Проект: Lets swim beyond the handicaps

ФИНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ LET’S SWIM BEYOND THE HANDICAPS СЕ ПРОВЕДЕ В ТУРЦИЯ
04.12.2021 г.
В периода 02.12.- 04.12.2021г. в град Карасу, Турция се проведе финална среща по проект Let’s swim beyond the handicaps. Всяка държава партньор представи проведените активности в рамките на проекта на местно ниво. На срещата присъстваха и деца с физически увреждания от Турция, които бяха взели участие в сесиите по адаптирано плуване, като всяко едно от тях сподели впечатленията и емоциите си.
Целта на проект „LET’S SWIM BEYOND THE HANDICAPS“ е да приобщи децата с физически увреждания към социалния живот, да подобри качеството им на живот, да им даде възможността да се забавляват по време на физическа дейност и спорт заедно с деца на тяхната възраст, да ги накара да открият своите умения и да създаде различна среда, в която да се чувстват свободни да спортуват. В консорциума участват партньорски организации от България, Гърция и Турция.

С оглед на социално приобщаване на деца с увреждания и създаване на дейности в подкрепа на физическото развитие на децата с увреждания, с инициативата имаме желание да мотивираме както децата с увреждания, така и децата без увреждания да водят активен и здравословен начин на живот, както и да ги сплотим едни с други.

Проект Let’s swim beyond the handicaps е съ-финансиран по програма Еразъм+, като партньор на инициативата за България е Асоциация за развитие на българския спорт. Дейностите по проекта в България се реализираха в хотел Maison, София съвместно с плувна школа GET WET, в която работят специалисти по адаптирана физическа активност и спорт и с подкрепата на експерти от сектор Адаптирана физическа активност и спорт в НСА „Васил Левски“.