Новини
03.02.2021 г.
На 03 февруари 2021г., в София, България, при спазване на всички противоепидемични мерки, се проведе кратко практическо представяне на проект „Using Sports for Preventing Peer Bullying – Sports Against Bullying“. Представянето беше проведено от Асоциация за развитие на българския спорт и в него взеха участие спортни педагози и треньори, които обсъдиха и анализираха пречките и предизвикателствата, пред възможността да превърнем училищата в завладяващо място, където младите хора искат с нетърпение да участват в социални и спортни дейности, да използват спорта като инструмент за образование и социална интеграция, да осигури възможности за комуникация и кооперация на участващите младежи. Участие взеха експерти по физическо възпитание и спорт, които дискутираха над теми като:
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.02.2021 г.
- Какво е #Jumpforheritage: #Jumpforheritage е инициатива на FRH (Future for Religious Heritage), организация основана през 2011 г. и посветена на опазването на разнообразното и уникално религиозно наследство на Европа. FRH обединява хора и организации, които искат да спасят и защитят Европейското религиозно наследство под формата на европейска мрежа състояща се от различни членове в благотворителния, неправителствения, университетския и религиозния сектор. FRH осигурява общоевропейска платформа за сътрудничество и обмен на идеи и знания.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.02.2021 г.
Спорт за включване и включване чрез спорт (Sport for inclusion and inclusion for sport) е проект, който се стреми да насърчи социалното включване и равните възможности в спорта, чрез подобряване на уменията на треньори, обучители и други служители на организации, активни в областта на спорта, младежката работа и социалните грижи, свързани със социалното включване чрез спорт. Времетраенето на проекта е 24 месецa, като в него участват 5 партньорски организации от четири Европейски държави - България, Италия, Литва и Турция.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
29.01.2021 г.
На 29 януари 2021 се проведе първото за годината заседание на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта, в който Асоциация за развитие на българския спорт е пълноправен член. По време на срещата бяха представени Проект на Национална стратегия за младежта 2021-2030, както и планираните от Министерство на младежта и спорта дейности за 2021 година в сферата на младежката политика. В заседанието взе участие Йоанна Дочевска, председател на АРБС и дългогодишен експерт в сферата на младежката политика, която даде конструктивни предложения за синхронизация на проекто-документа с тенденциите за развитие на сектора в Европейския съюз.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.01.2021 г.
Проект "Pick4all" има за цел да разработи и приложи иновативни практики, свързани с насърчаване на физическата активност на хора, които поради възрастта си или здравословното си състояние, нямат много алтернативи за практикуване на спорт. Проектът има за цел да повиши информираността по темата, свързана с необходимостта от физическа активност, като основа за здравословен начин на живот.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.01.2021 г.
На 25 януари 2021 година се проведе онлайн среща по проект HEPOSI, която събра партньорите по проекта и им даде възможност да дискутират изпълнението на оставащите дейности по проекта, както и възможностите за тяхната реализация с оглед на усложнената обстановка в света. Планирана е финална конференция, която ще се проведе през октомври 2021 в Лима, Перу.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.01.2021 г.
Проект ORIENT насърчава участието на младите хора в дейности на открито, базирани на ориентиране. ORIENT цели да разгледа приоритета „насърчаване на социалното включване и равните възможности в спорта“, като ще разработи набор от иновативни обучителни резултати, с цел:
ВИЖ ПОВЕЧЕ
14.01.2021 г.
Целта на проект „Football as a seed for gender equality“ е да допринесе срещу дискриминацията и неравенството между половете чрез спорт. Въпреки че спортът е феномен, който включва както мъже, така и жени, той се характеризира с дълбоки различия между половете: мъжете участват повече в спорта, отколкото жените. По-специално, участието на жените е много ниско в спортове като футбола, който в колективното въображение се приема за „мъжки спорт“ и не е подходящ за жени. По-ниското участие на жените е следствие от половите роли, наложени от обществото, които неизбежно влияят върху желанията, интересите и стремежите на момчетата и момичетата.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.01.2021 г.
Платформата #SportDiplomacyAcademy за регистрация на спортни организации е отворена за регистрация на спортни организации, като в нея можете да откриете вече над 200 регистрирани структури. Платформата има за цел да спомогне за създаване на международни контакти и кооперация в сферата на спорта, като регистрацията е безплатна за спортни клубове, федерации и организации. С предстоящото стартиране на програмен период 2020-2027 и планираното от страна на Европейския съюз финансиране в сферата на спорта, възможността български спортни организации да бъдат видими като потенциални партньори в международни проекти е ключова.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
11.01.2021 г.
Овластяване чрез спорт е проект който има за цел да използва спорта като инструмент и да образова младите хора в правата на човека, същността на толерантността и сътрудничеството.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
08.01.2021 г.
След предизвикателната 2020 г., екипът на проект #GoodGovernanceSport, координиран от Асоциация за развитие на български спорт подготви за спортните организации мотивационен календар, който има за цел да вдъхнови прилагането на принципите за добро управление в спорта. Чрез 12 месеца вдъхновение ние се стремим да въодушевим спортните организации да гарантират, че доброто управление се прилага във всеки аспект на дейностите им. Календарът е достъпен и за изтегляне от https://bit.ly/3aKKeoQ. Изтеглете календара и бъдете посланици на доброто управление в спорта!
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.01.2021 г.
"Спорт, здраве и забавление за деца в предучилищна възраст" (Sports, health and fUn for preschool childreN/SUN) е проект който има за цел да научи деца и младежи на здравославен начин на живот и да им даде добър, полезен и ползотворен старт в живота. Проектът има за цел да повиши информираността по въпроси, свързани с необходимостта от физическа активност като основа на здравословен начин на живот, промяна на навиците на децата в предучилищна възраст и техните семейства както в градските, така и в извънградските райони.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.01.2021 г.
Интервю на Валерия Николова с Йоаnна Дочевска, програма Хоризонт на Българско национално радио - 06.01.2021.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.01.2021 г.
Проект Sport for Every Child: Fit Kids насърчава социалното включване и равните възможности. Основната цел на този проект е да се разработи модулна методология за физическо възпитание със спортни активности, спортни игри и упражнения за деца и младежи с психични разстройства, нарушения в развитието и други увреждания. Екипът на проекта ще се съсредоточи върху групите, които трябва да преодолеят повече препятствия при извършването на спортните активности, игри и упражнения. Подходящо е за деца със СДВХ, Биполярно разстройство, Тревожност, Травма и Стрес-свързани разстройства, Деструктивно поведение, Импулсивно поведение и нарушения на импулсния контрол, Депресивни разстройства, Обсесивно-компулсивни и свързаните с тях разстройства, Аутизъм и Ниска когнитивна способност. Модулният подход ще отговаря на нуждите на разстройството на отделното лице и ще бъде структуриран за да бъде използван от учители, а също и от родители на деца с психични разстройства.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.01.2021 г.
Проект „WOMEN’S HURDLES“ има за цел да разработи и приложи иновативни практики, свързани с насърчаване на физическата активност на жените, особено на тези, които са в динамична семейна и работна среда. Проектът се стреми да подкрепя стратегическите политики на Европейския съюз в областта на социалното включване и равните възможности на жените, в основата на което стоят физическата активност и здравословния начин на живот.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
31.12.2020 г.
Проект Спорт и диалог срещу насилие и дискриминация цели да се справи с проблема на насилието, дискриминацията, тормоза по време на и около спортни събития, сред спортистите, спортните отбори и техните привърженици. Целим да се противопоставим на насилственото поведение чрез открит диалог, приобщаване, толерантност и честна игра в спорта. Проектът иска да допринесе към употребата на спорта като дипломатически инструмент, който обединява нации и хора, независимо от тяхното минало, етническа принадлежност или пол.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
31.12.2020 г.
Проект "Integr-Action Through ETS" (IATETS) е стратегическо партньорство, насочено към създаването на нови възможности за образование и лична реализация за възрастни европейци в неравностойно положение, засегнати от увреждане, чрез предоставяне на образователни формати и методи на персонализирано обучение, основани на Обучение чрез спорт (ОЧС).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
29.12.2020 г.
Empowering Women Athletes: Tackling Feminine Abuse, Violence and Discrimination in EU Sports Clubs (Овластяване на жените спортисти: борба с насилието над жени и насилието и дискриминацията в спортните клубове в ЕС). Спортът е средство за себеизразяване и реализация, както и сила в полза на гражданството и солидарността, докато в същото време насилието и дискриминацията срещу жените все още представляват непреодолими бариери пред установяването на присъствието на жените в нашите спортни клубове.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.12.2020 г.
След предизвикателната 2020 г., екипът на #GoodGovernanceSport е подготвил за спортните организации мотивационен календар, който има за цел да вдъхнови прилагането на принципите за добро управление в спорта. Чрез 12 месеца вдъхновение ние се стремим да въодушевим спортните организации да гарантират, че доброто управление се прилага във всеки аспект на дейностите им. Календарът е достъпен и за изтегляне от настоящата статия, като приложение. Изтеглете календара и бъдете посланици на доброто управление в спорта!
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.12.2020 г.
СПРИНТ е единственото специализирано спортно списание на България. Излиза от ноември 2016 г. във всяко тримесечие в много впечатляващ обем от 140-160 страници. Разкошното колекционерско издание редовно е с тираж между 6000 и 8000 броя. Често заедно със СПРИНТ да излизат безплатни приложения – Мондиал 2018, Шампионска лига, Формула 1... А от началото на 2020 година заедно с всеки брой читателите получават отделна книжка БЪДЕЩЕ –само за детско-юношеския спорт в България. Специален акцент в редакционната политика е обръщането на сериозно внимание на спорта за подрастващи и ползите от него. СПРИНТ съдържа само авторски материали, богато илюстрирани със собствени снимки. Списанието засища глада на истинския запалянко за интелигентни и любопитни спортни четива, коментари, интервюта, статистики, портрети, анализи, фотосесии... По страниците му и на корицата досега са излизали всички най-големи звезди на българския спорт –Христо Стоичков, Димитър Бербатов, Ивет Лалова, Григор Димитров, Кубрат Пулев, златните момичета в художествената гимнастика, Йордан Йовчев, Димитър Пенев, Боян Петров, Александра Жекова и др. СПРИНТ е свободна територия за размяна на мнения по наболели въпроси, неговите страници са отворени за най-добрите пера в българската (и световната!) спортна журналистика.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.12.2020 г.
На 18 декември 2020, в обновения басейн „Мадара“ на Национална спортна академия „Васил Левски“ се проведе контролна тренировка по адаптирано плуване, в която се включиха 12 атлета с интелектуални затруднения. Спортното занимание беше проведено при спазване на всички противоепидемични мерки, като не беше допусната публика и лица под 18 годишна възраст. Тренировката беше организирана от експертите в сектора по „Адаптирана физическа активност и спорт“ към НСА „Васил Левски“ и Асоциация за развитие на българския спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.12.2020 г.
„Спорт и Неформално образование – път за обществено развитие“ („SPORT & NFE – A pathway to community development“) е проект, който се стреми да открие и преодолее пречките и предизвикателствата свързани със заседналият начин на живот и все по-ниският интерес към спорта, като инструмент за подобряване на здравето и равният достъп до спортни съоръжения в Европа, чрез насърчаване на образованието в и чрез спорт, със специален фокус върху развитието на знания, умения и капацитет в треньори, учители по физическо възпитание и спорт и друг персонал на организации и институции от сферата на спорта, образованието и неправителственият сектор, както и подкрепа за прилагането на насоките на Европейският Съюз (ЕС) за двойна кариера на спортистите. Времетраенето на проекта е 24 месец, като в него участват 7 партньорски организации, от шест Европейски държави – България, Германия, Испания, Италия, Полша и Португалия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.12.2020 г.
- ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Проект #DancingWithHealth, координиран в България от „Асоциация за развитие на българския спорт“ е да да популяризира физическата активност под формата на танц при жени преборили се с рак на гърдата и с такива, които са все още на лечение на възраст между 30 и 65 години, като им се предлага иновативен танцов протокол с цел да ги включи в умерена/ енергична физическа активност и в резултат на това да ги накара да приемат и да се свържат отново с телата си, да изградят отново самочувствие, да подобрят себеизразяването си, да се справят с чувствата на изолация, депресията, гнева и страха, да укрепят личните си ресурси и преди всичко да правят физическа активност, която е необходима за тяхното здравословно състояние.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.12.2020 г.
На 15 декември 2020 част от участниците в #SportDiplomacyAcademy се срещнаха онлайн за да дискутират как преминават през неочакваната ситуация с пандемията КОВИД-19, как се справя спортната общност в държавите им и възможното възстановяване на проектните дейности.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
11.12.2020 г.
„MULTISPORT COMMUNITY EXPERIENCE“ е социално-иновативен проект базиран върху колективните спортове със състезателен елемент. Времетраенето на проекта е 36 месеца и включва партньори от 6 държави – Белгия, България, Белгия, Германия Гърция, Италия и Хърватска. Проекта има за цел да активира нови изживявания и чувство за принадлежност, нови емоции и отношения, позитивна спортна конкуренция и мотивация за физически активен и здравословен начин на живот. MULTISPORT COMMUNITY EXPERIENCE“ използва активност под формата на игра, която се основава на взаимно конкуриращи се общности. Всяка една общност се състои от 500 участници, които следят и проследяват физическата си активност. Система събира всички данни и актуализира кумулативния „Здравословен индекс“ в реално време на ниво град/общност и го сравнява със стойностите на другите конкуриращи се градове/общности.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
03.12.2020 г.
На 3 декември 2020, в обновената спортна зала в сграда „Гургулят“ на Национална спортна академия „Васил Левски“ се проведе спортна тренировка, с която лица със и без увреждания отбелязоха Международния ден на хората с увреждания в активна среда.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.11.2020 г.
На 30.11.2020 г., представители на седем държави от Белгия, България, Италия, Полша, Турция, Хърватия и Швеция, проведоха трета международна работна среща по проект „Du Motion“. Първоначално планирана да се проведе във Варшава, срещата се проведе в онлайн среда поради пандемичната обстановка в Европа.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 43
next