ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ
Новини
01.03.2019
На 1 март 2019, в Национална спортна академия „Васил Левски“ се проведе кръгла маса, която запозна представители на над 40 спортни организации с резултатите от обширно проучване на интернет страниците на 56 спортни организации на национално и Европейско ниво, целящо да установи до каква степен спортните структури гарантират прозрачност на взетите решения и финансовите операции, които изпълняват са вече във финален етап. Пълна информация за данните от изследването са публикувани на www.eusport.org/GoodGovernance (Английски език) и бяха подробно представени по време на събитието. По време на събитието беше представена и рамката на Програма „Еразъм+“ – Спорт и възможностите за финансиране на проекти в сферата на спорта от Европейския съюз.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
01.03.2019
В периода 28.02- 01.03.2019 г. в гр.Сакария, Турция се проведе първата международна среща по проекта “The Game”, който ще бъде реализиран в България, Турция, Румъния и Хърватска. Константин Занков, член на УС на АРБС взе участие в събитието, като представи традиционни български игри и заедно с представители на партньорските организации планираха бъдещите дейности по проекта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.02.2019
В периода 24 – 27 февруари 2019, в Истанбул, Турция се проведе първа международна среща по проект “European Sport Volunteers as a Social Leader and Social Innovator-ESVOL” /Европейските доброволци в спорта като социален лидер и иноватор/, домакинствана от Спортна доброволческа организация. По време на срещата партньорските органзиации обсъдиха дейностите по проекта и утвърдиха график за реализацията им, като от страна на българската организация – партньор, Асоциация за развитие на българския спорт, взеха участие Йоанна Дочевска, председател на АРБС и Валя Ангелова, доброволец в организацията.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.02.2019
В периода 24 – 27 февруари, в Букурещ, Румъния (настоящ председател на Съвета на ЕС) се проведе обучителен курс по проект „Справедливост чрез спорт за развитие на младите хора“ - ETSYD (Equity through sport for youth development). Представители на “Асоциация за развитие на българския спорт” бяха Ивайло Здравков - член на УС на организацията и Ивелина Димитрова, кинезитерапевт и активен доброволец в АРБС. Проектът има за цел да подобри социалното приобщаване, равенството, толерантността, честната игра, намаляването на образователните затруднения и начина на живот, свързани със здравето, задълбочено насърчаване и засилване на доброволческите дейности в спорта, за млади хора 7-19 години, от 6-те най-непривилегировани училища от Букурещ, сектор 3, Румъния, в продължение на 18 месеца. В обучението взеха участие представители от Румъния, Гърция и България, които проведоха спортно-обучителни сесии съвместно с учители по физическо възпитание в няколко от училищата в Букурещ.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.02.2019
Клуб за младежко овластяване 018 (КОМ 018) Сърбия реализира проект "(Re) Play for Inclusion", подкрепен от програма "Еразъм +", за изграждане на капацитет в областта на младежката дейност в сътрудничество с партньорски организации и спортни клубове от Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Унгария и Македония, сред които е и „Асоциация за развитие на българския спорт“. Проектът предвижда различни дейности, чрез които да събере млади хора от програмните и партньорски страни, за да проучи спорта и игрите като методи за работа с младежта и да развие нови форми на младежка работа за социално приобщаване чрез спорта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.02.2019
Проектът „Start Now!: Стратегическо партньорство за промотиране на здравето сред младите”, официално достигна своя край. Партньорите са много горди от резултатите на проекта, най-вече от модулите на неформално здравно образование, като продуктите, които бяха разработени в рамката на проекта бяха отличени и от Полската Национална Еразъм+ Агенция, която отличи проекта за отлично изпълнение и го обяви за „Добра Практика”.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.02.2019
На 22.02.2019 в гр. Марибор, Словения се проведе първа среща по проект Active Break. В срещата участие взеха Калинка Гударовска - Член на УС на АРБС и Емилия Цанова- част от екипа на асоциацията.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.02.2019
В периода 20-23 февруари 2019, в Айдовсчина, Словения се проведе втора международна среща по проект ПАСПОРТ и първи модул от обученията, които са планирани по проекта. Срещата събра представители на партньорските организации, които обсъдиха дейностите по проекта до момента и подпомогнаха реализацията на практическо обучение по мениджмънт на спортни събития, в което взеха участие 20 настоящи и бивши професионални състезатели. По проекта са планирани общо 6 модула, като във всяка партньорска държава ще бъде проведен един модул, а участниците ще получат достъп до онлайн обучителна платформа, в която ще имат възможност да преминат през всички модули и да получат сертификат за придобитите знания и умения. Модулът в България, който „Асоциация за развитие на българския спорт“, партньор от България, ще организира ще се проведе в София, в периода 16-19 септември 2019. В срещата от страна на българската партньорска организация взе участие Йоанна Дочевска – председател на АРБС .
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.02.2019
В периода 17-19 февруари 2019, в Париж се състоя първата среща на националните координатори по проект PLAY’IN TOGETHER, в която взе участие Йоанна Дочевска – председател на „Асоциация за развитие на българския спорт“, партньор от България. По време на срещата, партньорите обсъдиха дейностите по проекта, целевата група, възможностите за устойчивост на проекта и неговата връзка с дейностите, които са планирани за домакинството на предстоящите Олимпийски игри в Париж през 2024г. Срещата беше последвана от 4 дневно обучение на спортни специалисти, които да бъдат подготвени да ползват иновативни методи на обучение, чрез които да работят за борба с дискриминацията и стереотипите към хората с различни физически и ментални увреждания. Участниците се запознаха с методологиите „Обучение чрез спорт“ и „Плейдагогика“, като по време на обучението имаха възможност да се преживеят на практика обучителните ресурси и да ги адаптират към местните си реалности. Българските спортни специалисти, които взеха участие в обучението и след неговото успешно приключване са квалифицирани да прилагат методиките в страната ни са Ивайло Здравков, Мариана Борукова, Ивелина Кирилова и Димитър Тасев.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.02.2019
В периода 14-16 февруари 2019, в Атина, Гърция се състоя първа международна среща по проект ПРЕВЕНТ, в която взеха участие представители на партньорските организации от България, Великобритания, Гърция, Кипър, Испания. В срещата взеха участие Йоанна Дочевска, председател на Асоциация за развитие на българския спорт и Диана Хаджиангелова, председател на Асоциацията на българите боледуващи от астма, алергия и ХОББ (АББА) , които представиха ситуацията в България в областта на хроничните заболявания и обсъдиха заедно с консорциума дейностите по проекта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
14.02.2019
Проект „Спортна дипломатическа академия“ е наследство на първото Българско председателство на Съвета на ЕС, което се проведе в първата половина на 2018 г. Проектът ще се съсредоточи върху сътрудничеството със Западните Балкани като логично продължение на всички изпълнени по приоритета на #EU2018BG дейности: перспективата на ЕС и свързаността на Западните Балкани, позовавайки се на „Софийската декларация“ и на Приоритетния Дневен ред от София за ЕС и Западните Балкани. Европейският съюз и Западните Балкани трябва да продължат да инвестират в усилия за укрепване на сътрудничеството и обмена на добри практики, фокусирани върху демокрацията, сигурността и основните човешки права. Проектът ще осигури образователната мобилност на треньори и други служители на спортни организации (вкл.доброволци), свързани с професионалния и масовия спорт. Четирите модула за мобилност, които ще се проведат във всяка една от партньорските държави, ще подобри уменията и компетенциите на общо 80 спортни специалисти, както и тяхната квалификация, чрез мобилност с учебна цел. Учебната мобилност е планирана като инвестиция в човешкия капитал и принос за изграждането на капацитет на различни спортни организации, с ясен фокус върху изграждането на мрежа от добре обучени спортни дипломати. След реализираните мобилности по проекта, всяка от страните-партньори ще притежава най-малко 20 добре обучени дипломати в спортни костюми, с практически умения и знания в областта на спортната дипломация (политически диалог и международни отношения, създаване на кампании, успешна вербална и невербална комуникация, публично говорене, работа с медии, протокол и етикет, външна политика и ценности на ЕС). Мрежата, която проектът ще създаде (4 държави с по 20 участници от всяка държава), ще се фокусира върху подкрепата и развитието на интеграцията на Западните Балкани в областта на спорта и ще бъде качествен доставчик на ценностите на ЕС в местната среда. За модулите ще бъдат привлечени най-добрите експерти от ЕС във всяка посочена област, като ще бъдат ползвани и методи на неформално обучение. В проекта участват 4 партньорски организации – Асоциация за развитие на българският спорт – координатор и инициатор на академията, спортната асоциация на град Рийека, Хърватска, италианската спортна организация "LÓRMA" и БРАВО - неправителствена организация от Босна и Херцеговина. Партньорите работят съвместно от няколко години, реализирайки проекти с различни мащаби и сътрудничйки в различни рамки в сферата на спорта, образованието и младежката политика. - Проектът включва и следните конкретни резултати: • 80 "дипломати в спортни костюми" /20 от всяка партньорска държава/, насочени към постигане на европейска интеграция в страните от Западните Балкани чрез спорт; • Национални, регионални и местни събития за разпространение на резултатите (с участието на най-малко 400 души) – мултиплициращ ефект от придобитите умения и знания; • Платформа за развитие на спорта в Западните Балкани - практически инструмент за ресурси и ценности на ЕС в областта на спорта с акцент върху спортната дипломация и доброто управление в спорта. - Учебната мобилност е планирана като инвестиция в човешкия капитал и принос за изграждането на капацитет на различни спортни организации, с ясен фокус върху изграждането на мрежа от добре обучени спортни дипломати. • Модул 1: Спортна дипломация, външна политика на ЕС, ценности на ЕС, политически диалог и международни отношения; • Модул 2: Обобщение и обратна връзка на модул 1, анализ на проведените местни събития, Добро управление в сферата на спорта; • Модул 3: Обобщение и обратна връзка на модул 2, анализ на проведените местни събития, кампаниен мениджмънт, успешна комуникация (вербална и невербална), публично говорене, протокол и етикет; • Модул 4: Обобщение и обратна връзка на Модул 3, анализ на проведените местни събития, Работа с медии, Работа със специфични целеви групи, Спортна дипломация за развитие, Как да приложим на практика знанията, които натрупахме.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.02.2019
В периода 11-13 февруари 2019, в Сасари, Италия се проведе първа среща по проект CPMES, по време на която партньорите съгласуваха работен план на дейностите и планираха в детайли всяко от предвидените в проекта събития. В срещата от страна на българската организация – партньор взеха участие Йоанна Дочевска – председател на „Асоциация за развитие на българския спорт” и Калинка Гударовска, член на УС на АРБС. “Curricular Pathways for Migrants’ Empowerment through Sport” (CPMES) ще фокусира вниманието върху използването на методологията Обучение чрез спорт (ОЧС) като средство за повишаване на квалификацията и усъвършенстване на учебните програми на спортни треньори и обучители, работещи с целеви групи в неравностойно положение /с мигрантски произход/ с перспективата за насърчаване на приобщаването и равните възможности и доставяйки услугата спорт за мигранти.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
08.02.2019
Европейската комисия и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) организираха "Информационен ден" на 05 февруари 2019 г. в Брюксел, за да се информират потенциалните кандидати за възможностите на програма Еразъм+ спорт, механизмите на финансиране и спортната политика на ЕС.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
08.02.2019
Европейската комисия и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) организираха "Информационен ден" на 05 февруари 2019 г. в Брюксел, за да се информират потенциалните кандидати за възможностите на програма Еразъм+ спорт, механизмите на финансиране и спортната политика на ЕС.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.01.2019
В първите дни на 2019 г. Асоциация за развитие на българския спорт стана пълноправен член на Световната Тихоокеанска Спортна Федерация (СТСФ) и е упълномощена да промотира и насърчава Тихоокеанския спорт на национално ниво за мир.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.01.2019
В периода 20 - 28.01.2019 г., в Лесно, Полша се проведе обучителен курс „ABCreativity“ имащ за цел да развие концепцията за креативност, да повиши осведомеността и значението на това за обществото, НПО и за хората. В обучителният курс от името на Асоциация за развитие на българският спорт взеха участие Симеон Ангелов и Николай Лесков – студенти в НСА „Васил Левски“. Те, заедно с участници от 7 страни – Полша, Румъния, Гърция, Италия, Португалия, Испания и Чехия разискваха по темата за кративността, за любопитството и въображението, за това какво означават креативността и иновациите и как да ги използваме в нашите местни общности, в реалността на нашите спортни клубове или организации.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.01.2019
- Целева група: представители на спортни организации - Период на провеждане: 01 март 2019, 12:00 – 14:00ч - Локация: Национална спортна академия „Васил Левски“, ет. 3, конферентна зала
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.01.2019
Обучителен курс #GoodGovernanceSport относно отчетността и прозрачността в спорта ще се проведе в Сасари, Италия. Продължителност: 4 работни дни с дейности, 2 дни за пътуване в периода 29 май - 3 юни 2019 г. Страните, участващи в проекта, са следните: България, Хърватия, Гърция, Унгария, Италия, Полша, Словакия (3 участника от всяка държава + 2 члена на екипа по проекта). Пълна информация за проекта: https://www.eusport.org/goodgovernance
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.01.2019
В периода 14-17 януари 2019 в София се проведе първа среща на партньорите по проект „Спортна дипломатическа академия“. В рамките на програмата за мобилност в сферата на спорта бяха финансирани 7 инициативи, като дипломатическата академия е приносът на страната ни към целенасоченото развитие на човешкия капацитет в спорта, който Европейската комисия започва да подкрепя усилено от тази година. Общият бюджет на тази покана за представяне на проектни предложения беше на обща стойност 1,2 милиона EUR. Поканата имаше за цел да допринесе за развитието на спортните организации чрез подпомагане на мобилността с учебна цел на техния персонал. Обменът на хора, идеи и добри практики може да бъде от полза за хората, за техните организации и за спорта и обществото като цяло и ще залегне като един от основните приоритети на програма “Еразъм+“ в нейната спортна част след 2020 година, когато се очаква и удвояване на бюджета. Пълна информация за селекцията е налична на страницата на Европейската комисия: https://ec.europa.eu/sport/news/2018/results-published-call-proposals-exchanges-and-mobility-sport_en.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
12.01.2019
Проект Спорт и диалог срещу насилие и дискриминация цели да се справи с проблема на насилието, дискриминацията, тормоза по време на и около спортни събития, сред спортистите, спортните отбори и техните привърженици. Целим да се противопоставим на насилственото поведение чрез открит диалог, приобщаване, толерантност и честна игра в спорта. Проектът иска да допринесе към употребата на спорта като дипломатически инструмент, който обединява нации и хора, независимо от тяхното минало, етническа принадлежност или пол. Както наскоро всички видяхме по време на Зимните Олимпийски Игри в през 2018г. в Пьонгчанг, Северна и Южна Корея маршируваха под един и същи флаг, слагайки настрана техните дългосрочни/познати на всички политически конфликти. Международните спортни събития имат способността да обединяват хора от целия свят и да насърчават позитивни нагласи, толерантност, приобщаване, приятелство и сътрудничество сред нациите. Те са отражение на това как различните етноси могат да се състезават под един и същи флаг и как културното разнообразие играе все по-важна роля във всяка страна и във всички спортове. Използването на приобщаването на хората в неравностойно положение и насърчаването на равни права и междуполов баланс в спорта е чудесен начин спорта да бъде рекламиран и да се привлече по-широка публика, като я накара да иска да се занимава със спорт и физически активности. Намирането на позитивни модели за подражание сред спортистите е от особена важност за деца и млади хора, които им се възхищават. Ето защо е важно хората, които се занимават със спорт да идват с различно минало, етнически групи, важно е всички спортове да включват и мъже и жени състезатели и да изпращат правилните послания на публиката, да насърчават здравословен начин на живот и развитието на масовия спорт и събитията за граждани.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
29.12.2018
На 5-ти декември, Международния ден на доброволеца, Министерството на младежта и спорта връчи наградите в ежегодния конкурс “Мисията ДОБРОВОЛЕЦ – (не)възможна”, насочен към изявени млади доброволци от цялата страна.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.12.2018
- Място на провеждане: Вилнюс, Литва - Дати: 21 - 28.04.2019 - Брой участници: 5 младежи (18-30 години) от България и 1 лидер без ограничение във възрастта
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.12.2018
Първото сътрудничество между Организационния комитет за Олимпийските и параолимпийските игри в Париж през 2024 г., PLAY International и UNICEF, доведе до създаването на проект "Ценности на олимпизма", който съдържа силни образователни послания, свързани с трите ценности на Олимпизма: уважение, приятелство, достойнство. Комплектът "Ценности на олимпизма" бе голям успех за учителите и социално-спортните аниматори в градовете през 2016-2017 г., както и за децата, които успяха да се насладят и да се поучат от тези спортни дейности. Този комплект, дублиран на 260 физически екземпляра, е адаптиран към местните реалности на 4 държави (Бурунди, Косово, Вануату и Хаити), който позволява на преподаватели и учители да играят с 15 000 деца.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.12.2018
На 22 декември 2018, неделя, в спортна зала "Fireball" се проведе детска коледна тренировка на малките атлети от Школа по лека атлетика Дарко Тийм. В тренировката взеха участие над 50 деца и беше подкрепено от "Асоциация за развитие на българския спорт", която устойчиво подкрепя дейността на школата през 2018 година.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.12.2018
Академия за Младежки Работници има за цел да подготви 12 участници на възраст 18 – 29 години за предизвикателствата на професията младежки работник и да им даде практически умения за целенасочена работа с младежи. * Период на провеждане: 11 февруари – 8 март 2019 * Локация на провеждане: Студентски град, София 1700 * Брой участници: 12 души * Кандидатстване: в срок до 15 януари 2019 * Апликационна форма: https://goo.gl/forms/wRUPTgyG8dFzUSr82
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.12.2018
Проектът "Winter Sport is Coming" цели да популяризира зимните спортове не само като физическа активност, но и като образователен инструмент за подкрепа на социалното приобщаване, междукултурния диалог и европейското гражданство сред младите хора от различни среди чрез разработването и изпълнението на "Програма за зимни спортове". От дългосрочна перспектива целта на проекта е да се увеличи участието на младите хора в зимните спортове и да се създаде модел на лагер, който да включва елементи на неформално образование и в бъдеще да бъде реализиран от други спортни организации.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.12.2018
На 16 декември 2018, неделя, в Национална спортна академия "Васил Левски се проведе детско коледно състезание, което беше организирано от Клуб Лека Атлетика при Спортната Академия (КЛАСА) и в частност Гл. ас. Ивайло Лазаров, доктор и Ас. Тереза Маринова, доктор. В събитието взеха участие над 100 деца и беше подкрепено от "Асоциация за развитие на българския спорт".
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 33
next