Проект: Womens Hurdles

Изследване WOMEN’S HURDLES
03.12.2021 г.
Проект „WOMEN’S HURDLES“ има за цел да разработи и приложи иновативни практики, свързани с насърчаване на физическата активност на жените, особено на тези, които са в динамична семейна и работна среда. Проектът се стреми да подкрепя стратегическите политики на Европейския съюз в областта на социалното включване и равните възможности на жените, в основата на което стоят физическата активност и здравословния начин на живот.
Под текста ще откриете изследване (английски език), част от проект „WOMEN’S HURDLES“, което има за цел да анализира как се разпространява информация за спорт и физическа активност в социалните медии, и в частност, свързана с насърчаване на физическата активност на жените, особено на тези, които са в динамична семейна и работна среда.

Надяваме се изследването да бъде полезно в дейностите, които реализирате в интернет пространството.