ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ
Новини
01.09.2021
В периода 30-31 август 2021, в София се проведе партньорско обучение на тема“ Сътрудничество за иновации: Насърчаване към иновации в елитния спорт и спорта за всички в Европа“, което се осъществява по проект на ММС по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Събитието е инициирано от европейския комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел и се изпълнява в партньорство със спортните министерства на Хърватия, Кипър, Естония, Франция, Нидерландия и Словения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
31.08.2021
На 31 август 2021 година в Приморско, България, Асоциация за развитие на българския спорт проведе обучение по проект „Eco friendly sport“, организирано в партньорство с ръководството на волейболен клуб „Ахил“, София. В събитието взеха участие над 40 деца и младежи, които се включиха в образователни и спортни дейности, фокусирани върху различните аспекти на цялостния здравословен начин на живот (спорт, физическа активност и здравословно хранене).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.08.2021
На 30 Август 2021 г., в Приморско, България се проведе спортно събитие по проект #SPORTolerance. По време на събитието, бяха изпробвани нови практически дейности, използващи спорта и физическата активност за провокиране на толерантност и солидарност сред участниците: „In the shoes of the others“, „The ball of tolerance“, „The tower of peace“ и „The Road to the Olympic games“. В събитието взеха участие над 50 деца и 8 треньора - част от ВК „Ахил“ (София).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.08.2021
В периода 29-30 август 2021 г., в Приморско, България, се проведе обучение за треньори по проект IAM за насърчаването на интегритета за борба с уреждането на мачове чрез обучение на млади спортисти, приоритет на програма Еразъм+ Спорт. Основната идея на проект IAM е да допринесе за борбата с тази международна съвременна заплаха за спорта чрез обучение на младите спортисти с цел да се запази прозрачността, честната игра и уважението към другите на най-ранно ниво на спортна дейност. Предизвикателствата, породени от манипулирането на спортни срещи, днес се нуждаят от силно сътрудничество на европейско и международно ниво, за да се защити бъдещето на спорта, както и неговата етика и интегритет.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
29.08.2021
На 29 август 2021г., „Асоциация за развитие на българския спорт“ проведе популяризиращо събитие по проект „Физическите упражнения като средство за превенция и възстановяване от хронични заболявания“ /ПРЕВЕНТ/ в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, гр. Баня, Карлово по време на което резидентите на институцията бяха запознати с актуалните тенденции за информираност, превенция и грижа за здравето в рамките на проект ПРЕВЕНТ.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.08.2021
- Кога: 06-11.10.2021 - Къде: Вилaбланка, Испания - Кой: 29 младежки работници (по 3 души от партньорска държава, без ограничения във възрастта) от Испания, Унгария, Полша, Португалия, Италия, Словакия, България, Обединеното Кралство и Хърватия
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.08.2021
В периода 21-24 август 2021 г. в София, България, се проведе международно обучение #SafeSPORTevent, което позволи на участниците (спортни мениджъри, администратори и доброволци) активно да допринесат към собственото си лично и професионално развитие чрез образователни дейности и формат за обмен на идеи и добри практики. Срещата гарантира както придобиване на практически умения и знания на участващите спортни мениджъри, администратори и доброволци, така и уникален опит за сътрудничество на международно ниво, целящо да разреши общите предизвикателства в областта на безопасността и сигурността по време на спортни събития.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.08.2021
На 14 август 2021 година в Германски манастир Св. Иван Рилски, Асоциация за развитие на българския спорт проведе обучение по проект „Eco friendly sport“, организирано в партньорство с ръководството на манастира, Неделно училище към храм „Рождество Христово“ град София и Асоциацията на българите боледуващи от астма, алергия и ХОББ (АББА).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.08.2021
На 14 август 2021 година в Германски манастир Св. Иван Рилски, Асоциация за развитие на българския спорт проведе обучение по проект „BeRURALactive - Multisport complex in rural reality to empower physical activity motivation“, организирано в партньорство с ръководството на манастира, Неделно училище към храм „Рождество Христово“ град София и Асоциацията на българите боледуващи от астма, алергия и ХОББ (АББА).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.08.2021
В периода 14.08.2021 – 21.08.2021, в София се проведе международно обучение Art of creative thinking ACT /Изкуството на креативното мислене/, което събра участници от България, Босна и Херцеговина, Кипър, Унгария, Италия, Сърбия и Словакия, работещи с и за младите хора в държавите си. Art of creative thinking ACT /Изкуството на креативното мислене/ е мобилност за младежки работници, съ-финансирана по програма Еразъм+ на Европейския съюз (обучителен курс), която има за цел придобиване на едно от най-ценните умения на бъдещото – творческо мислене и това как се появява и развива в младите хора, тъй като това е едно от новите умения, които работодателите търсят и трудно се придобива чрез формалната образователна система.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.08.2021
Първа среща по проект ‘‘On the Way of Acceptance’’ се проведе в Лодз, Полша, на 12.08.2021. Партньорите от Полша, Гърция, България и Турция се събраха заедно, за да обсъдят проекта и стъпките, които трябва да се направят с цел успешната имплементация на проектната идея, представена в детайли от координаторите. Инициативата е съ-финансирана по програма Еразъм+ на Европейския съюз и ще реализира дейности в периода 30.06.2021 – 29.06.2023.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
11.08.2021
- КОГА: 25.09.2021 – 02.10.2021 - КЪДЕ: Будапеща, Унгария - УЧАСТНИЦИ: 5 Младежки работници от България, Унгария, Кипър, Португалия, Италия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
11.08.2021
- Кога: 23 - 30 септември 2021 - Къде: Сараево, Босна и Херцеговина - Участници: 4 младежи от всяка държава (на възраст 16 – 25 години) + 1 лидер (над 18 години, без възрастово ограничение)
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.08.2021
В периода 05.08.-08.08.2021 в гр. София се проведе трета транснационална партньорска среща по проект Hike Together с цел организиране и провеждане на преход до Черни връх (2290м.) с местни доброволци. Тази инициатива допринася за повишаване на осведомеността и ползите за здравето от физическата активност сред природата като естествено упражнение чрез засилено участие в туризъм и преходи.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.08.2021
- КОГА: 24.09.2021 (09:30 - 16:00) и 25.09.2021 (09:00 - 13:30) - КЪДЕ: София, България - КОЙ: Спортни и педагогически специалисти, работещи с лица с увреждания
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.08.2021
- ПЕРИОД: 48 сесии в периода 20 октомври 2021 - 25 април 2022 - ЛОКАЦИЯ: София, България, Студентска поликлиника, ет. 4, MVJ Dance studio - КАПАЦИТЕТ: 20 души - ГРАФИК НА ТАНЦОВИТЕ СЕСИИ: [https://bit.ly/3AgJzEX|Happy Bones - график] - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА: https://www.bulsport.bg/happy_bones.html - ОРГАНИЗАТОР: "Асоциация за развитие на българския спорт" www.bulsport.bg
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.08.2021
В периода 26.07.2021 – 02.08.2021, в Сасари, Италия се проведе обучение „Структурирано обучение за осведоменост в медиите“ (Structured Learning for Awareness in Media/SLAM), което имаше за цел да повиши информираността и критичното мислене на младите хора за ролята на средствата за масова информация като предизвикателство и предпоставка за по-приобщаващи общества към мигранти и бежанци. В обучението взеха участие четири представители на всяка партньорска държава - Босна и Херцеговина, Албания, България, Италия, Черна гора, Сърбия и Турция.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
03.08.2021
- КОГА: 02.10.2021 – 03.10.2021 и 09.10.2021 – 10.10.2021 - КЪДЕ: онлайн - УЧАСТНИЦИ: 5 участници от всяка държава
ВИЖ ПОВЕЧЕ
03.08.2021
- КОГА: 03.09 - 06.09.2021 - КЪДЕ: Брюксел, Белгия - УЧАСТНИЦИ: Общо 10 участници от партньорските организации и 3 от организацията домакин (АРБС – 1 спортен треньор и 1 член на екипа, Darko Athletics Team - 1 спортен треньор и 1 член на екипа, TCG – 2 спортни треньори и 1 член на екипа, BRAVO – 2 спортни треньори и 1 член на екипа, SPAO – 2 спортни треньори и 1 член на екипа)
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.08.2021
В периода 18-24 Юли 2021 година, в Църногорски манастир "св. Козма и Дамян“, Асоциация за развитие на българския спорт проведе обучение по проект „Здравословен живот, чрез здравословни хранителни навици“, организирано в партньорство с ръководството на манастира, Неделно училище към храм „Рождество Христово“ град София и Асоциацията на българите боледуващи от астма, алергия и ХОББ (АББА).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.08.2021
- КОГА: 01.09.2020 – 06.09.2021 - КЪДЕ: Мадрид, Испания - УЧАСТНИЦИ: 3 участници от България, Белгия, Испания и Италия
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.08.2021
Проект MOVING има за цел подпомагане мобилността на доброволци, треньори, мениджъри и персонал на спортни и неправителствени организации (НПО). Целева група са възрастни и младежи (18+), които се интересуват от доброволчество, от кариера в спорта, а също така и повишаване на техните знания, умения и компетенции. Проектът се стреми също така, да отговори на приоритетите на европейско политическо предизвикателство, един от които е подкрепа на доброволчеството в областта на спорта като средство за заетост, икономически растеж и социална ангажираност. Времетраенето на проекта е 24 месеца, като в него участват 5 партньорски организации от 4 Европейски държави - България, Босна и Херцеговина, Италия и Португалия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.07.2021
КОГА: 20.10.2021 – 27.10.2021 КЪДЕ: Лозен, България ЗА ПРОЕКТА: You And The Mount (YATM) е младежки обмен, съ-финансиран по програма Еразъм+, който има за цел да покаже връзката между хората и планината. Проектът ще насърчи младите хора да подкрепят устойчивия туризъм и спорта и ще им покаже, че неразумното поведение в планината понякога има сериозни последици.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.07.2021
- КОГА: 01.09.2021 – 08.09.2021 - КЪДЕ: Кастел Волтурно, Италия - УЧАСТНИЦИ: 20 младежи (12 мъже и 8 жени) + 2 членове на организацията от всяка партньорска държава - НИВО НА ФУТБОЛНИ УМЕНИЯ: Аматьори - ВЪЗРАСТ: 16 - 30 години
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.07.2021
Асоциация за развитие на българския спорт е партньор в проект On the way to acceptance - a non-formal Youth program of innovative tools to learn – По пътя към приемането – неформална младежка програма от иновативни инструменти за информираност относно толерантността. Инициативата е съ-финансирана по програма Еразъм+ на Европейския съюз и ще реализира дейности в периода 30.06.2021 – 29.06.2023.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.07.2021
В периода 23-26 юли 2021 г. в Никозия, Кипър се проведе обучение на спортни експерти #SPORTolerance. Образователната мобилност за спортни треньори допринесе активно за личното и професионално развитие на участниците чрез образователни дейности и формат за обмен на идеи и добри практики. Тази среща осигури, както нови практически умения и знания на участващите треньори, така и уникален опит за сътрудничество на международно ниво, с цел разрешаване на общо предизвикателство. На събитието присъстваха представители от Босна и Херцеговина, Белгия, България и Кипър, които ще създадат местна спортна практика между международните мобилности, която ще им даде възможност да тестват учебните дейности и да ги адаптират към своята реалност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.07.2021
В периода 17-24 Юли 2021 г., се проведе онлайн обучителен курс по проект „Happy Bones“. В срещата взеха участие Мустафа Алтунсой от Университет “Gazi” (Турция), проф. Масимо Сакети от Университет „Foro Italico ”(Италия), проф. Д.ф.н. Дросеску Паула от Университет на Яш (Румъния), д-р Мариана Брокатели, д-р Симона Де Белония, както и селектирани спортни специалисти за работа с лица страдащи от остеопения/остеопороза. Партньорите по проекта, заедно със селектираните спортни специалисти, обсъдиха различни методи, практики и възможности за специфична физическа активност подходящи за лица с остеопороза. Бяха обсъдени и конкретни дейности по проекта, постиженията постигнати до момента, както и бъдещите стъпки, които трябва да бъдат направени за успешното му приключване.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 40
next