гледни точки по темите, засегнати в настоящия проект и да разширяваме хоризонтите им. В настоящия проект ще използваме спорта като обединяващ инструмент за тези млади хора, които са изложени на риск, като ги включим в спортни групи, които ще бъдат създадени от партньорските организации.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.04.2019
Темата на проект Youth Sports Fair Chance е да намали предизвикателствата в сферата на насилието и да се справи с расизма, дискриминацията и нетолерантността в спорта (напр. по време на спортни събития). Проектът има за цел да идентифицира, развие и състави най-добри практики, свързани със спорта, които оптимално допринасят за разпространението на посланията за уважение, борба срещу дискриминацията и расизма и предотвратяването на всички форми на насилие в спорта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.04.2019
Проект ПРЕВЕНТ "Физическите упражнения като средство за превенция и възстановяване от хронични заболявания /ПРЕВЕНТ/" има за цел да информира гражданите за ползите от упражненията за здраве, предотвратяването и възстановяването от хронични заболявания чрез физическа активност и насочването на гражданите към безопасно и ефективно участие в организирани програми за физическа активност; Дейностите ще повишат също така осведомеността на здравните специалисти за насърчаване на пациентите за системно включване в спорт и физическа активност и за запознаването им с актуалните данни от изследванията за подходящи форми на упражнения в зависимост от спецификата на различни заболявания. Планирани са и обучение на лекари, здравни специалисти (медицински сестри, физиотерапевти, психолози) и професионалисти за безопасно и ефективно използване на физическата активност като средство за предотвратяване и възстановяване от хронични заболявания, както и активизиване, улесняване и насочване на обществените, общинските и частните органи за организиране на безопасни и ефективни програми за целенасочена физическа активност за профилактика и рехабилитация на хронични заболявания в партньорските държави. С всички планирани дейности, партньорите се надяват да изградят мрежа от обществени, общински и частни доставчици, предлагащи здравни услуги и услуги за физическа активност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.04.2019
Проект "Winter Sport is Coming" цели да популяризира зимните спортове не само като физическа активност, но и като образователен инструмент за подкрепа на социалното приобщаване, междукултурния диалог и европейското гражданство сред младите хора от различни среди чрез разработването и изпълнението на "Програма за зимни спортове". Целта на проекта е да се увеличи участието на младите хора в зимните спортове и да се създаде модел на лагер, който да включва елементи на неформално образование и в бъдеще да бъде реализиран от други спортни организации. По време на първата международна среща по проекта, която се проведе в Братислава, Словакия, в периода 13 – 15 април 2019, бяха обсъдени детайлите на планираните дейности. В събитието взеха участие Йоанна Дочевска и Калинка Гударовска – членове на УС на АРБС и Никола Гударовски – съдия по ски.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
11.04.2019
Проект Обучение чрез спорт за младежко равенство /ETS for Youth Equality (EYE)/ е двугодишно стратегическо партньорство в сферата на младежта, което в насочено към създаването на нови образователни възможности за младежи с увреждания (предимно интелектуални) чрез използване на иновативната методология Обучение чрез спорт, която подпомага развитието на трансверсалните умения чрез използване на неформални методи на обучение. В периода 09-11 април 2019, в Дъблин, Ирландия, се проведе първата среща по проекта, по време на която партньорите имаха възможност да обсъдят в детайли дейностите и да планират внимателно всяка една от тях.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.04.2019
В периода 08 – 09 април 2019, в Букурещ, ,Румъния, като част от ръмънското председателство на Съвета на ЕС, се проведе Спортен форум 2019, който беше организиран от Европейската комисия – Главна дирекция „Образование, Младеж, Спорт и Култура“ и събра над 400 отговорници за политиките в сферата от цяла Европа. Форумът /#EUSportForum/ бе официално открит от председателят на Румънския олимпийски комитет Михай Кувалиу и директорът за иновации, международно сътрудничество и спорт в Генерална дирекция „Образование, Младеж, Спорт и Култура“ на Европейската комисия Антоанета Ангелова-Кръстева, която сподели: „Европейски спортен форум, който започва в Букурещ, ще подчертае бъдещето на анти-допинг системата, ролята на спортните федерации в Европейската спортна политика и тяхното участие в подобряването на условията за масов спорт за гражданите на Европейския съюз. През последните години беше реализиран огромен прогрес, включително целенасоченото финансиране за спорт чрез програма Еразъм+ и конструктивния диалог със спортните структури на различни нива, който никога не е бил толкова целенасочен и продуктивен преди.“
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.04.2019
В периода 29.03 – 05.04.2019, в Порто Алегре, Бразилия се проведе финална среща за оценка на дейностите по проект “A Path to TranSportAction” (APTSA), който включва 5 организации - три от Европа (България, Хърватска и Италия) и две от Латинска Америка (Бразилия и Перу). Целта на проекта е да увеличи капацитета на младежките организации от въпросните страни да прилагат спорта в комбинация с иновативни неформални методи и подходи за борба с половата дискриминация. С този проект организаторите се надяват да допринесат за намаляването на сексизма и стереотипите и да допринесат за половото равенство в бедните провинциални райони на Европа и Латинска Америка. От страна на Асоциация за развитие на българския спорт, която е партньор по проекта от България взеха участие Йоанна Дочевска и Ивайло Здравков, членове на УС на АРБС, които проведоха работни срещи с местни младежки и спортни организации и посетиха социални проекти, които се провеждат в райони със социално напрежение в Порто Алегре.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
01.04.2019
Емоционалните послания затвърждават или провалят успеха на мениджърите - това е един от големите приноси на емоционалната интелигентност в управлението на хора, които ще бъдат дискутирани на международната конференция през април в София.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
31.03.2019
Обучителният курс по проекта събра младежки работници, които в периода от 24.03.2019 до 31.03.2019 в Кавадарци, Северна Македония, участваха в различни обучителни модули, свързани със спорт като инструмент за включване, неформално обучение, рискове за младежите днес и дискриминация, маргинализирани групи и социално изключване, спортни ценности. В обучението взеха участие Стефан Стоев, Тихомир Здравков, Димитър Стоянов и Симона Боянова спортни специалисти представители на „Асоциация за развитие на българския спорт“, които ще могат да ползват натрупаните знания и умения в бъдещата си практика.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.03.2019
В периода 24 – 27 март 2019 в София се проведе първа среща по проект "HEalth Practices for Own Self-Improvement" (HEPOSI), който събра отганизации от Италия, Парагвай и Перу, които ще реализират заедно дейности в рамките на проекта, с цел изграждане на капацитет в участващите организации от Латинска Америка. Световната здравна организация (СЗО) е поставила здравето и физическата активност сред ключовите детерминанти на глобалното здраве, като подчертава ролята на недостатъчното ниво на движение като един от основните фактори за увеличаване на смъртния риск в световен мащаб (вж. Уебсайта на СЗО). Доказано е, че физическата активност намалява риска от незаразни заболявания като рак и диабет и следователно се радва на решаващо значение не само за благосъстоянието на индивидите, но и от гледна точка на общественото здраве.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.03.2019
- Локация и период: София, България 12 май 2019 - Участници: Максимален брой: 20 души
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.03.2019
Кампанията Танцувай със здравето, която осигури 32 безплатни танцови сесии за жени, диагностицирани с рак на гърдата стартира на 19 октомври (Международен ден за борба с рака на гърдата) проведе ежеседмични тренировки по адаптирана методика до март 2019. Този пилотен проект се координира в България от "Асоциация за развитие на българския спорт" и има за цел да покаже силата на спорта и физическата активност в сфери, в които не сме свикнали да го виждаме в действие, а именно при възстановяване и рехабилитация на пациенти с различни заболявания.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.03.2019
В периода 12-16 март 2019, в Лимасол, Кипър се проведе втора международна среща по проект EGPIS-2. Срещата събра представители на партньорски организации от осем държави, като от страна на „Асоциация за развитие на българския спорт“ взеха участие Ивайло Здравков и Константин Занков- членове на УС на организацията.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.03.2019
В периода 13 – 16 март 2019, в Осло, Норвегия се проведе първата среща по проект SENTA, който ще се фокусира върху социалното предприемачество в спорта като нов метод за двойна кариера на спортисти. По време на срещата бяха обсъдени предстоящите дейности по проекта, както и обучителните възможности, които той предоставя на участници от партньорските държави – Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Испания, Канада, Норвегия и Румъния. В срещата взеха участие Йоанна Дочевска – председател на „Асоциация за развитие на българския спорт“, партньор от България и Калинка Гударовска – член на УС на АРБС.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.03.2019
На 07.03.2019 г. в Министерство на младежта и спорта се проведе трето заседание на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта Красен Кралев.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.03.2019
На 07 март 2019г., в София, България се проведе кратък обучителен курс „Интеграция чрез спорт“ по проект “START – Sport TrAining to Run Together“. Обучението беше проведено от Асоциация за развитие на българския спорт и в него взеха участие спортни треньори и младежки работници, които се запознаха с методологията „Обучение чрез спорт“, която подпомага интегративните процеси на целевите групи, с които се прилага и дава практическо приложение на неформалното образование в сферата на спорта. Основната цел на проекта е популяризирането на доброволчеството в спорта, интеграция и социализация чрез спорт, равни възможности за участие в спортни събития, здравословният начин на живот и достъпа до спорт за всички желаещи.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.03.2019
Международна конференция и сертификационни обучения са част от събитията организирани от Фондацията за развитие на Емоционалната интелигентност в България.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.03.2019
В Риека, Хърватска започна проект, който популяризира традиционния спорт боче. От 4 до 7 март 2019 г. в Риека, Хърватия, се проведе първата транснационална проектна среща по проект "Bocce together, active forever". Спортната асоциация за град Рийека ще координира този проект за период от 12 месеца.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 33
next