ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ
Новини
18.01.2018
Двойната кариера на спортистите е един от приоритетите в политиките за спорт и физическа активност на Европейската комисия. Италия е домакин на среща по проект ПАСПОРТ (Проект за Академична Спортна Подкрепа). Основната цел е да подпомага и насърчава добро управление в спорта и двойната кариера на спортистите чрез осведомяване на обществото относно затрудненията в комбинирането на спортна кариера с образованието.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.01.2018
В периода 14 -17 януари 2018, в Сасари, Италия се проведе първа международна среща по проект ПАСПОРТ. Тя събра представители на партньорските организации, които обсъдиха дейностите по проекта и начертаха пътна карта, чрез която те ще бъдат изпълнени. „Асоциация за развитие на българския спорт“ е партньор от България, като в срещата взеха участие Йоанна Дочевска – председател на АРБС и Константин Занков – член на УС на АРБС.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.01.2018
Целева група: фитнес инструктори и собственици на фитнес центрове Период на обучение: 12-16 март 2018, 10:00 – 12:00ч Локация: Парк хотел „Витоша”, ул. „Росарио” 1, Студентски град
ВИЖ ПОВЕЧЕ
12.01.2018
На 12 януари 2018 се проведе първото локално събитие по проект млади посланици на спортното развитие, което беше организирано от Никола Здравков – един от младите посланици в България. Никола е на 16 години, от София и организира за приятели си баскетболен мач, в който 20 младежи спортуваха и се забавляваха. Това е първото от десет поредни събития, които всеки от четирите посланика в България ще реализира до април 2018. Събитията в Пловдив ще се организират от Галин Генов и Александър Илиев, а в Якоруда от Мусалина Джалил и младежите на възраст до 24 години от тези градове могат да инсталират официалната мобилна апликация на проекта и да се включат в събитията.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.01.2018
Основната цел на Проект за Академична Спортна Подкрепа – ПАСПорт е да подпомага и насърчава добро управление в спорта и двойната кариера на спортистите чрез осведомяване на обществото относно затрудненията в комбинирането на спортна кариера с образованието. Международни проучвания показват, че годишно една трета от активните спортисти се отказват от спорта, защото им отнема прекалено много време. ПАСПорт иска да подпомогне спортистите, като изгради транснационална партньорска мрежа и развие платформа за обучение на атлетите в сферата на спортния мениджмънт, като по този начин се цели да се подобри тяхното професионално развитие.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
08.01.2018
Ситуацията със здравето по света ни изправя пред сериозни предизвикателство. В епохата на съвременната цивилизация и високотехнологичната медицина, осведомеността за здравето все още е непълна и недостатъчна. Дали и до колко сме здрави? Какви са проблемите пред модерното здравеопазване? Може ли и как да повлияем положително върху нашето здраве?
ВИЖ ПОВЕЧЕ
08.01.2018
В последните години Европейски и международни организации са работили задълбочено, за да опишат способностите на спорта като средство за популяризиране на социалните промени и да насърчат използването му за постигане на социални постижения. Все още, много подобрения следват да бъдат направени. Основната цел на проект Платформа за Включване, Култура и Спорт /Platform for Inclusion, Culture and Sport /PICS// е да се фокусира върху популяризиране на доброволческите активности в спорта, заедно със социалното включване, равните възможности и информираността за значението на физическите активности, повишаващи здравословното състояние чрез повишено участие и равен достъп до спорта за всички.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.12.2017
Заглавие на Проекта: Спорт и средиземноморска диета, заседнал живот и бързо хранене /СТАРТ/ Проект „СТАРТ“ има за цел да подчертае, че ползите от физическата активност, включително спорт и редовни тренировки през целия живот, са огромни и включват намален риск от сърдечно-съдови заболявания и някои видове рак и диабет, подобряване на здравето на мускулно-скелетната система и контрол на теглото, развитие на психичното здраве и когнитивните процеси. Проектът желае категорично да потвърди понятието, че: "Спортът е човешка дейност, почиваща на фундаментални социални, образователни и културни ценности. Това е фактор за интеграция, участие в обществения живот, толерантност, приемане на различията и играейки по правилата" /Декларация на Европейския съвет в Ница през декември 2000 г./.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.12.2017
Защитата на неприкосновеността на младите спортисти, които могат да изложат на риск своето здраве поради нарастващия натиск за постигане на резултати дори при най-ниските нива на състезания. Повишените изисквания на процеса на обучение, за постигане по-добри резултати, носят риск от нарушения на жизнените функции в организма. Непознаването на основните принципи на тренировъчния процес - честотата, интензивността и продължителността, съчетани с недостатъчна готовност на спортистите и обективните им възможности, причиняват по-голям брой патофизиологични промени в организма.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.12.2017
Справедливост чрез спорт за развитие на младите хора - ETSYD /Equity through sport for youth development/ е проект, който има за цел да подобри социалното приобщаване, равенството, толерантността, честната игра, намаляването на образователните затруднения и начина на живот, свързани със здравето, задълбочено насърчаване и засилване на доброволческите дейности в спорта, за млади хора 7-19 години, от 6-те най-непривилегировани училища от Букурещ, сектор 3, Румъния, в продължение на 18 месеца.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
29.12.2017
Страната ни ще е домакин и на най-важното за развитието на сектора събитие за годината – Спортният форум, коментира в сутрешния блок на ТВ Европа Йоанна Дочевска, председател на Асоциацията за развитие на българския спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.12.2017
В периода 17 – 19 декември 2017, в Бергамо, Италия се състоя междинна среща по проект „Млади посланици на спортното развитие“, който се реализира в рамките на 2 години и е фокусиран върху реализиране на доброволчески активности в сферата на спорта, които да промотират социалното включване на младежи между 16 и 24 години. Основен фокус е поставен върху развитието на четирима Млади посланици на спортното развитие (Young Sports Development Ambassadors) от всяка държава, които да бъдат овластени да разработват проекти с целеви групи млади хора от етнически малцинства и мигрантски произход. „Асоциация за развитие на българския спорт“ е партньор по проекта, който отговаря за дейностите в България, като на срещата организацията бе представена от Йоанна Дочевска – председател на УС. По време на срещата бяха обсъдени всички детайли на проекта, бе синхронизиран графика на проектните дейности и отчетен прогреса по работните дейности, комуникацията и логистичните детайли.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.12.2017
На 18.12.2017 г. от 10 ч. в сградата на Министерство на младежта и спорта (зала, ет. 5) се проведе първото заседание на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта. Представител на „Асоциация за развитие на българския спорт“ беше Константин Занков – член на УС на организацията. Заседанието протече при следния дневен ред:
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.12.2017
"Изграждане на здравословно живеещи общества и нови възможности“ /Building healthy Communities, Changing Opportunities - BHCCO/ е двугодишен проект, съ-финансиран по програма “Еразъм +” в партньорство между 5 държави. Консорциумът се състои от пет организации от България, Испания, Полша, Кипър и Италия, като един от партньорите е „Асоциация за развитие на българския спорт“. Целта на проекта е да насърчава доброволческите дейности в спорта, равните възможности и осъзнатостта на значението на здравословния начин на живот чрез повишаване на участието в спорта за всички.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.12.2017
Днес, 17 декември 2017 в Национална спортна академия „Васил Левски” – закрита лекоатлетическа зала се проведе Коледен турнир за деца по лека атлетика. Празникът бе организиран, за да бъде отбелязан международният ден на доброволчеството именно с доброволческа дейност. В събитието се включиха над 60 деца и бе проведено с помощта на над 20 доброволци.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.12.2017
Център за развитие на човешките ресурси организира Годишна среща на акредитираните по ЕДС /Европейска доброволческа служба/ организации. Събитието се осъществи в София, в периода 13-15 декември 2017г.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.12.2017
Доброто управление в спортният сектор е тема, която в последните години става все по-актуална и предприемане на спешни мерки за борба с настоящите проблеми в сферата на управлението на спорта в Европа е силно необходимо, като се има предвид:
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.12.2017
Целта на проекта МОСТ - Мобилност на персонал /Mobility of staff MOST/ е да насърчи партньорството между административните спортни структури на национално и местно ниво. Освен това по време на проектните дейности ще бъдат създадени възможности за обучение на заети лица, които изпълняват задълженията на администратори на спортни клубове и организации.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
12.12.2017
В периода 11 – 14 декември 2017, в Рига, Латвия се проведе финалната международна среща по проект E.D.G.E. - European Anti-Doping Generation (Европейска анти-допинг генерация). Този проект е 12 месечно партньорство, което включва 5 партньори от 4 различни държави (Италия, Латвия, Австрия и България) и има за цел да насърчава анти-допинг културата сред младите спортисти и треньори. В срещата взе участие Йоанна Дочевска – председател на „Асоциация за развитие на българския спорт“, която е българската организация - партньор по проекта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.12.2017
На 9 декември 2017 в София, България се проведе второто спортно събитие имащо за цел да промотира методите на неформално обучение, придобити по време на проект "Play Forward", спорт и физическа активност, като инструменти за подобряване и гарантиране на човешките права сред младите хора.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.12.2017
Проект Насърчаване на участието на момичетата в спорт – 2, (EGPiS2- Encouraging girls’ participation in sports 2), беше създаден в резултат от успеха на първото издание на едноименния проект и има за цел да се занимае задълбочено с някои ключови аспекти, касаещи темата за участието на момичета и млади жени в спорт, както аспекти които бяха изведени под внимание по време на първия проект.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.12.2017
“A Path to TranSportAction” (APTSA) е проект, който включва 5 организации - три от Европа (България, Хърватска и Италия) и две от Латинска Америка (Бразилия и Перу). Целта на проекта е да увеличи капацитета на младежките организации от въпросните страни да прилагат спорта в комбинация с иновативни неформални методи и подходи за борба с половата дискриминация. С този проект организаторите се надяват да допринесат за намаляването на сексизма и стереотипите и да допринесат за половото равенство в бедните провинциални райони на Европа и Латинска Америка.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.12.2017
Както е посочено в „Ръководството за Физическа Активност на ЕС“ човешкото тяло, в следствие от редовна физическа активност, претърпява морфологични и функционални промени, които могат да предотвратят или забавят появата на различни болести и да повишат капацитета ни на физическо усилие. По настоящем има достатъчно доказателства, които показват, че тези които водят физически активен начин на живот, могат да се сдобият с много преимущества от здравна гледна точка, включително намаляване на риска от рак на гърдата, простата и дебелото черво.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
03.12.2017
Емоционална церемония и спиращ дъха спектакъл белязаха официалния старт на инициатива София – Европейска столица на спорта на 2 декември. Зала 1 на НДК в столицата се оказа тясна да побере всички желаещи да станат свидетели на историческите събития, завършили с кулминацията по честването на 75-годишния юбилей на Национална спортна академия „Васил Левски“.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.11.2017
На 23 ноември 2017, в Национална спортна академия „Васил Левски“, се проведе представяне на дейностите на „Асоциация за развитие на българския спорт“ пред студенти на Академията. Йоанна Дочевска, председател на АРБС и възпитаник на катедрата запозна младежите с реализираните през последните седем години кампании, обучения и инициативи. Тя представи и част от дейностите, които ще бъдат реализирани в България по време на предстоящото Председателство на Съвета на ЕС с акцент на тези, които са свързани със спорта и физическата активност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.11.2017
“Re|Thinking Food Waste: Strategies to Lessen Food Waste in Europe" е младежки обмен финансиран от Еразъм +, в който взеха участие 27 млади участници от България, Хърватия, Унгария, Италия и Португалия. Проектът се проведе в град Angra do Heroismo, остров Terceira, разположен в Португалски архипелаг на Азорските острови в периода 13.11 - 22.11.2017. Всеки партньор беше представен от 4 младежи и младежки лидер, които обсъдиха и работиха върху "Стратегии за намаляване на отпадъците от хранителни продукти в Европа".
ВИЖ ПОВЕЧЕ
20.11.2017
"Start now!: Стратегическо партньорство за насърчаване на здравето сред младите" е проект в рамките на програма "ЕРАЗЪМ+" – Ключова дейност 2: Стратегически партньорства. Основната цел на проекта е да насърчи здравословния начин на живот сред младите хора от всички възрасти. Проектът се изпълнява през 2017 - 2018 г. в три европейски страни: Кипър, България и Полша. Проектът има за цел да приложи в различни младежки организации новаторски методи за неформално образование за осведоменост за здравето. Резултатът от тези методи ще бъде промяна на нагласите на младите хора към по-здравословен начин на живот и разширяване на съзнанието им за промоция на здравето. Проектът се осъществява от Организацията за насърчаване и профилактика "ХОПП" от Ополе (PL) в партньорство с: Асоциация за развитие на българския спорт от София (BG) и Организация за социална политика и действие от Никозия (Кипър).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 33
next