ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ
Новини
15.12.2018
На 15/12/2018, „Асоциация за развитие на българския спорт“ организира посещение и предколедни изненади за живущите в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в град Баня, Карлово. Посещението и коледните изненади - лакомства и картички, изработени от деца бяха съвместна инициатива на АРБС, Конфедерация „Защита на здравето“, като в тях се включиха и активни доброволци.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
14.12.2018
#BeInclusive #BeActive #BeCreative: България и страните от Западните Балкани с общи идеи за Европейската седмица на спорта през 2019 г. На 13 и 14 декември 2018 г. в София, Министерството на младежта и спорта организира експертна среща с участието на представители на отговорните за спорта институции от страните от Западните Балкани. Фокусът на събитието беше споделянето на опит от изпълнението #BeActive Европейска седмица на спорта през 2018 г., преодоляване на предизвикателствата и съвместно планиране на кампанията през 2019 г.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
12.12.2018
Център за развитие на човешките ресурси, национална агенция по програма „Еразъм+“ в България организира „Годишна среща на акредитираните организации по доброволчески проекти“, която се осъществи в София, на 12 декември 2018г.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.12.2018
Клуб за младежко овластяване 018 (КОМ 018) Сърбия ще реализира проект "(Re) Play for Inclusion", подкрепен от програма "Еразъм +", за изграждане на капацитет в областта на младежката дейност в сътрудничество с партньорски организации и спортни клубове от Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Унгария и Македония. Проектът ще събере млади хора от програмните и партньорски страни, за да проучи спорта и игрите като методи за работа с младежта и да развие нови форми на младежка работа за социално приобщаване чрез спорта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.12.2018
В периода 06-09 декември 2018 в Солун, Гърция се състоя втората международна среща по проект „Добро управление в спорта“, който „Асоциация за развитие на българския спорт“ координира за период от 30 месеца и който има за цел да предостави анализи и конкретни инструменти за подобряване на управленските процеси в сферата на спорта. В срещата взеха участие представители на партньорските организации по проекта от България, Гърция, Италия, Хърватска, Унгария, Полша, Словакия, които в рамките на срещата разгледаха и одобриха финалната версия на разработеното по проекта изследване на прозрачността и публичността, проведено в 56 Европейски и национални спортни федерации. Пълна информация за данните от изследването ще бъдат публикувани в рамките на 2018 година на: www.eusport.org/GoodGovernance. По проекта предстоят редица дейности, сред които обучителни и квалификационни такива, включително онлайн обучителен модул, дейности за популяризиране на ценностите и принципите за добро управление, както и конкретни инструменти за постигането на устойчиво и прозрачно управление в сектора.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.12.2018
На 6 декември 2018 на официална церемония в София, организирана от Център за развитие на човешките ресурси, Асоциация за развитие на българския спорт беше отличена със знак за качество за организирането и изпълнението на проект “Витамин С(порт)”, съфинансиран по програма “Еразъм +”, Kлючова дейност 1 - “Младежка мобилност, мобилност на младежки работници“. Наградата беше получена от Емилия Ценова – асистент управление на проекти в АРБС и Никола Здравков – доброволец в организацията.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.12.2018
В периода 04-05 декември 2018, в Брюксел, се проведе втората среща на спортен клъстер „Интегритет в спорта“, която беше организирана от дирекция Спорт на Европейската комисия и имаше за цел да даде възможност на участниците да обсъдят предизвикателствата в сектора, които включват борбата с допинга, уреждането на мачове, корупцията в спорта, равноправието на половете, представителството на атлетите в процесите за формиране на политики в спорта и други. В срещата взе участие и Йоанна Дочевска, председател на Асоциация за развитие на българския спорт, която изпълнява проект „Добро управление в спорта“ #GoodGovernanceSport.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
04.12.2018
На 04.12.2108г., в Национална спортна академия "Васил Левски" се проведе десетата юбилейна научна конференция „Предизвикателства и перспективи пред спортната наука - проблеми пред съвременният спорт“. Конференцията имаше за цел обединяването на научни знания, постигнати от националната и международна научна общност в областта на спорта, както и запознаване на участниците с добри практики по темата.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.11.2018
- "Start now!: Стратегическо партньорство за насърчаване на здравето сред младите хора" "Start now!: Стратегическо партньорство за насърчаване на здравето сред младите хора" е проект в рамките на програма ЕРАЗЪМ + Ключова дейност 2: Стратегически партньорства. Основната цел на проекта е да насърчи здравословния начин на живот сред младите хора. Проектът се реализира в периода 2017 - 2018 г. в три европейски страни: Кипър, България и Полша.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
29.11.2018
В периода 26-29 ноември 2018 в Рийека, Хърватска се проведе мобилност за обмяна на опит межди спортни администратори и специалисти по проект МОСТ, в който „Асоциация за развитие на българския спорт“ е партньор и заедно със сродни организации от Швеция и Хърватска реализират дейности от началото на годината. В срещата взеха участие проф. Иван Ачкаканов и проф. Симеон Йорданов – Национална спортна академия „Васил Левски“ и Българска асоциация на спортните педагози, Петя Косева - Министерство на младежта и спорта, Николина Недкова и Веска Ядкова – Българска федерация Джудо и Слънчезар Христов – треньор по бадминтон, а ръководител на българската делегация беше Йоанна Дочевска – председател на АРБС. По време на срещата бяха дискутирани възможностите за финансиране в сферата на спорта, политики за добро управление, обучителни възможности за спортни специалисти, нормативна уредба в трите партньорски държави, предприемачество и маркетинг.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.11.2018
Според официалните данни от ЕС, европейското общество понастоящем страда последиците от липсата на участие в спорта и физическата активност и обществото често не е наясно със значението на здравословния начин на живот.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.11.2018
- Специална покана към студенти и спортни треньори от България – 2019. Академията за физическо възпитание и спорт "Герлев" в Дания предлага образователен курс за международни спортни лидери - The International Sports for All Leader Education - за млади студенти и треньори по спорт и физическа активност, които биха искали да прекарат пролетния или есенния семестър - от 17 до 18 седмици - в Академия Герлев П. Е. в Дания. Курсът е отворен и за студенти от Европа, Азия, Северна и Южна Америка.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.11.2018
В периода 15-17 ноември 2018, в Никозия, Кипър се проведе международна среща по проект "Изграждане на здравословно живеещи общества и нови възможности“ /Building healthy Communities, Changing Opportunities - BHCCO/. Срещата събра партньорските държави и обобщи реализираните до момента местни дейности в България, Испания, Полша, Кипър и Италия, като всеки представи как методите се прилагат в местната реалност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.11.2018
На 14 ноември 2018, в Залцбург, Австрия се проведе кръгла маса на високо равнище „Учебна мобилност в сферата на спорта“, като събитието беше в рамките на Австрийското председателство на Съвета на ЕС. В срещата взеха участие спортни експерти от страните-членки, представители на Европейската комисия и академичната общност в Европа. Сред участниците беше и Йоанна Дочевска – председател на „Асоциация за развитие на българския спорт“, която представи рамката на проект „Спортна дипломатическа академия“, на който преди броени дни беше дадена зелена светлина от страна на Брюксел. В рамките на програмата за мобилност в сферата на спорта бяха финансирани 7 инициативи, като дипломатическата академия е приносът на страната ни към целенасоченото развитие на човешкия капацитет в спорта, който Европейската комисия започва да подкрепя усилено от тази година. Общият бюджет на тази покана за представяне на проектни предложения беше на обща стойност 1,2 милиона EUR. Поканата имаше за цел да допринесе за развитието на спортните организации чрез подпомагане на мобилността с учебна цел на техния персонал. Обменът на хора, идеи и добри практики може да бъде от полза за хората, за техните организации и за спорта и обществото като цяло и ще залегне като един от основните приоритети на програма “Еразъм+“ в нейната спортна част след 2020 година, когато се очаква и удвояване на бюджета. Пълна информация за селекцията е налична на страницата на Европейската комисия: https://ec.europa.eu/sport/news/2018/results-published-call-proposals-exchanges-and-mobility-sport_en.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.11.2018
В периода 13. – 15. нoември 2018, в София, България се проведе финална среща по проект „Млади посланици на спортното доброволчество“, който в последните 2 години, подготви и подкрепи изпълнението на дейности за промотиране на доброволческата дейност в сферата на спорта. Участие в срещата взеха Ивайло Здравков и Калинка Гудароваска, членове на УС на "Асоциация за развитие на българския спорт“, както и Емилия Цанова, също част от екипа на асоциацията. АРБС работи целенасочено за развитие и популяризиране на доброволчеството в сферата на спорта в България, като през годините е реализирала голям брой кампании и инициативи по темата и работи целенасочено за нормативно обезпечение на доброволческата дейност. Създаден е „Наръчник на младия доброволец в спорта”, разработвани са множество програми за доброволческа дейност в спортни организации, както и онлайн база данни с доброволци - "Бъди доброволец!", в която са включени хора от цялата страна, като е посочена и възможността им да се присъединят към доброволчески проекти в спорта, техния опит и лични умения. Към настоящия момент са регистрирани над 170 доброволци.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
12.11.2018
В периода 06.11.-09.11.2018г. във Васатока, Финландия се проведе обучение Star Of Europe, организирано от Финландската национална агенция Еразъм+. В него взе участие Калинка Гударовска, член на управителен съвет на АРБС. По време на обучението бяха разгледани последователно стъпките за създаване на успешен Младежки обмен.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
12.11.2018
- Проект SENTA е фокусиран върху следната тема: Насърчаване на образованието в и чрез спорта, със специален акцент върху развитието на уменията, както и подкрепата за прилагането на насоките на ЕС за двойната кариера на спортистите. Целите на SENTA са да допринесе за политически действия, препоръчани в стратегията ЕС 2020 и двойната кариера на елитните спортисти.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.11.2018
Темата на проект Youth Sports Fair Chance е да намали предизвикателствата в сферата на насилието и да се справи с расизма, дискриминацията и нетолерантността в спорта (напр. по време на спортни събития). Проектът има за цел да идентифицира, развие и състави най-добри практики, свързани със спорта, които оптимално допринасят за разпространението на посланията за уважение, борба срещу дискриминацията и расизма и предотвратяването на всички форми на насилие в спорта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.11.2018
- ФИЗИЧЕСКИТЕ УПРАЖНЕНИЯ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТ ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА Целите на проект "Физическите упражнения като средство за превенция и възстановяване от хронични заболявания", са следните: 1) Информиране на гражданите за ползите от упражненията за здраве, предотвратяването и възстановяването от хронични заболявания чрез физическа активност и насочването на гражданите към безопасно и ефективно участие в организирани програми за физическа активност; 2) Повишаване на осведомеността на здравните специалисти за насърчаване на пациентите за системно включване в спорт и физическа активност и за запознаването им с актуалните данни от изследванията за подходящи форми на упражнения в зависимост от спецификата на различни заболявания. 3) Обучение на лекари, здравни специалисти (медицински сестри, физиотерапевти, психолози) и професионалисти за безопасно и ефективно използване на физическата активност като средство за предотвратяване и възстановяване от хронични заболявания. 4) Активизиване, улесняване и насочване на обществените, общинските и частните органи за организиране на безопасни и ефективни програми за целенасочена физическа активност за профилактика и рехабилитация на хронични заболявания в партньорските държави. 5) Изграждане на мрежи от обществени, общински и частни доставчици, предлагащи здравни услуги и услуги за физическа активност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.11.2018
Целта на този проект е да представи традиционните европейски спортове и игри. Изключително важно е децата и младите хора да се насърчат да се забавляват с традиционни игри, които стават все по-широкоразпространени за тази цел.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
31.10.2018
В периода 21.10.-31.10.2018 г. в град Аячо, Корсика се проведе младежки обмен Knowing Illness with Creativity and Kindness (KICK). В обмена като тийм лидер взе участие Калинка Гударовска, член на УС на АРБС, Емилия Цанова, която също е част от екипа на асоциацията, Мусалина Джалил и Никола Здравков – активни доброволци в организацията и Николай Бонджолов.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.10.2018
В периода 18 до 26 октомври 2018 година в Искар, Валядолид, Испания се проведе младежки обмен It Is Up To You, организиран от CLUB DEPORTIVO CHAÑE, който събра общо 40 участника от 5 държави (Уелс, България, Португалия, Франция и Испания). От България взеха участие 5 младежи на възраст от 18 до 30 години, които представиха „Асоциация за развитие на българския спорт“, а лидер на обмена беше Тони Гълъбов – активен доброволец в АРБС.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.10.2018
В периода 23 - 26 октомври 2018, в град Рийека, Хърватия се проведе международно практическо обучение Safe in Sport, което имаше за цел да запознае спортни треньори с добри практики за предпазване на спортуващите от травми при плиометрични упражение. В обучението се включиха 9 участника от всяка държава (6 участника, 2 експерта и 1 групов лидер), като в продължение на няколко дни спортните експерти на България, Хърватска и Турция обмениха методики, практически умения, опит и знания.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.10.2018
19 октомври е Международен ден за борба с рака на гърдата, а октомври винаги е оцветен в розово, който е цветът на кампанията за борба с рака на гърдата и през този месец се правят целенасочени опити да се повиши информираността за това заболяване. На този важен ден бе даден старт на кампанията Танцувай със здравето, която ще осигури 32 безплатни танцови сесии за жени, диагностицирани с рак на гърдата. Танцовите сесии, които ще се провеждат в Студентска поликлиника – тамцово студио MVJ Dance Studio, се реализират в рамките на проект DancingWithHealth и ще стартират от 23 октомври, като в тях ще могат да се включат 20 участнички. Този пилотен проект се координира в България от "Асоциация за развитие на българския спорт" и има за цел да покаже силата на спорта и физическата активност в сфери, в които не сме свикнали да го виждаме в действие, а именно при възстановяване и рехабилитация на пациенти с различни заболявания.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.10.2018
На 16 октомври 2018 се проведе презентация на дейностите на проект МОСТ пред студенти в Национална спортна академия „Васил Левски“ – гр. София. Проект МОСТ има за цел да насърчи партньорството между административните спортни структури на национално и местно ниво. Освен това по време на проектните дейности ще бъдат създадени възможности за обучение на заети лица, които изпълняват задълженията на администратори на спортни клубове и организации. В края на месец септември в София се проведе мобилност на административни служители в сферата на спорта, които се запознаха с устройството на спортната дейност в страната ни, а през ноември сходна мобилност ще се проведе в Хърватска, като в нея ще вземат участие 7 души от България.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.10.2018
В периода 12-16 октомври 2018, в София се състоха информационни дни по проект START NOW, които се проведоха паралелно в трите партньорски държави - Полша, България и Кипър в рамките на Европейска инициатива за промотиране на здравето START NOW. На 15 и 16 октомври 2018 в Национална спортна академия "Васил Левски" всички желаещи успяха да се запознаят с разработените обучителни модули, които младежките и спортни специалисти могат да прилагат в работата с младежи и с онлайн обучението, което е налично за младежки работници.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.10.2018
В периода 11-13 октомври 2018 в Неапол, Италия се проведе международна конференция за представяне на резултатите от мултиплицирането на програмата за млади посланици на спортното развитие по проект „Youth Sport Development Ambassadors“.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 33
next