ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ
Новини
03.04.2018
На 03.04.2018г., Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) организира работна среща по програма Европейската доброволческа служба /ЕДС/. Срещата бе открита от г-жа Татяна Калканова - Изпълнителен директор на ЦРЧР, която запозна участниците с последните препоръки за развитие на доброволчеството в ЕС и по-конкретно със стартирането на Европейски корпус за солидарност (ЕКС).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.03.2018
В периода 27-30 март 2018 в София се състоя първата международна среща по проект „Добро управление в спорт“, който „Асоциация за развитие на българския спорт“ ще координира в период от 30 месеца и който има за цел да предостави анализи и конкретни инструменти за подобряване на управленските процеси в сферата на спорта. В срещата взеха участие представители на партньорските организации по проекта от България, Гърция, Италия, Хърватска, Унгария, Полша, Словакия, които в рамките на срещата разгледаха целите, които проекта ще постигне и стъпките за реализацията на дейностите, които да гарантират по-висока прозрачност на публичното лице на спортните организации чрез методология за анализ на интернет страниците им, обучителни и сертификационни дейности, включително онлайн обучителен модул, дейности за популяризиране на ценностите и принципите за добро управление, както и конкретни инструменти за постигането на устойчиво и прозрачно управление в сектора. По време на срещата, в която взеха участие представители на спортни и академични организации от партньорските държави, както и представители на национални Олимпийски комитети, бяха обсъдени предизвикателствата, пред които е изправен спортния сектор с оглед на осигуряване на доброто управление и какви са възможните инструменти, с които тези предизвикателства могат да бъдат преодоляни.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.03.2018
В периода 26 – 28 март в гр. София се проведе първа международна среща по проект SAFE in SPORT по време на която представителите на трите партньорски организации от България, Хърватска и Турция обсъдиха стъпките, които трябва да бъдат реализирани по проекта за изпълнение на заложените в него цели. Дейностите в България ще бъдат координирани от „Асоциация за развитие на българския спорт“, която е и домакин на срещата. По проекта са планирани две международни обучения, в които ще бъдат включени треньори от различни спортове, които ще могат да научат новостите в платометричното обучение, което е неразделна част от подготовката на много спортисти.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.03.2018
От 17 до 25 март 2018 година бе проведен обучителен курс Another Gender of Sport организиран от RIJEKA SPORT’S ASSOCIATION и Mine Vaganti NGО, в Риека, Хърватия. В курса взеха участие общо 20 участника – по 4 от всяка държава. Сред участващите държави бяха Хърватия, Италия, България, Перу и Бразилия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.03.2018
Как масовият спорт да стане популярен и хората да отделят повече време за физическата си активност – това беше основната тема на Европейския спортен форум, който се проведе в София в периода 22-23 март 2018. Той се организира всяка година от Европейската комисия и е най-голямото събитие в сектора, на което се споделя опит и се обсъждат бъдещите насоки за развитието на спорта в Европа.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.03.2018
Първа международна среща по проект „EGPIS - Еncouraging Girls Participation In Sport“ се проведе в Хранице, Чехия в периода 14-17 март 2018 г. Участници от Швеция, Чехия, Великобритания, Италия, Турция, Португалия, Кипър, Латвия и България обсъдиха и анализираха пречките и предизвикателствата, които ограничават достъпа на жените и по специално на момичета между 11-17 години да участват в спортни занимания. От страна на „Асоциация за развитие на българския спорт“ в срещата взеха участие Ивайло Здравков - член на УС на Асоциацията и Марина Василева - доброволец в организацията. По време на срещата бяха обсъдени дейностите, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта, ролята на момчетата и момичетата в практикуването на спортни занимания, както и възможностите за ползване на спорта като средство за социална промяна и подобряване на междукултурния диалог за насърчаване на използването му за постигане на социални постижения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.03.2018
В периода 09.03.-16.03.2018 год. в Глухолази, Полша се проведе обучителен курс по проект “Start Now! - Стратегическо партньорство за насърчаване на здравето сред младите”, в рамките на програма “Еразъм +” Ключова дейност 2: Стратегически партньорства. Участие взеха представители от различни младежки организации от три държави - България, Кипър и Полша.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.03.2018
На 12 март 2018 стартира анти-допинг семинар САМО СПОРТ /JUST SPORT/, който имаше за цел в рамките на 5 дни да обучи и информира фитнес инструктори и собственици на фитнес центрове за негативните последствия, които може да доведе неконтролируемото използване на хранителни добавки в сферата на масовия спорт (най-вече във фитнес центрове).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
11.03.2018
В периода 10-11 март 2018 в Букурещ, Румъния се състоя първата международна среща по проект Платформа за Включване, Култура и Спорт /Platform for Inclusion, Culture and Sport /PICS//. В срещата взеха участие Йоанна Дочевска – председател на Асоциация за развитие на българския спорт и Христо Джамбазки – доброволец в организацията. По време на срещата бяха обсъдени дейностите, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта и възможностите за да ползване на спорта като средство за социална промяна и да насърчаване на използването му за постигане на социални постижения. Основната цел на проект Платформа за Включване, Култура и Спорт /Platform for Inclusion, Culture and Sport /PICS// е да се фокусира върху популяризиране на доброволческите активности в спорта, заедно със социалното включване, равните възможности и информираността за значението на физическите активности, повишаващи здравословното състояние чрез повишено участие и равен достъп до спорта за всички.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.03.2018
Локация и период: от 28 април до 6 май 2018 година в Тата, Унгария Участници: 5 участника от всяка държава (4 участника и 1 групов лидер) на възраст от 18 до 26 години Държави участнички: България, Испания, Кипър, Италия, Унгария и Латвия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
01.03.2018
- Локация и период: Рим, Италия 08-10 юни 2018 - Участници: Общ брой 20 души - 4 участника от всяка държава (2 треньора по танци, 1 спортен експерт + лидер)
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.02.2018
"Изграждане на здравословно живеещи общества и нови възможности“ /Building healthy Communities, Changing Opportunities - BHCCO/ е двугодишен проект, съ-финансиран по програма “Еразъм +” в партньорство между 5 държави. Консорциумът е координиран от „Мундус“ България и се състои от пет организации от България, Испания, Полша, Кипър и Италия, като един от партньорите е „Асоциация за развитие на българския спорт“. Целта на проекта е да насърчава доброволческите дейности в спорта, равните възможности и осъзнатостта на значението на здравословния начин на живот чрез повишаване на участието в спорта за всички.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.02.2018
Кандидатствай за обучение Спорт срещу дискриминация Локация и период: Гданск, Полша 9 – 17 април 2018 година Участници от България: 7 участника, работещи с млади хора (без възрастова граница)
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.02.2018
Справедливост чрез спорт за развитие на младите хора - ETSYD Equity through sport for youth development е проект, който има за цел да подобри социалното приобщаване, равенството, толерантността, честната игра, намаляването на образователните затруднения и начина на живот, свързани със здравето, задълбочено насърчаване и засилване на доброволческите дейности в спорта, за млади хора 7-19 години, от 6-те най-непривилегировани училища от Букурещ, сектор 3, Румъния, в продължение на 18 месеца. Първата международна среща по проекта се състоя в периода 25 и 26 февруари 2018 в Букурещ, Румъния, като в нея взе участие Йоанна Дочевска – председател на Асоциация за развитие на българския спорт, партньор по проекта от страна на България.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.02.2018
В периода 21-24 февруари 2018г., в Сицилия, Италия се проведе първа среща по проект “START – Sport TrAining to Run Together“, на която международни организации от сферата на спорта и младежките политики, сред които и представителите на „Асоциация за развитие на българския спорт“ – Ивайло Здравков и Константин Занков – членове на УС, обсъдиха възможностите за по-широко прилагане на методите на неформалното образование в сферата на спорта. Основната цел на проекта е популяризирането на доброволчеството в спорта, интеграция и социализация чрез спорт, равни възможности за участие в спортни събития, здравословният начин на живот и достъпа до спорт за всички желаещи.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.02.2018
От 18 до 25 февруари 2018 година в Сасари, Сардиния бе проведен обучителен курс на тема Спортът е пътя.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.02.2018
- Локация и период: Ури, Италия 20 – 26 май 2018 - Участници: 30 младежи на възраст от 18 до 25 години (по 6 от държава, 3 момичета и 3 момчета) - Държави участнички: Хърватска, Италия, България, Перу и Бразилия - Организатори: “Youth Division” на Mine Vaganti NGO
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.02.2018
- Локация и период: Риека, Хърватия 17 – 25 март 2018 - Участници: 20 (4 участника от всяка държава) - Държави участнички: Хърватия, Италия, България, Перу и Бразилия - Работен език: Английски - Организатори: RIJEKA SPORT’S ASSOCIATION и Mine Vaganti NGO
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.02.2018
В периода 19-20 февруари 2018 в Умея, Швеция се проведе първа международна среща по проект МОСТ, в който „Асоциация за развитие на българския спорт“ е партньор и заедно със сродни организации от Швеция и Хърватска ще реализират дейности в следващите 12 месеца. В първия ден от международната среща участниците, сред които Йоанна Дочевска – председател на АРБС и Григор Гутев, др – главен асистент в катедра Лека атлетика към Национална спортна академия „Васил Левски“ се запознаха с модела на управление на спорта в Швеция.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.02.2018
В периода 13-14 февруари 2018г., в Утрехт, Холандия се състоя първа международна среща по проект ТАНЦУВАЙ СЪС ЗДРАВЕТО, който стартира на 1 януари 2018 и ще реализира дейности в рамките на 30 месеца. В срещата взеха участие Йоанна Дочевска и Ивайло Здравков, членове на УС на „Асоциация за развитие на българския спорт“, организацията, отговорна за изпълнението на дейностите по проекта в България.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.02.2018
Локация и период: Морфасо, Италия, 16 – 23 юни 2018г. Участници: 2 участника от всяка организация. Участващи държави: Испания, Гърция, България, Белгия, Чехия, Хърватия, Румъния, Литва и Естония. Основна Цел: Тормозът в училище е много сериозна тема, защото оказва влияние върху развитието на всяка личност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
31.01.2018
Европейската комисия и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) организираха "Информационен ден" на 30 януари 2018 г. в Брюксел, за да се информират потенциалните кандидати за възможностите на програма Еразъм+ спорт, механизмите на финансиране и спортната политика на ЕС.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.01.2018
- Проект: Енергични в разнообразието - Период: 6 или 7 месеца - Начало: Февруари 2018 - Локация: Латвия - Покана за: 1 човек от България на възраст 18-29 години;
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.01.2018
Международния семинар „Предотвратяване на употребата на допинг в професионалния и в спорта за всички чрез обучение и разследване“ се проведе в периода 24 и 25 Януари в София, и събра 80 чуждестранни и 40 местни експерти в сферата на спорта. Над 120 представители на международни организации, свързани с антидопинга, представители на страните-членки на ЕС и на антидопинговите организации от Европа, както и представители на спортните федерации в България присъстваха в първия ден на семинара. Пред представителите на 25 антидопингови организации и 14 държави-членки на ЕС, бяха представени добри практики за инициативи и кампании за борба с употребата на допинг, срок които и проект JUST SPORT /САМО СПОРТ/. В периода 2017 – 2018 година, „Асоциация за развитие на българския спорт“ е партньор за България на проекта, съ-финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия, който има за цел да обърне внимание на негативните последствия, които може да доведе неконтролируемото използване на хранителни добавки в сферата на масовия спорт (най-вече във фитнес центрове). Събитието се организира в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС и в него взеха участие и международните партньори по проекта от Хърватска и Словения, като Вера Манце от Спортна организация на гр. Рийека, която е координатор на кампанията, запозна гостите с всички етапи до момента и в бъдеще.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.01.2018
Йоанна Дочевска, председател на Асоциацията за развитие на българския спорт, В развитие, 22.01.2018
ВИЖ ПОВЕЧЕ
21.01.2018
- Младежи за опазване на природата в Alzira Покана за: 1 човек от България на възраст 18-29 години; Място на провеждане: Alzira, Валенсия, Испания (на 40 км от Валенсия); Проект: Екологични дейности, екотуризъм, дейности на открито, насърчаване на екологичният начин на живот; Продължителност: 6 месеца, започвайки през март 2018 г. Организация: IDEA, Градски съвет на Alzira
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.01.2018
- Локация и период: Сасари, Сардиня, 18-25 февруари 2018г. - Участници: 20 участника от 8 държави 2 участника от „Асоциация за развитие на българския спорт” - Работен език: Английски език
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 33
next