Проект: Active in sport again

ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ACTIVE IN SPORT AGAIN!
06.12.2021 г.
Финалната конференция по проект „Active in Sport Again!“, който е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз и Службата за неправителствени организации на правителството на Република Хърватия, бе проведена в Загреб.
Наръчникът „Отново активни в спорта!“, създаден от Асоциацията на спортистите ветерани и любители (АСВЛ) съвместно с Асоциация за развитие на българския спорт и Спортната федерация в Айдовшчина, също бе представен по време на конференцията, заедно с видеото на проекта. Наръчникът бе представен от председателя на Асоциацията на спортистите ветерани и любители – Клаудия Бубало.

„Наръчникът е крайния резултат на нашия проект, както и активното участие на бившите спортисти – професионалисти и любители, отново в спорта след края на спортните им кариери. Наръчникът съдържа подробно описание на дейностите и методите, които целят да покажат как спортистите могат да продължат да постигат целите си, дори след края на своите активни спортни кариери. В допълнение към препоръките относно значението на подходящо образование, позицията в обществото, грижите за физическото и психическото здраве и придобиването на опит, целта на наръчника е да информира бившите спортисти относно управлението на спортните системи и на личните им финанси“.

Наръчникът „Отново активни в спорта!“ ще бъде достъпен за всички, които са част от спортната система.

Проектът е реализиран в сътрудничество с Техническия институт по обществено здраве „Д-р Андрия Щампар“.

„По време на този проект работихме по много дейности, свързани с общественото здраве, съвместно с АСВЛ, които ни помогнаха да популяризираме здравословния начин на живот и този проект. Тук в Хърватия, на спортистите любители и ветерани не се обръща достатъчно внимание, когато става въпрос за медицински прегледи и това е причината да разработим тестове за тях“ каза д-р Бранислава Ресанович, представител на Образователния институт.

Векослав Шафранич, новоизбраният президент на Спортната асоциация на Загреб, бе активен участник в проекта още от самото му начало: „Благодаря на АСВЛ за ценния проект и наръчник. Спортната асоциация на Загреб подкрепи тази дейност и смятам, че ще продължи да подкрепя проекти като този. Дори и финансирането да е по-малко от очакваното се надявам да продължим да участваме в такива стойностни проекти“.

Загребската асоциация за спорт и развлечение „Спорт за всички“ също бе сътрудник в проекта.

„Целият проект има две направления. От една страна, става въпрос за непрекъснатата ангажираност на спортистите, които са постигнали високи резултати и продължават да водят здравословен начин на живот. От друга страна, тяхното влияние върху хората е добър начин да се покаже това, че дори най-добрите спортисти могат да се насладят на развлекателните спортове, което е много важно“, каза главният секретар на Загребската асоциация за спорт и развлечение „Спорт за всички“ – Йосип Тус.

Проект Active in Sport Again! има за цел да насърчи социалното включване на бившите елитни спортисти чрез организиране на неформални уъркшопи и развлекателни спортни дейности с цел увеличаване на техния капацитет и подпомагане на тяхната реактивация в спорта и ежедневието.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
Повишаване на осведомеността за статуса и нуждата от социално включване на бивши елитни спортисти;
Повишаване на осведомеността за важността на организирането на развлекателни спортни дейности за бивши спортисти с цел повишаване и/или подобряване на тяхното психо-физическо състояние, което ще бъде от полза за тяхното физическо и психическо здраве и качество на живот;
Изграждане на капацитета на бившите елитни спортисти за това как да се справят с предизвикателствата след края на спортната си кариера;
Систематично събиране и записване на случаи с най-добри практики и препоръки на експерти, програми в областта на мобилизиране и мотивиране на бившите елитни спортисти към спортни развлекателни дейности, с цел да бъде разработен Наръчник „Отново активни в спорта!“.

НАРЪЧНИК:
https://www.drustvosportasaveterana.hr/sadrzaj/dokumenti/Handbook_Activ_in_Sport_Again.pdf

ВИДЕО НА ПРОЕКТА:
https://www.youtube.com/watch?v=4_SSBlVcsWY

Проектът продължи 24 месеца, от 01.01.2020 г. до 31.12.2021 г. и бе на стойност от 53,250 евро.