ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ
Новини
28.10.2019
В периода 21.10.2019 – 28.10.2019, в Клайпеда, Литва се проведе младежки обмен (RE)CYCLING FOR NATURE се проведе в Литва, като събра общо 35 участници от 6 различни държави: Испания, Естония, Латвия, Гърция, Полша, България и Литва.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.10.2019
На 28 октомври 2019г.в Киев, Украйна се проведе Втория Семинар за Европейската Седмица на Спорта Отвъд Граници. Миналата година Европейската Седмица на Спорта за първи път премина извън границите на ЕС, като страните и регионите от Западните Балкани и Източното Партньорство се присъединиха към инициативата. През септември 2018 г. в Белград, Сърбия беше организиран специален семинар за обсъждане на различни начини за финансиране на Европейската Седмица на Спорта. Събитието започна с експертен семинар, който имаше за цел да представи резултатите от Европейска Седмица на Спорта Отвъд Граници 2019 и да сподели добри практики между държавите от Европейския съюз и страните от Източното Партньорство и Западните Балкани. Освен това, този семинар ще бъде възможност за обсъждане на възможностите за финансиране от ЕС, включително финансовия инструмент за спорт в рамките на програма Еразъм+ на Европейския съюз.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.10.2019
На 26 октомври 2019 в Банкя се проведе #SportDiplomacyAcademy Плогинг, който беше организиран от участниците в Спортна дипломатическа академия, състояла се преди броени дни в София. Плогинг е комбинация от джогинг и събиране на отпадъци (шведски: plocka upp). Тази нова тенденция започна като организирана дейност в Швеция през 2016 г. и се разпространи в други държави през 2018 г., след увеличаване на опасенията от замърсяване с пластмаса. Като тренировка, тя предлага промяна в движенията на тялото, като добавя клякане и разтягане към основната дейност - бягане, туризъм или ходене. В периода 11-17 октомври 2019 в София се проведе първи Модул по проект „Спортна дипломатическа академия“, който събра 80 спортни администратори, треньори и доброволци от 4 държави, като участващите спортни експерти от България са прадставители на национални спортни федерации и спортни клубове, силно мотивирани да допринесат за позитивната промяна в сферата на спорта в България.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.10.2019
В периода 22-24 октомври 2019, в Шефилд, Великобритания се състоя втората международна среща по проект ПРЕВЕНТ, в която взеха участие представители на партньорските организации от България, Великобритания, Гърция, Кипър, Испания. В срещата взеха участие Йоанна Дочевска, председател на Асоциация за развитие на българския спорт и Диана Хаджиангелова, председател на Асоциацията на българите боледуващи от астма, алергия и ХОББ (АББА) , които представиха ситуацията в България в областта на хроничните заболявания и обсъдиха заедно с консорциума дейностите по проекта. По време на срещата беше представена иновативна практика, която правителството във Великобритания прилага от няколко години – предписване на физическа активности и спорт от страна на здравните специалисти като инструмент за превенция и подобряване на начина на живот на пациенти с различни заболявания. Практиката е налична на интернет страницата https://movingmedicine.ac.uk, като инициативата е финансирана и подкрепена от министерство на здравеопазването на Великобритания.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.10.2019
Мултиспортен комплекс ще развива физическите способности на подрастващите в малките населени места чрез занимания в различни спортове. Основната цел на проекта “BeRURALactive - Multisport complex in rural reality to empower physical activity motivation” е да мотивира децата в Европа да се занимават със спортни занимания.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.10.2019
Неизбежно е да започнем незабавни действия за намаляване на ефекта от изменението на климата. Не само да намаляваме, използваме повторно и рециклираме, но можем активно да допринесем за защитата на нашата планета и да предприемем директни действия. Замърсяването е огромен проблем, а липсата на рециклиране е още по-голямо предизвикателство. Затова през последните години се развиват и популяризират нови видове дейности, за да се справим и с двете - липсата на физическо движение на хората, но и увеличаване на замърсяването на нашата природа, плажове, гори…
ВИЖ ПОВЕЧЕ
21.10.2019
“Professional and Personal Experience through Lifelong Learning and Regular Sport” (PROPELLERS) включва 8 партньорски организации от 6 държави от Европейския съюз (Полша, Италия, България, Хърватия, Гърция и Испания), насочени към насърчаване на доброволното участие в спортни дейности и осъзнаване на значението на физическите дейности, подобряващи здравето, в съответствие с холистичния модел на здравето сред общото население на ЕС, с особен акцент върху категориите в неравностойно положение (NEET, хора с увреждания).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.10.2019
Пилотният проект „Танцувай със здравето“ стартира в шест държави през 2018, сред които Великобритания, Холандия, Италия, Литва и България. В Добрич стартът беше на 5 октомври в Арт център „Палитра“ на ул. „България“ 1. Лицензираният зумба-инструктор и ръководител на клуб „Алегрия“ Стоян Стоянов получи Сертификат за треньор по специална танцова терапия през май 2019 и вече ръководи първата група в града през съботните и неделни дни. Терапията е насочена към жени преживели рак на млечната жлеза, припомня Стоян Стоянов. Обучението на треньори беше организирано по Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. В България координатор на проекта е Асоциация за развитие на българския спорт, вдъхновени от Каролин Смит - световно известна хореографка, основоположник на специализираната терапия, след като се е разболяла и почувствала, разликата във физиката си. Адаптираните танци целят да подобрят не само физическото, но и емоционалното състояние на индивида, като до момента Каролин Смит е помогнала на над 2000 жени в Италия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.10.2019
В периода 11-17 октомври 2019 в София се проведе първи Модул по проект „Спортна дипломатическа академия“, който събра 80 спортни администратори, треньори и доброволци от 4 държави. В рамките на пилотна програма за мобилност в сферата на спорта бяха финансирани 7 инициативи през 2018 година, като дипломатическата академия е приносът на страната ни към целенасоченото развитие на човешкия капацитет в спорта, който Европейската комисия започва да подкрепя усилено. Общият бюджет на тази покана за представяне на проектни предложения беше на обща стойност 1,2 милиона EUR. Поканата имаше за цел да допринесе за развитието на спортните организации чрез подпомагане на мобилността с учебна цел на техния персонал. Обменът на хора, идеи и добри практики може да бъде от полза за хората, за техните организации и за спорта и обществото като цяло и ще залегне като един от основните приоритети на програма “Еразъм+“ в нейната спортна част след 2020 година, когато се очаква и удвояване на бюджета. Пълна информация за селекцията е налична на страницата на Европейската комисия: https://ec.europa.eu/sport/news/2018/results-published-call-proposals-exchanges-and-mobility-sport_en.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
12.10.2019
В периода 10-12.10.2019 г. в Прахова, Румъния се проведе международна среща по проекта “Спорт и диалог срещу насилие и дискриминация”, реализиран съвместно от партньорски организации от България, Италия, Испания, Румъния и Словения. От страна на “Асоциация за развитие на българския спорт” взеха участие Константин Занков, член на УС на АРБС, Марина Василева и Силвия Петрова, доброволци в асоциацията.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.10.2019
- Кандидатствай за обучение, базирано на методологията Обучение чрез спорт. * Локация: Плок (Płock), Полша * Период: 17.11 - 23.11.2019 * Участници: 3 учители по ФВС * Разходи: всички разходи по пътуване, настаняване и изхранване са обезпечени по проекта * Апликационна форма за кандидатстване: https://forms.gle/gZz4iwaSK13Zpeut5 * Срок за кандидатстване: 27/10/2019
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.10.2019
На 09.10.2019, председателят на Асоциация за развитие на българския спорт /АРБС/ Йоанна Дочевска проведе среща с международна делегация на Съветa на Европа в рамките на първата им консултативна визита в България в съответствие с Европейската спортна харта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.10.2019
В периода 06 – 09 октомври 2019, в Мурсия, Испания се проведе втора международна среща по проект „The Social Entrepreneurship Training Program for Athletes – SENTA“. Проектът е с фокус върху социалното предприемачество в спорта като нов инструмент за двойна кариера на спортисти. По време на срещата бяха обсъдени настоящите и бъдещи дейности по проекта, както и създаването на обучителна платформа за предприемачество в спорта. В срещата присъстваха участници от партньорските държави – Австрия, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Испания, Канада, Норвегия и Румъния. От името на Асоциация за развитие на българският спорт взеха участие и Калинка Гударовска и Ивайло Здравков.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.10.2019
В периода 02.10- 05.10.2019 г. в гр.Сакария, Турция се проведе последната международна среща по проекта “The Game”, реализиран съвместно от партньорски организации от България, Турция, Румъния и Хърватска. От страна на “Асоциация за развитие на българския спорт” взеха участие Константин Занков, член на УС на АРБС, Десислава Самуилова, Димитър Методиев, Сюлейман Сюлейман и Станислав Янев, доброволци в асоциацията.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
04.10.2019
В продължение на дълги години за спортистите в държавите-членки на ЕС е предизвикателство да съчетаят спортните си тренировки, събития и състезания с необходимостта да получат адекватно образование с оглед плавен преход след приключване на спортната си кариера и за последващата им заетост. С нарастващият фокус на включване на хора с увреждания в спорта (първоначално вдъхновен от Параолимпийските игри) и подобренията на достъпността и дизайна на спортни съоръжения, все по-голям брой хора с увреждания се занимават със спорт и стават професионални спортисти. Тези спортисти се сблъскват със същия проблем с графика на своите спортни занимания, но имат няколко допълнителни пречки, с които да се справят, в процеса на обучение и в процеса на подготовка за заетост. Вярваме, че трябва да се инвестира ново поколение „хибридни” ментори/обучители, като част от визията, описана в Стратегията за хората с увреждания към Европа 2020.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
03.10.2019
Насърчаването на интегритета за борба с уреждането на мачове е основната цел на проект IAM /Насърчаване на Интегритета за борба с Уреждането на Мачове чрез Обучение на Млади Спортисти/ и специфичен приоритет на програма Еразъм+ Спорт. Основната идея на проект IAM е да допринесе за борбата с тази международна съвременна заплаха за спорта чрез обучение на младите спортисти с цел да се запази прозрачността, честната игра и уважението към другите на най-ранно ниво на спортна дейност. Предизвикателствата, породени от манипулирането на спортни срещи, днес се нуждаят от силно сътрудничество на европейско и международно ниво, за да се защити бъдещето на спорта, както и неговата етика и интегритет.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.10.2019
Спортният сектор е в състояние да мобилизира повече доброволци, отколкото всеки друг сектор. Доброволците са ключови за успеха на международните и национални спортни събития. Организаторите на спортни събития разчитат на знанията, уменията и опита на доброволците, за да провеждат събития. Мащабът на участието на доброволци в спортни събития е значителен, създава потенциал за широк спектър от икономически, социални, културни и обществени ползи. В повечето държави-членки спортното движение няма да съществува без доброволчество.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
01.10.2019
Проект #SPORTolerance идва в момент, когато Европа е изправена пред икономически затруднения, миграционни потоци, тероризъм, опасен възход на популизъм, ксенофобска реторика, екстремизъм и други явления, които тестват нашите демокрации и разклащат доверието на обществото към държавните и международните институции. Въпреки, че радикализацията може да се случи на всяка възраст, младите хора в търсене на чувство за принадлежност, цел в живота или идентичност могат да бъдат особено незащитени. Младите хора също са една от най-мобилните и динамични групи от населението, имащи разнородни възможности за взаимодействие с лица от различен културен произход.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.09.2019
В периода 23.09.2019 – 30.09.2019 в Будапеща, Унгария се проведе младежки обмен BE ACTIVE, BE HEALTHY, който събра 30 участници от Унгария, Португалия, Литва, България, Австрия. Този младежки обмен беше предназначен да насърчава здравословния и активен начин на живот сред младите европейци и да повиши осведомеността за Европейската седмица на спорта. В цялата програма организаторите използваха методологията Обучение чрез спорт (ОЧС).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
29.09.2019
Проект „Back2Track”, който Асоциация за развитие на българския спорт координира има за цел да анализира различията и приликите, които спортните клубове имат в подхода си към професионалния и масовия спорт, както и в иновативния подход за включване на деца в неравностойно положение в спорт и физическата активност. Проектът търси начини за създаване на практическите умения и знания в участващите организации как да управляват спортни програми за масов спорт, заедно с спортни програми за професионални спортисти.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.09.2019
За втора поредна година спортната Академия се включва в събитието, което се провежда в последния петък на месец септември в България и цяла Европа, когато университети и научни институти отварят врати, за да покажат по достъпен начин научни постижения и методи. Ректорът, проф. Пенчо Гешев, поздрави всички гости, напомняйки че НСА е люлката на спортната наука в България. „Най-радостното е че активни участници в днешното събитие са децата. Пожелавам на тях да бъдат влюбени в спорта, да изберат своя любим спорт и един ден да ги аплодираме като успешни спортисти“ – допълни проф. Гешев. Официални гости на НСА в Нощта на учените бяха заместник-министърът на младежта и спорта доц. Стоян Андонов, кметът на район Студентски Димитър Дилчев, зам.-кмета Велина Белева, директорът на дирекция „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“ в Столична община Ирена Димитрова, д-р Любомир Младенов- директор на дирекция „Контрол и управление на спортната подготовка“ в ММС, Христо Христозов – национален директор на Спешъл Олимпикс България и др. „Нощта на учените съвпада с Европейската седмица на спорта. Двете събития отново ни доказват, че спортът не би могъл да се развива без спортната наука и тази вечер вие ще видите част от достиженията на специалистите от НСА. Забавлявайте се и нека науката да продължава да върви успешно заедно със спорта“ – заяви в поздравителното си слово заместник-министър Стоян Андонов. На централния стадион на Академията присъстващите имаха възможността да се запознаят с атрактивни спортове и да участват в научни методи и анализи, даващи данни за физическото състояние на организма преди, по време и след физическа активност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.09.2019
Министерство на младежта и спорта организира “Европейска седмица на спорта #BEactive” за пета поредна година. От 23 до 30 септември 2019 хора от всички възрасти имаха възможност да се запознаят с над 50 вида спорт и да ги практикуват свободно. Кампанията беше открита от министъра на младежта и спорта Красен Кралев на 23 септември 2019, а от 24 до 26 септември между 10 и 17 часа в „Арена Армеец“ ММС организира Спортен панаир #BeActive Fair, в който Асоциация за развитие на българския спорт взе участие.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.09.2019
На 25.09.2019 г. в в Sofia Tech Park се проведе редовно заседание на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта, ръководено от Николай Павлов, заместник-министър на ведомството. Представител на Асоциация за развитие на българския спорт беше Константин Занков, член на управителния съвет на организацията и член на Обществения съвет.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.09.2019
В периода 16 – 23 септември 2019, в Клайпеда, Литва се проведе младежки обмен Sport-Based Education, в който взеха участие 35 младежи от 7 различни държави: Испания, Румъния, Португалия, Естония, България, Полша и Литва, в това число и 5 участника от България.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.09.2019
През септември 2019 г. (22.09) SC Lighthouse беше поканен да участва в поредица събития, част от фестивала "Burgas Run" (Fb: Burgas Run) и използва шанса да увеличим популярността на "Спортна Дипломатическа Академия" (СДА) проект, организиран от Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.09.2019
Основната цел на проект PASSPORT (Project for Academy Sport Support) е да насърчава и подкрепя доброто управление в спорта и двойната кариера на спортистите. Засяга гореспоменатите цели чрез повишаване на информираността за двойните кариери на спортистите. Спортистите често се сблъскват с предизвикателства, за да могат да съчетаят спортната си кариера с образованието. Международни проучвания показват, че годишно една трета от активните спортисти се отказват от спорта, защото им отнема прекалено много време. ПАСПорт иска да подпомогне спортистите, като изгради транснационална партньорска мрежа и развие платформа за обучение на атлетите в сферата на спортния мениджмънт, като по този начин се цели да се подобри тяхното професионално развитие.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.09.2019
Проект “SENTA" е фокусиран върху следната тема: Насърчаване на образованието в и чрез спорта, със специален акцент върху развитието на уменията, както и подкрепата за прилагането на насоките на ЕС за двойната кариера на спортистите. Целите на SENTA са да допринесе за политически действия, препоръчани в стратегията ЕС 2020 и двойната кариера на елитните спортисти. Настоящият въпросник има за цел да установи качествата и уменията, които елитните спортисти притежават, както и да анализира кои от тях липсват, за да могат да се създадат обучителни дейности, подходящи за създаване на социални предприятия в сферата на спорта. Въпросникът е анонимен и вашите отговори ще бъдат използвани единствено за подготовка на обучителните модули по проекта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 32
next