Новини
20.11.2020 г.
- Брой 23 на СПРИНТ, на пазара от септември 2020, включва 40-страничното безплатно приложение БЪДЕЩЕ за детско-юношески спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
20.11.2020 г.
- Източник: Списание "СПРИНТ", бр. 23, 2020 - Трета година Асоциацията за развитие на българския спорт организира спортни игри в детски лагери в духовни средища. Възможна ли е в днешно време хармония между духа и тялото и могат ли да се развиват паралелно? Да, поне според иновативната практика, която Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС) реализира вече трета година. Съвместяването на духовен и физически баланс е не само осъществимо, но и изключително успешно.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.11.2020 г.
На 18 ноември 2020 г. Консорциумът, който реализира проект #Back2Track проведе финалната среща на проекта в онлайн среда. Първоначално срещата беше планирана в Риека, Хърватия, но поради COVID-19 беше реализирана чрез онлайн платформа. На финалната среща по проекта беше одобрен Наръчник с практически насоки „Програма за масов спорт за професионални спортни клубове“, който е достъпен за спортните организации на уебсайта на проекта www.back2track.net и може да се използва като източник на вдъхновение за организация на нови дейности за деца и младежи в спортните клубове.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.11.2020 г.
Насърчаването на интегритета за борба с манипулациите на спортни резултати е основната цел на проект IAM /Насърчаване на Интегритета за борба с Манипулациите на Спортни Резултати чрез Обучение на Млади Спортисти/ и специфичен приоритет на програма Еразъм+ Спорт. Основната идея на проект IAM е да допринесе за борбата с тази международна съвременна заплаха за спорта чрез обучение на младите спортисти с цел да се запази прозрачността, честната игра и уважението към другите на най-ранно ниво на спортна дейност. Предизвикателствата, породени от манипулирането на спортни срещи, днес се нуждаят от силно сътрудничество на европейско и международно ниво, за да се защити бъдещето на спорта, както и неговата етика и интегритет.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.11.2020 г.
На 5 ноември 2020 г., Асоциация за развитие на българския спорт взе участие в стартиращата онлайн среща по проект ENDURANCE, съфинансиран по програма Еразъм Плюс на Европейската комисия, която обединява осем партньори от седем държави (Белгия, България, Хърватия, Финландия, Италия, Словакия и Испания). Първата среща по проекта, първоначално планирана да се проведе в Братислава, Словакия, беше реализирана в онлайн режим поради ограниченията на COVID-19.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.11.2020 г.
Целта на проект Let’s swim beyond the handicaps е да приобщи децата с физически увреждания към социалния живот, да подобри качеството им на живот, да им даде възможността да израснат заедно със своите връстници, да ги накара да открият своите умения и да създаде различна среда, в която да се чувстват свободни да спортуват. В техния социален живот има ограничени дейности, в които те могат да се включат; от друга страна, почти не съществуват дейности, по време на които да играят с приятелите си без увреждания.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
04.11.2020 г.
На 04.11.2020 се проведе извънредното заседание на Обществения съвет към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите / КВНОЖГ/, което имаше за цел разглеждане на проектобюджета на Република България за 2021 година. В заседанието взе участие Йоанна Дочевска – председател на Асоциация за развитие на българския спорт и представител в ОС на области на компетентност „Физическо възпитание и спорт“.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.10.2020 г.
На 30.10.2020 г. в гр. София се проведе заседание на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта. Съветът е консултативно звено за формиране на позиции, становища, инициативи за решаване на проблеми от специалната компетентност на министъра на младежта и спорта. Общественият съвет е формиран от представители на активни организации с нестопанска цел в областта на младежката политика и спорта. Представител на АРБС в заседанието беше Константин Занков, член на управителния съвет на организацията.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
29.10.2020 г.
Проект #SafeSPORTevent идва в много предизвикателни времена за Европа и света, когато основната цел на Европейската Комисия е осигуряването на безопасността на всички участници в Еразъм+ и Европейския Корпус за солидарност, както и на тези, които преминават извън тези рамки – защита от всякакви предизвикателства, които могат да възникнат в бъдеще. Тъй като Европейската Комисия работи усилено, за да помогне в борбата с извънредни ситуации в областта на биосигурността като #COVID19, настоящият проект ще предостави практически сценарии и инструменти за спортни организации, чрез които да се осигурят протоколи за безопасност и сигурност, разработени със и за спортни организации, които могат да обезпечат правилни реакции на спортните мениджъри, организатори и доброволци в случай на извънредна ситуация. В инициативата ще вземат участие две български огранизации: Асоциация за развитие на българския спорт (координатор на проекта) и Софийски Форум за Сигурност, а в партньорството са включени и организации от Босна и Херцеговина, Гърция и Турция.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.10.2020 г.
На 23 октомври 2020, по покана на Златка Атанасова – преподавател по философски цикъл и при спазване на противоепидемичните мерки, Асоциация за развитие на българския спорт запозна учениците от 12ти клас на 57 СУ „Св. Наум Охридски“ с политиките на Европейския съюз в сферата на спорта. Учениците се запознаха с основната нормативна уредба в сектора, значението и приоритетите на спорта, реализираните до момента дейности след създаването на предпоставки за общоевропейска спортна политика, както и бъдещите такива, които са планирани в следващата Многогодишна финансова рамка на Съюза 2021-2027. Представени бяха и възможностите, които програма Еразъм+ открива пред бъдещите спортни специалисти и предизвикателствата, пред които сектор спорт се изправя с оглед на борбата с допинга и манипулирането на резултати в спорта, превенция на корупцията и утвърждаване на доброто управление.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.10.2020 г.
Целта на проект DuMotion е да подобри компетенциите на доброволците, да ги ангажира не само в спортни събития, но и тяхното по-силно участие и ангажираност в спортни клубове и спортни организации, което може да засили предприемачеството и заетостта, да придобият опит, нови знания и умения. Проектът е съ-финансиран по програма Еразъм + на Европейския Съюз.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.10.2020 г.
Мултиспортен комплекс, който да стимулира спорта в малките населени места в Европа, ще бъде разрботен в рамките на проект „BeRURALactive - Multisport complex in rural reality to empower physical activity motivation”, в който участват организации от България, Литва и Словения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.10.2020 г.
Проект Една Цел /ONE GOAL/ има за цел да подобри изцяло уменията на женските футболни треньори, като по този начин им помогне да подсилят бъдещата си заетост и да популяризират идеята за повишено участие на момичетата в спорта. Проект Една Цел /ONE GOAL/ е съ-финансиран от Европейския съюз и е пилотен проект в сферата на спорта, фокусиран върху образователен обмен и мобилности в спорта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.09.2020 г.
Европейската седмица на спорта #BeActive се проведе за шеста поредна година, като между 23 и 30 септември 2020 всички жители и гости на София имаха възможността да станат част от най-големия спортен празник в Европа. Европейската седмица на спорта е инициатива на Европейската комисия, която се провежда през септември в цяла Европа от 2015 г. насам. Чрез седмицата, която се провежда под формата на кампания за повишаване на осмедомеността, се популяризират многобройните ползи от спортуването и физическата активност, като в нея могат да участват всички, независимо от възраст, произход и физическо състояние.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.09.2020 г.
На 26 септември 2020 се проведе онлайн уебинар за експерти в сферата на обучението чрез спорт, като събитието събра спортни специалисти от България, Италия, Унгария и Германия. По време на срещата бяха представени добри практики от всяка от посочените държави, като те са налични и като източник на вдъхновение на платформата на проекта: www.throughsport.eu.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
20.09.2020 г.
В периода 31/08 – 06/09/2020, във ВУСБ Несебър се проведе лагер по адаптирани водни спортове, който имаше за цел да популяризира дейностите в сферата на адаптиране на водните спортове за хора с различни видове увреждания и специфични потребности. Основните спортове, в които участниците се включват са ветроходство, каяк и плуване, а в допълнение всички участници се забавляваха с практикуването на актуалния падълбординг, както и с поход в рамките на проект #HikeTogether.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.09.2020 г.
В периода 11-13 септември 2020, в Копривщица се проведе #BeActive уикенд – Училищен парк фест „Дишам свободно“, организиран от Асоциация на българите боледуващи от астма, алергия и ХОББ /АББА/, Асоциация за развитие на българския спорт /АРБС/, Независима театрална компания "Празното пространство" и Неделно училище при храм "Рождество Христово"- София, със съдействието на Борис Подгорски, общински съветник и Община Копривщица.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
08.09.2020 г.
На 07 септември 2020 в Клисурски манастир "Св. Св. Кирил и Методий" се проведе детски спортен празник, организиран в партньорство от ръководството на манастира Архимандрит отец Антим, Неделно училище към храм "Рождество Христово" жк. Младост 3, Неделно училище към Църногорски манастир "Св. Св. Козма и Дамян", Асоциацията на българите боледуващи от астма, алергия и ХОББ (АББА) и Асоциация за развитие на българския спорт. В събитието взеха участие над 30 деца от областта, които се включиха в образователни спортни дейности, които имаха за цел да изградят в тях умения за работа в екип, толерантност и солидарност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.09.2020 г.
Екипът на проекта проведе втората си международна среща.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.09.2020 г.
В периода 31/08 – 06/09/2020, във ВУСБ Несебър се проведе лагер по адаптирани водни спортове, в който взеха участие младежи с интелектуални увреждания, а дейностите бяха проведени от преподавателите от четирите сектора от катедра “Водни спортове” в НСА “Васил Левски” при пълно спазване на всички противоепидемични мерки.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.08.2020 г.
В периода 21.08.2020 – 30.08.2020 в Ковиля, Португалия се проведе младежки обмен Integration Through Sport, в който взеха участие младежи от Португалия, България, Турция, Румъния, Словакия, Сърбия, Гърция. Младежкият обмен „Интеграция Чрез Спорт“ е проект, организиран от Centro Cultural e Desportivo Estrela do Zêzere da Boidobra, и се фокусира върху спорта като метод и начин за преодоляване на неравенствата в различни области.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.08.2020 г.
На 19 август 2020 в Германски манастир "Св. Иван Рилски" се проведе детски спортен празник, организиран в партньорство с ръководството на манастира и игумен Йеромонах Пимен, Неделно училище към храм "Рождество Христово" жк. Младост 3, Асоциацията на българите боледуващи от астма, алергия и ХОББ (АББА) и Асоциация за развитие на българския спорт. В събитието взеха участие над 30 деца, които се включиха в образователни спортни дейности, имащи за цел да изградят в тях умения за работа в екип, толерантност и солидарност. Йеромонах Пимен изрази своята подкрепа за този вид дейности, които стартираха в Германския манастир преди три години и се превърнаха в една прекрасна традиция: "Заложено е в човека да развие физическите си способности в детска възраст, за да може да има правилно развитие като индивид".
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.08.2020 г.
Проект #SPORTolerance цели да допринесе за по-нататъшното развитие на човешкия капацитет в спорта чрез реализиране на набор от мобилности за спортни треньори, които ще включват както образователни модули, така и модули за обмен на добри практики в областта на използването на спорта за предотвратяване на радикализация и изграждане на толерантност и солидарност. Проектът ще използва и ще доразвива в областта на толерантността и солидарността, неформалната образователна методология Обучение чрез спорт /ОЧС/, която е илюстрация на използването на спорта като средство за учене и по този начин ще се предприемат стъпки за развиване на спорта извън самата спортна дейност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.08.2020 г.
Спортът е най-популярната развлекателна дейност, която от векове е важен елемент на обществото. Предприемачеството също е интегрална част от обществата от векове, като подпомага хората да израстват социално и икономически. Европа инвестира много в образованието по предприемачество (ОП), за да поддържа икономическия растеж и социалното включване. ЕС също така признава необходимостта да се преосмисли начина на идентифициране, преподаване и възпитание на предприемачеството. Връзките между спорта и предприемачеството са многобройни, но рядко се разпознават и рядко се ползват в максимален капацитет. Двете рядко се срещат заедно в ПОО /професионално образование и обучение/ като ефективно свързани дейности със синергични връзки: оттук и необходимостта от придобиване на важни предприемачески компетенции поради ниското ОП в спортно-ориентираните дисциплини и липсата на специално обучение по предприемачество.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.08.2020 г.
Една от любимите програми на хиляди млади хора в цяла Европа Еразъм+ също беше засегната от COVID-19. Взетите мерки се отразиха върху участието на студенти, ученици, доброволци и други лица в мобилността по програмата и Европейския корпус за солидарност. Още през март много от мобилностите бяха спрени, а други - преместени за есента с надеждата, че ситуацията около коронавируса ще се успокои.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
04.08.2020 г.
Детската академия „Уча се, пея, играя и дишам свободно“ е част от Националната информационна кампания „Заедно за по-добро белодробно здраве“ на Асоциацията на българите боледуващи от астма, алергии и ХОББ (АББА), която има за цел да повиши здравната култура на нашите деца, възпитавайки ги в здравословен начин на живот и укрепвайки белодробното им здраве. Детската академия на открито ще достигне стотици деца и техните родители в страната като предвиждаме много игри, забавления и представяне на детската книжка „Дишам свободно“, от която децата и техните родители ще могат да научат за тежките здравни последици от замърсяването на въздуха и препоръките на специалистите за ранна превенция на астмата при децата.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
01.08.2020 г.
На 01 август 2020 в Национална спортна академия „Васил Левски“ се проведе атлетически турнир „Нови звезди“. 42-то издание на международния турнир включи в програмата си 100-метров интегриран старт, в който взеха участие 12 атлети с интелектуални затруднения. Включването на интегрирани стартове в спортни събития с доказани традиции е изключителна важна подкрепа за хората с увреждания и тяхната пълноценна интеграция и примерът на организаторите на турнир Нови звезди се превърна в устойчива успешна практика през последните няколко години. Участниците бяха наградени от проф. Марин Гъдев – ръководител на катедра „Лека атлетика“ в НСА „Васил Левски“, а след награждаването имаха възможност за обща снимка с един от с техните спортни идоли в лицето на Тереза Маринова.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 43
next