Проект: ETS for Youth Equality

АРБС ПРОВЕДЕ ПОПУЛЯРИЗИРАЩО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ ETS FOR YOUTH EQUALITY – EYE
28.11.2021 г.
Асоциация за развитие на българския спорт проведе популяризиращо събитие включващо спортни игри и физическа активност част от методологията „Обучение чрез спорт“, в рамките на проект „ETS for youth equality (EYE)“. В събитието взеха участие над 40 треньори, доброволци, преподаватели и студенти от Сектор „Адаптирана физическа активност и спорт“ към Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“ в Национална спортна академия „Васил Левски“, представители на спортни клубове, неправителственият сектор, федерации и асоциации. В него се включиха и състезателите от отбора по адаптиран баскетбол към НСА “Васил Левски“, чрез провеждане и демонстрация на общо-подготвителна тренировка и баскетболна среща.
Проект „ETS for Youth Equality (EYE)“, координиран от Special Olympics Europe Eurasia е двугодишно стратегическо партньорство в сферата на младежта, което в насочено към създаването на нови образователни възможности за младежи с увреждания (предимно интелектуални) чрез използване на иновативната методология Обучение чрез спорт, която подпомага развитието на трансверсалните умения чрез използване на неформални методи на обучение. Една от първите дейности от проекта бе да се проведе анализ на нагласите на младежите с увреждания, както и на неправителствените, образователни и спортни организации в България, Ирландия и Италия относно възможностите за физическа активност и заетостта на хора с интелектуални увреждания.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
• Да проведе кратко обучение на спортни и обучителни специалисти, работещи с младежи с интелектуални увреждания и да ги подготви за ползване на неформални методи в работата си – 5 души от всяка държава;
• Да създаде 6 доклада, реализирани на няколко езика и разпространявани свободно, които да обобщят резултатите от добрите практики и обучителни методологии, включващи млади хора с увреждания;
• Да създаде инклузивен обучителен формат, ползващ методологията Обучение чрез спорт за включване на младежи с увреждания, който ще бъде тестван във всяка от партньорските държави, а неговата ефективност ще адаптирана (при нужда);
• Да разработи практически наръчник „Обучение чрез спорт като Пътеводител за включване за младежки работници и спортни специалисти“, който да бъде ползван като ръководство за работа с младежи с увреждания в партньорските държави и в Европа;
• Да разработи е-платформа, която да бъде достъпна за хора с увреждания и да включва разработените в рамките на проекта обучителни материали;
• Да създаде 10 видео въведения за младежки работници и спортни специалисти, чрез които да бъде обяснена методологията Обучение чрез спорт.

Проект „ETS for Youth Equality (EYE)“ е съ-финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.