ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ
Новини
11.08.2018
В периода 09-12 август 2018, в София се състоя финална среща за оценка на дейностите, реализирани в Полша, България и Кипър по Европейска инициатива за промотиране на здравето START NOW. В срещата от страна на България взеха участие Йоанна Дочевска, Ивайло Здравков, Калинка Гударовска и Емилия Цанова от организацията – домакин „Асоциация за развитие на българския спорт“. Срещата имаше за основна цел оценка на дейностите, които консорциумът реализира и възможностите, които той предостави на неправителствени организации и младежки работници. Бяха разгледани разработените продукти и реализираните активности и всички те бяха високо оценени от координиращата организация.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.08.2018
В периода 1 – 9 август 2018 година в Искар, Испания бе проведен младежки обмен “R-active-T!”. В него взеха участие 40 участници от 6 различни държави – Испания, Словакия, Чехия, България, Португалия и Франция.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
03.08.2018
- Локация и период: 05/10/2018 - 02/08/2019, град Сенигалия, Италия - Участници: 1 участник от България на възраст 18-30 години - Организация домакин: Tennistavolo - Oбява на проекта: https://europa.eu/youth/volunteering/project/8460_en
ВИЖ ПОВЕЧЕ
03.08.2018
- Къде: Аячо, Франция - Кога: 21-31 October 2018 - Участници: 4 младежи (16-25 години) + 1 лидер (без възрастово ограничение) - Работен език: Английски език - Партньори: България (Асоциация за развитие на българския спорт); Хърватска (Outward Bound Croatia); Франция (Centre du Sport et de la Jeunesse de Corse); Италия (Mine Vaganti NGO).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.08.2018
- Локация и период: 23 - 26 октомври 2018, град Рийека, Хърватска. - Участници: 9 участника от всяка държава (6 участника, 2 експерта и 1 групов лидер). Няма възрастови ограничения. - Участващи държави: България, Хърватска и Турция.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.07.2018
В периода 25-28 юли в 2018 година в „Дома на Европа” в София се проведа шестата „Лятна академия по лидерство”, организирана от Софийски форум за сигурност в партньорство с фондация „Конрад Аденауер”.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.07.2018
В периода 20 – 27 юли 2018 година в Поронин, Полша се проведе младежки обмен All thanks to football. Участниците бяха общо 40 (9 от всяка държава и 1 лидер) на възраст от 18 до 25 години. Държавите участнички бяха Португалия, Полша, Литва и България. Проектът имаше за цел да насърчи креативността, използвайки спортни инструменти, и да подобри езиковите умения. Благодарение на придобиването на нови умения, знания и квалификации в полето на креативност (чрез работилници, дискусии и презентации) бе улеснено навлизането в живота ни като възрастни.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.07.2018
В периода 19-21 юли 2018, в Мадрид, Испания се състоя първата среща по стратегическото партньорство в сферата на младежта Академия за Младежки Работници. Проект Академия за младежки работници в стратегическо партньорство между България, Полша, Испания и Македония, които ще разработят полезни и адекватни за динамичното развитие на младите хора инструменти. В срещата, от името на „Асоциация за развитие на българския спорт“, която е партньор на проекта за България, взеха участие Йоанна Дочевска – председател на организацията и Константин Занков – член на УС на АРБС.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.07.2018
Проект „Спорт в Европа всеки ден” /European everyday of sport/ беше реализиран в периода 2016-2017 година и беше насочен към подобряване на обмена на добри практики, приоритет на програма Еразъм +, като спомогна за откриване и насърчаване на добрите практики от първо и второ издание на Европейската седмица на спорта и насърчаване на участието в спорт и физическата активност. Конкретната тема това стратегическо партньорство беше фокусирана в разработването, идентификацията, насърчаването и споделянето на добри практики.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.07.2018
Проект #GoodGovernanceSport е координиран от Асоциация за развитие на българския спорт. #GoodGovernanceSport /Добро управление в спорта - 590305-EPP-1-2017-1-BG-SPO-SCP/ и съ-финансиран по програма „Еразъм+“ Спорт на Европейската комисия /Стратегически партньорства в областта на спорта/ и е съвместно партньорство на 7 държави, което ще продължи 30 месеца, започвайки от 01/01/2018. Проект #GoodGovernanceSport има за цел да намери начин за анализиране, събиране и промотиране на добри практики за подходяща видимост на взети и направени решения, отговорни органи и прозрачност на спортните организации в Европа и партньорските държави.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.07.2018
- Локация и период: София, България, 32 сесии в периода 19 октомври 2018 - 30 март 2019 - Локация: Студентска поликлиника, ет. 4, MVJ Dance studio - Капацитет: 20 души - График на танцовите сесии: goo.gl/XCZkqz - Информация за проекта: https://www.bulsport.bg/dance_with_health.html - Организатор: "Асоциация за развитие на българския спорт" www.bulsport.bg
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.07.2018
В периода 8 до 14 юли 2018 в Оро̀клини, Ларнака, Кипър се проведе обучение на младежки работници Youth Social Act. В него взеха участие общо 36 младежки работници, лидери, мениджъри и активни доброволци от 11 страни от ЕС – Кипър, Полша, Испания, Румъния, България, Италия, Гърция, Малта, Австрия, Словакия и Унгария, в това число и трима представители на Асоциация за развитие на българския спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.07.2018
На 10 юли 2018 се проведе заседание на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. По време на срещата бяха разгледани напредъка на България по международната инициатива „Партньорство за открито управление“ и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.07.2018
- Място: Селце, Хърватска от 01 до 09 юли 2018; - Участници: 20 души без ограничение във възрастта от общо 8 организации – 2ма участници от АРБС; - Език: Официалният език на проекта бе английски.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.07.2018
„Асоциация за развитие на българския спорт” ще приеме 4 международни доброволци в България, които ще реализират разнообразни доброволчески дейности за местната общност в София, България.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.07.2018
В периода 02 - 05 юли 2018, в град Сакаря, Турция се проведе международно практическо обучение Safe in Sport, което имаше за цел да запознае спортни треньори с добри практики за предпазване на спортуващите от травми при плиометрични упражение. В обучението се включиха 9 участника от всяка държава (6 участника, 2 експерта и 1 групов лидер), като в продължение на три дни спортните експерти на България, Хърватска и Турция обмениха опит и знания.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.07.2018
В периода 29/06 – 01/07/2018 в Краков, Полша се проведе предварителна среща /APV/ на партньорските организации, които ще реализират младежката мобилност. В срещата взе участие Йоанна Дочевска – председател на АРБС, както и по един представител от Полша, Литва и Португалия. В средата на юли, четирите организации ще съберат 40 младежи в Поронин, където те ще могат да обсъдят предизвикателствата и възможностите пред футбола.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.06.2018
На 30 юни 2018г., в София, България се проведе кратък обучителен курс „Интеграция чрез спорт“ по проект “START – Sport TrAining to Run Together“. Обучението беше проведено от Асоциация за развитие на българския спорт и в него взеха участие спортни треньори, социални и младежки работници, които се запознаха с методологията „Обучение чрез спорт“, която подпомага интегративните процеси на целевите групи, с които се прилага и дава практическо приложение на неформалното образование в сферата на спорта. Основната цел на проекта е популяризирането на доброволчеството в спорта, интеграция и социализация чрез спорт, равни възможности за участие в спортни събития, здравословният начин на живот и достъпа до спорт за всички желаещи.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.06.2018
На 26/06/2018 от 12:00ч в Пресклуб „България“, Национален стадион „Васил Левски“ се проведе финална пресконференция по проект „JUST SPORT“, която имаше за цел да запознае обществеността с проведените през последните 18 месеца дейности.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.06.2018
На 25.06.2018 в София се проведе обучение на спортни треньори, по време на което те имаха възможност да се запознаят с методологията за неформално обучение „Обучение чрез спорт“. В обучението взеха участие спортни специалисти от Спортен клуб „Ахил“, който развива волейбол и баскетбол в гр. София. Методологията „Обучение чрез спорт“ е официален обучителен ресурс, публикуван в ресурсните центрове на Европейската комисия „Салто“ и е представяна многократно пред Съвета на Европа. Този образователен инструмент се използва в редица европейски държави, като има за цел да пребори редица проблеми в обществото като липса на комуникация, основни човешки права и свободи, ограничаване на дивиантни поведения като агресия и насилие, засилване на екипността и чувството на обществена принадлежност. С оглед на огромните възможности на методологията за личностно развитие, което рефлектира и върху желанието на деца и младежи да посещават спортни занимания, спортните специалисти изразиха положителната си настройка да ползват елементи от нея в тренировките, които провеждат.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.06.2018
В периода 16 – 23 юни 2018 година в Морфасо, Италия се проведе обучителен курс Bullying Inside, Conflict Aside. Държавите, които взеха участия бяха Испания, Гърция, България, Белгия, Чехия, Хърватска, Румъния, Литва и Естония. Основната цел на обучителния курс бе тормозът в училище, който е много сериозна тема, оказваща влияние върху развитието на всяка личност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.06.2018
В периода 22-24 юни 2018 във Велинград се проведе локална среща на четиримата младежи, които са млади посланици на спортното развитие по проект „Youth Sport Development Ambassadors“.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.06.2018
Над 300 деца участваха във финалния етап на Националните детски атлетически игри „Атлетиката търси таланти“, който се проведе на стадион „Васил Левски” в София.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.06.2018
За дванадесета поредна година във водно-учебната спортна база на Национална спортна академия „Васил Левски“ в Несебър деца и възрастни с увреждания участваха в летен лагер по адаптирани водни спортове.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
21.06.2018
- Кога: 26 септември – 5 октомври 2018 година - Къде: Аячо, Франция - Участващи държави: Белгия, България, Хърватска, Франция, Италия и Литва - Участници: 4 младежи от всяка държава без възрастово ограничение (2 участника от „Асоциация за развитие на българския спорт“)
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.06.2018
Проект Академия за младежки работници в стратегическо партньорство между България, Полша, Испания и Македония, които ще разработят полезни и адекватни за динамичното развитие на младите хора инструменти.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.06.2018
- Кога: 20 юли – 27 юли 2018 година - Къде: Поронин, Полша - Участници: Португалия, Полша, Литва и България. Общо 40 участници (9 от всяка държава и 1 лидер – без възрастово ограничение), от 18 до 25 години
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 33
next