ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ
Новини
29.09.2019
Проект „Back2Track”, който Асоциация за развитие на българския спорт координира има за цел да анализира различията и приликите, които спортните клубове имат в подхода си към професионалния и масовия спорт, както и в иновативния подход за включване на деца в неравностойно положение в спорт и физическата активност. Проектът търси начини за създаване на практическите умения и знания в участващите организации как да управляват спортни програми за масов спорт, заедно с спортни програми за професионални спортисти.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.09.2019
За втора поредна година спортната Академия се включва в събитието, което се провежда в последния петък на месец септември в България и цяла Европа, когато университети и научни институти отварят врати, за да покажат по достъпен начин научни постижения и методи. Ректорът, проф. Пенчо Гешев, поздрави всички гости, напомняйки че НСА е люлката на спортната наука в България. „Най-радостното е че активни участници в днешното събитие са децата. Пожелавам на тях да бъдат влюбени в спорта, да изберат своя любим спорт и един ден да ги аплодираме като успешни спортисти“ – допълни проф. Гешев. Официални гости на НСА в Нощта на учените бяха заместник-министърът на младежта и спорта доц. Стоян Андонов, кметът на район Студентски Димитър Дилчев, зам.-кмета Велина Белева, директорът на дирекция „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости“ в Столична община Ирена Димитрова, д-р Любомир Младенов- директор на дирекция „Контрол и управление на спортната подготовка“ в ММС, Христо Христозов – национален директор на Спешъл Олимпикс България и др. „Нощта на учените съвпада с Европейската седмица на спорта. Двете събития отново ни доказват, че спортът не би могъл да се развива без спортната наука и тази вечер вие ще видите част от достиженията на специалистите от НСА. Забавлявайте се и нека науката да продължава да върви успешно заедно със спорта“ – заяви в поздравителното си слово заместник-министър Стоян Андонов. На централния стадион на Академията присъстващите имаха възможността да се запознаят с атрактивни спортове и да участват в научни методи и анализи, даващи данни за физическото състояние на организма преди, по време и след физическа активност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.09.2019
Министерство на младежта и спорта организира “Европейска седмица на спорта #BEactive” за пета поредна година. От 23 до 30 септември 2019 хора от всички възрасти имаха възможност да се запознаят с над 50 вида спорт и да ги практикуват свободно. Кампанията беше открита от министъра на младежта и спорта Красен Кралев на 23 септември 2019, а от 24 до 26 септември между 10 и 17 часа в „Арена Армеец“ ММС организира Спортен панаир #BeActive Fair, в който Асоциация за развитие на българския спорт взе участие.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.09.2019
На 25.09.2019 г. в в Sofia Tech Park се проведе редовно заседание на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта, ръководено от Николай Павлов, заместник-министър на ведомството. Представител на Асоциация за развитие на българския спорт беше Константин Занков, член на управителния съвет на организацията и член на Обществения съвет.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.09.2019
В периода 16 – 23 септември 2019, в Клайпеда, Литва се проведе младежки обмен Sport-Based Education, в който взеха участие 35 младежи от 7 различни държави: Испания, Румъния, Португалия, Естония, България, Полша и Литва, в това число и 5 участника от България.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.09.2019
През септември 2019 г. (22.09) SC Lighthouse беше поканен да участва в поредица събития, част от фестивала "Burgas Run" (Fb: Burgas Run) и използва шанса да увеличим популярността на "Спортна Дипломатическа Академия" (СДА) проект, организиран от Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.09.2019
Основната цел на проект PASSPORT (Project for Academy Sport Support) е да насърчава и подкрепя доброто управление в спорта и двойната кариера на спортистите. Засяга гореспоменатите цели чрез повишаване на информираността за двойните кариери на спортистите. Спортистите често се сблъскват с предизвикателства, за да могат да съчетаят спортната си кариера с образованието. Международни проучвания показват, че годишно една трета от активните спортисти се отказват от спорта, защото им отнема прекалено много време. ПАСПорт иска да подпомогне спортистите, като изгради транснационална партньорска мрежа и развие платформа за обучение на атлетите в сферата на спортния мениджмънт, като по този начин се цели да се подобри тяхното професионално развитие.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.09.2019
Проект “SENTA" е фокусиран върху следната тема: Насърчаване на образованието в и чрез спорта, със специален акцент върху развитието на уменията, както и подкрепата за прилагането на насоките на ЕС за двойната кариера на спортистите. Целите на SENTA са да допринесе за политически действия, препоръчани в стратегията ЕС 2020 и двойната кариера на елитните спортисти. Настоящият въпросник има за цел да установи качествата и уменията, които елитните спортисти притежават, както и да анализира кои от тях липсват, за да могат да се създадат обучителни дейности, подходящи за създаване на социални предприятия в сферата на спорта. Въпросникът е анонимен и вашите отговори ще бъдат използвани единствено за подготовка на обучителните модули по проекта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.09.2019
В периода 08.09.2019 - 13.09.2019, в Прага, Чехия се проведе проведе втора международна среща по проект PLAY’IN TOGETHER, която беше домакинствана от Олимпийския комитет на Чехия. По време на срещата, партньорите в проекта обсъдиха дейностите, целевата група, възможностите за устойчивост на проекта и неговата връзка с дейностите, които са планирани за домакинството на предстоящите Олимпийски игри в Париж през 2024г.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
12.09.2019
“Working to Approach Youth Workers as Agents of a Response to Disability” (WAYWARD) е проект за изграждане на капацитет в сферата на младежта, включващ 7 партньорски организации от Гърция, Ирландия, Италия, България, Виетнам, Мексико и Филипините с всеобхватна насоченост към овластяване на личностното развитие, преодоляване на стереотипите и социалното включване на млади хора (на възраст 18-25 години) с интелектуални затруднения в партньорските страни чрез овластяване на младежки работници и НПО по отношение на разбиране и методологичен набор от инструменти, основан на методологията на ОЧС (Обучение чрез спорт).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.09.2019
В периода 04.09.2019 - 07.09.2019, в Сараево, Босна и Херцеговина, се проведе финална среща и заключителна конференция по проект „(Re) Play for Inclusion“, в която взеха участие представители на „Асоциация за развитие на българският спорт“, партньор на проекта от България. В конференцията взеха участие Ивица Шарич, зам.-кмет на град Сараево, Арияна Менчич и Даниела Кръстич, представляващи община Сараево, Ясмина Банелукич и Недин Алибегович от Младежки съвет на Босна и Херцеговина, както и представители на партньорските организации от Албания, България, Босна и Херцеговина, Сърбия, Северна Македония, Хърватия и Унгария.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.09.2019
В периода 05 – 06 септември 2019, в София, България се проведе втора международна среща по проект “European Sport Volunteers as a Social Leader and Social Innovator-ESVOL” /Европейските доброволци в спорта като социален лидер и иноватор/, домакинствана от Асоциация за развитие на българския спорт. По време на срещата партньорските организации обсъдиха реализираните до момента дейности по проекта и утвърдиха предстоящите дейности в рамките на проект ESVOL. Събитието се проведе в защитеното кафене на фондация „Светът на Мария“ - място за трудова рехабилитация и усъвършенстване на умения, съобразени с индивидуалните потребности на заетите в него хора с интелектуални затруднения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
04.09.2019
Първата дейност по изграждане на капацитет, в рамките на проект Bocce together, active forever, включваща семинар за обучение на инструктори и турнир по боче се проведе в София, България, в периода 02-03 септември 2019. Основната цел на проекта е да популяризира традиционния спорт боче, който е популярен в Хърватска, но не толкова разпространен в Унгария и България, които са партньори по проекта. Целта на дейността по изграждане на капацитет (семинар и турнир по боче) в България е да насърчи хората от всички възрасти и полове да се занимават с развлекателна дейност, която е достъпна за всички, да ги научи на техниките на боче и да популяризира традиционните спортове и игри. В обучението в България, което се проведе в Национална спортна академия „Васил Левски“, взеха участие двадесет спортни треньори и социални работници от цялата страна, които имаха възможност да преминат през теоретично и практическо обучение, водено от хърватски специалисти по боче. На 3 септември, участниците в обучението проведоха практическо обучение по време на турнир, в който взеха участие живущите в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в град Баня, Карлово, които имаха възможност да се забавляват с този сравнително нов за България спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.09.2019
„Структурирано обучение за осведоменост в медиите“ (Structured Learning for Awareness in Media/SLAM) има за цел да повиши информираността и критичното мислене на младите хора за ролята на средствата за масова информация като предизвикателство и предпоставка за по-приобщаващи общества към мигранти и бежанци.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
01.09.2019
В периода 25.08.2019 - 01.09.2019, във Пакож, Унгария се проведе младежки обмен Active Citizenship Through Sports, в който взеха участие 5 младежи (16-26 години) и един лидер от България. В обучението се включиха и младежи от Унгария, Португалия, Италия, България, Словакия и Румъния. Младежкият обмен имаше за цел насърчи активното гражданство чрез използване на спорта, да даде възможност на младите хора да участват по-активно в демокрацията и да повишат гражданския дух в участващите страни. По време на програмата бе използвана методологията Обучение чрез спорт (ОЧС), използвана в редица европейски държави, при редица проблеми в обществото като липса на комуникация, основни човешки права и свободи, ограничаване на поведение като агресия и насилие, засилване на екипността и чувството на обществена принадлежност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.08.2019
В периода 27-30 август 2019, в Букурещ, Румъния се проведе трета международна среща и уъркшоп по проект “The Game”. Срещата събра представители на партньорските организации от България, Хърватска, Турция и Румъния. От страна на „Асоциация за развитие на българския спорт“ взеха участие Калинка Гударовска, член на УС на АРБС, Диана Хаджиангелова, Теодор Петров, Ивелина Димитрова и Велина Андонова, доброволци в организацията.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.08.2019
Будапеща е Европейска столица на спорта през 2019 г и в тази връзка, проект Спорт.Младеж.Включване (Sport.Youth.Inclusion/S-Y-IN) ще бъде реализиран в три сектора: спорт, образование и младежка работа. Спортът има централна социална роля в съвременното общество. Спортът е състезание, но също така е и поле за изучаване на социални умения. Спортът може да бъде инструмент за положителни социални промени, но може да бъде и опасен инструмент за социална и политическа манипулация. Затова трябва да насочим вниманието на гражданите към положителния социален потенциал на спорта. Както в Бялата книга на ЕС за спорта, спортът има много силна социална роля, чрез която във формалното и неформалното образование той укрепва човешкия капитал на Европа. Ценностите, предавани чрез спорта, помагат за развитието на знания, мотивация, умения и готовност за лични усилия. Времето, прекарано в спортни дейности, води до значителни и обозрими ползи за здравето и образованието.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.08.2019
На 28 август 2019, в София, се проведе допълнително обучение на инструктори по танци, които се запознаха с танцов протокол за жени с рак на гърдата „Танцувай със здравето“ - #DancingWithHealth. Обучението беше предшествано от танцова терапия, която се проведе в периода октомври – март 2019 с пилотна група от 16 участници. В еднодневното обучение, което премина през цялостната структура на танцовия протокол, взе участие Румяна Методиева, учредител на фондация «Безценна като теб», насочена към превенция и рехабилитацията на рака на гърдата. Програмата, която включва адаптирани към физическото състояние на пациенти с рак на гърдата танци, които бяха разучени са Салса, Меренге, Бачата, Ча-ча, Румба, Танго. С обучението, организаторите от „Асоциация за развитие на българския спорт“ се надяват да се гарантира лавинообразен ефект и танцовата терапия за жени с рак на гърдата на може да се приложи в максимално много локации в България, за да може да се осигури активен и пълноценен живот на все повече българи.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.08.2019
Сертификационен обучителен курс #GoodGovernanceSport относно отчетността и прозрачността в спорта ще се проведе в Будапеща, Унгария. Продължителност: 3 работни дни с дейности, 2 дни за пътуване в периода 28 ноември - 2 декември 2019 г. Страните, участващи в проекта, са следните: България, Хърватия, Гърция, Унгария, Италия, Полша, Словакия (3 участника от всяка държава + 2 члена на екипа по проекта). Пълна информация за проекта: https://www.eusport.org/goodgovernance
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.08.2019
Проект "Изграждане на здравословно живеещи общества и нови възможности“ е партньорство между 5 държави от България, Испания, Полша, Кипър и Италия, като един от партньорите е „Асоциация за развитие на българския спорт“. Негова цел е да насърчава доброволческите дейности в спорта, равните възможности и осъзнатостта на значението на здравословния начин на живот, чрез повишаване на участието в спорта за всички.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
21.08.2019
В периода 12-20 август 2019 в Искар, Испания се проведе младежки обмен Bet For You, в който взеха участие 33 участници от 6 различни държави: Испания, Португалия, България, Турция, Естония и Румъния. 5 души от държава – 4 младежи на възраст 18-30 години и 1 лидер.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
21.08.2019
В периода 12-20 август 2019 в Искар, Испания се проведе младежки обмен The Magic Glasses, в който взеха участие 33 участници от 6 различни държави: Испания, Словакия, Чехия, България, Португалия и Франция. 5 души от държава – 4 младежи на възраст 18-30 години и 1 лидер.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.08.2019
Днес, 15 август 2019 се проведе #BeActive ден в Германски манастир Св. Иван Рилски, организиран в партньорство от Неделно училище към храм "Рождество Христово" жк. Младост 3, Асоциацията на българите боледуващи от астма, алергия и ХОББ (АББА) и Асоциация за развитие на българския спорт. Спортните активности и интерактивни детски работилници се проведоха в рамките на проект PLAY’IN TOGETHER, съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз, който ползва иновативни методи на обучение, чрез които да работят за борба с дискриминацията и стереотипите към хората с различни физически и ментални увреждания. Дейностите бяха част от втори детски летен лагер в манастира, организиран от отец Пимен, игумен на Германски манастир Св. Иван Рилски. Над 30 деца имаха възможността да се забавляват, да учат заедно и да се насладят на един прекрасен летен ден, в реализацията на който се включиха и доброволци от АРБС.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
14.08.2019
Eurasia Bulgarian Open Badminton Championships 2019 е най-голямото международно състезание по бадминтон, което се провежда в България. Състезанието е Олимпийска квалификация за Токио 2020 и е с награден фонд $10 000. На това състезание вземат участие топ състезатели от Европа и света, както и български звезди като Мария Делчева, Мария Мицова, Иван Панев, Иван Русев, Стилян Макарски, Даниел Николов, Пейо Бойчинов, Алекс Влаар и други. В международната спортна проява, която се провежда в Бадминтон зала „Европа“, взеха участие 340 състезатели от 43 държави, като тя се провежда до 15 август 2019 и събитието е с безплатен вход за граждани.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
14.08.2019
Спортът Боче датира от 5 000 год. пр. Христа и е изключително интересен за младежи и възрастни, включително и за младежи със специални образователни потребности и хора с увреждания.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.08.2019
В периода 01 – 10 август 2019 години в Ковиля, Португалия се проведе младежки обмен Up in the Mountain. В обмена взеха участие младежи от 5 държави – България, Португалия, Словакия, Италия и Полша. Със съчетаването на креативността, социалния дух и очевидно спорта, младежкият обмен имаше за основна цел да създаде хора, взимащи решения, както и да насърчи инициативната роля в обществото на европейските младежи.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.08.2019
- Кога: 11.11.2019 – 19.11.2019 - Къде: Сиудад дел Есте, Парагвай - Участници: 7 младежи от страна на възраст 18 – 25 години и 1 лидер над 18. Участващи държави - България, Италия, Парагвай и Перу - Краен срок за кандидатстване: 20.08.2019
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 29
next