ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ
Новини
08.12.2016
В периода 6-8 декември 2016г. Център за развитие на човешките ресурси организира в София обучение за представители на акредитирани по ЕДС български организации.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
08.12.2016
Проект „Младежко доброволчество в спорта„ има за цел да представи възможностите, които доброволческата дейност предоставя на младите хора за натрупване на знания и умения, както и добавената стойност, която то дава както на самите участващи в нея, така и на обществото ни.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.12.2016
Новата инициатива предлага на младите хора на възраст между 18 и 30 години нови възможности да дадат важен принос за обществото в ЕС и да придобият ценен опит и умения в началото на кариерата си.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.12.2016
МЛАДИ ПОСЛАНИЦИ НА СПОРТНОТО РАЗВИТИЕ /YOUTH SPORT DEVELOPMENT AMBASSADORS/. Този проект, който ще се реализира в рамките на 2 години, ще се фокусира върху реализиране на доброволчески активности в сферата на спорта, които да промотират социалното включване на младежи между 16 и 24 години. Основен фокус ще бъде поставен върху развитието на Млади посланици на спортното развитие (YSDAs), които да бъдат овластени да разработват проекти с целеви групи млади хора от етнически малцинства и мигрантски произход.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.12.2016
САМО СПОРТ /JUST SPORT/ е проект, който има за цел да обърне внимание на негативните последствия, които може да доведе неконтролируемото използване на хранителни добавки в сферата на масовия спорт (най-вече във фитнес центрове).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
04.12.2016
Днес, 4 декември 2016 в Национална спортна академия „Васил Левски” – закрита лекоатлетическа зала се проведе детски спортен празник “Движи се, забавлявай се!”. Празникът бе организиран, за да бъде отбелязан международният ден на доброволчеството именно с доброволческа дейност. В събитието се включиха 200 деца и бе проведено с помощта на над 50 доброволци. С комбинация от лека атлетика – по програмата „Детска атлетика”, детски голф и мини тенис, децата имаха възможност да опитат какво е да спортуваш, забавляваха се и получиха награди от спонсорите на събитието рекламни пакети от "Рефан" и лакомства от "Пауър марк". Всяко дете получи и грамота за участие от "Асоциация за развитие на българския спорт".
ВИЖ ПОВЕЧЕ
03.12.2016
На 3 декември 2016, в Национална спортна академия „Васил Левски” се проведе Семинар по програма Детска атлетика, който бе насочен към треньори и студенти по вид спорт и педагогически кадри в системата на образованието. Семинарните занимания бяха проведени от главен асистент Ивайло Лазаров, катедра „Лека атлетика” и имаха за цел да запознаят участниците с програмата и да я прилагат в ежедневната си дейност с деца и младежи. Над тридесет участника ще имат възможност да проведат и практическо обучение по време на детски спортен празник “Движи се, забавлявай се!”, който ще се проведе на 4 декември 2016 и в който ще участват 200 деца на възраст до 12 години, което ще надгради теоретичните им знания с практически такива.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.11.2016
На 3ти и 4ти декември 2016 ще се проведе семинар за обучение на треньори и студенти по вид спорт и педагогически кадри в системата на образованието.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.11.2016
На 15 септември 2016, в Брюксел, Белгия се проведе знаковото събитие на Европейската комисия във връзка с Европейска седмица на спорта. Европейска седмица на спорта #BeActive е инициатива на Европейската комисия, която се провежда в периода 10 – 17 септември 2016 в държавите – членки, като във всяка държава дейностите се осъществяват от Национални координатори /в България – Министерство на младежта и спорта. Събитието събра спортни ръководители на различни нива и от различни по вид и род организации, като основната тема, която бе разглеждана бе доброто управление в сферата на спорта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
03.11.2016
За много хора спортът и образованието са в рязка опозиция. Едното е тривиално, другото – сериозно. Едното е игра, а другото – работа. Това разделение, което има своите корени в историческото и философско минало на Европа, може да се види ясно в областта на образованието, където на спорта (на физическото възпитание) често се приписва нисък статут, ограничен период от време в учебните програми и недостатъчни ресурси (link is external). За много родители спортът и другите организирани форми на физическа активност трябва да имат все по-маргинална позиция в рамките на образованието, за да може пораствайки, децата им да се съсредоточават върху "важните неща" в училище – тези неща, които ще ги доближат до професионалното обучение, до висшето образование или до работата.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
01.11.2016
На заседание на Управителният съвет на Конфедерация защита на здравето, което се проведе на 01.11.2016, "Асоциация за развитие на българския спорт" бе приета за член на пациентското обединение.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.10.2016
В периода 24 – 29 октомври 2016, в Будапеща, Унгария се проведе Семинар за изграждане на партньорство за Обучение чрез спорт. Този семинар бе ключово събитие за процесите на развитие и популяризиране на методологията „Обучение чрез спорт“, която „Асоциация за развитие на българския спорт“ прилага от няколко години в България и в рамките на Европейската общност - „Обучение чрез спорт“. Събитието даде възможност да се планират дейности за развитие на методологията и експертите, които работят по темата, както и да се обособят последващите стъпки за разширяване на дейностите чрез нов етап на обучение на обучители, които да работят с методологията, разработване на нови активности за обучение чрез спорт, насочени към актуалните предизвикателства в обществото ни.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
20.10.2016
На 20 октомври 2016г., в гр. Петрич, „Асоциация за развитие на българския спорт” проведе Национална младежка среща „СпортИграция” 2.0. Събитието имаше за цел да събере младите хора и отговорниците за политиките, които заедно да обсъдят възможностите за интеграция чрез спорт, култура, изкуство, което ще повиши гражданската активност на участващите младежи и ще ги направи съпричастни към актуалните проблеми в Европейската общност. От друга страна, взимащите решения на различни нива в България имаха възможност да обсъдят, съвместно със свои колеги и с младите хора възможни решения за интеграция.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.10.2016
Заяви участие в детски спортен празник “Движи се, забавлявай се!”, който ще се проведе на 4 декември 2016 – 12:00ч – 16:00ч, Национална спортна академия „Васил Левски” – закрита лекоатлетическа зала.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.09.2016
На 15 септември 2016, в Брюксел, Белгия се проведе знаковото събитие на Европейската комисия във връзка с Европейска седмица на спорта. Европейска седмица на спорта #BeActive е инициатива на Европейската комисия, която се провежда в периода 10 – 17 септември 2016 в държавите – членки, като във всяка държава дейностите се осъществяват от Национални координатори /в България – Министерство на младежта и спорта. Събитието събра спортни ръководители на различни нива и от различни по вид и род организации, като основната тема, която бе разглеждана бе доброто управление в сферата на спорта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.09.2016
Кандидатствай за участие във втора Национална младежка среща, която ще се проведе на 20 октомври 2016г в гр. Петрич. Второто издание на събитието ще се проведе в граничния град, който през последните месеци е обект на бежански атаки и в който сме планирали да представим инструментите за интеграция чрез спорт, както и да дадем възможност на младите хора от региона да обсъдят съвместно с взимащите решения възможните варианти за интеграция на местно ниво.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
08.09.2016
На 11-ти септември с подкрепата на Община Пловдив и Младежки център Пловдив за втора година в града под тепетата ще се проведе първото по рода си търсене на съкровища и легенди на открито в страната – TRACE – The Treasure Race Adventure. TRACE е спортно състезание, в което отбори от по 5-ма души преминават през редица физически и логически предизвикателства, за да намерят първи скритото съкровище.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.08.2016
В периода 16.08-23.08.2016 година в испанският град Искар се проведе международен обмен „Здравословен начин на живот“.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.08.2016
“DRIVE - Develop Rewarding, Inspiring Values for Everyone who participates” е обучителен курс, който ще открие значението на спорта като инструмент за обучение и превенция, насърчаване на социалното приобщаване, разбиране на различните култури, правата на човека и на конкурентоспособността на местните общества. В последните години наблюдаваме увеличаване на агресията и насилието на младите хора в училищата и университетите. Ние вярваме, че ценностите, които спортът носи могат да помогнат за предотвратяване и борба с агресията в ранен етап чрез овластяване на младежки работници и спортни треньори да се справят с проблема чрез спортни игри.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
12.08.2016
"Асоциация за развитие на българския спорт" взе участие в отбелязването на Международен ден на младежта 2016 - 12 август. За отбелязване на събитието, Министерството на младежта и спорта, съвместно с Център за развитие на човешките ресурси организира младежко изложение и концерт в най-младия столичен парк „Възраждане“!
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.08.2016
През 2016 г. предстои да се осъществи третият сезон на TRACE – The Treasure Race Adventure, където отбори от по 5 човека следват улики, разчитат карти и загадки, преминавайки през поредица от физически и логически предизвикателства, за да достигнат до скрито съкровище. Състезанието ще се проведе през септември в София (18.09.16) и Пловдив (11.09.16), както и на черноморска територия – Бургас (03.09.16).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.08.2016
В периода 28 – 31 Юли 2016 в гр. Сасари, Италия, се проведе първа международна среща на консорциума, който ще реализира проект „Спорт в Европа всеки ден” /European everyday of sport/ в рамките на 18 месеца. Дейностите са насочени към подобряване на обмена на добри практики, приоритет на програма "Еразъм +", като ще спомогне за откриване и насърчаване на добрите практики от първо и второ издание на Европейската седмица на спорта и насърчаване на участието в спорт и физическата активност. Конкретната тема това стратегическо партньорство ще бъде фокусирана в разработването, идентификацията, насърчаването и споделянето на добри практики. От страна на България, която е координатор на проекта, както и от всички други участващи държави ще вземат участие по четирима представители – координатор, спортен експерт, експерт изследвания и отговорник за политиките.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.07.2016
В периода 28 – 31 Юли 2016 в гр. Сасари, Италия, ще се проведе първа международна среща на консорциума, който ще реализира проект „Спорт в Европа всеки ден” /European everyday of sport/ в рамките на 18 месеца. Дейностите са насочени към подобряване на обмена на добри практики, приоритет на програма "Еразъм +", като ще спомогне за откриване и насърчаване на добрите практики от първо и второ издание на Европейската седмица на спорта и насърчаване на участието в спорт и физическата активност. Конкретната тема това стратегическо партньорство ще бъде фокусирана в разработването, идентификацията, насърчаването и споделянето на добри практики. От страна на България, която е координатор на проекта, както и от всички други участващи държави ще вземат участие по четирима представители – координатор, спортен експерт, експерт изследвания и отговорник за политиките.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
20.07.2016
„Регламентирайте Доброволко” е кампания на „Асоциация за развитие на българския спорт”, която е насочена към Народните представители в 43-тото Народно събрание. До всеки народен представител бе изпратена брошура, изготвена от АРБС, която разказва историята на доброволеца Доброволко, който прави добро и помага на всички, които имат нужда от неговата подкрепа. Но в нормативната база, Доброволко почти не съществува, като изключим няколко параграфа в Закона за младежта. Последните дебати по темата в България бяха през 2013 година, когато в Народното събрание бе входиран втори проекто – закон за доброволческата дейност и от тогава до настоящия момент организациите, които работят с доброволци и самите доброволци очакват регламентиране на дейностите си.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.07.2016
„Асоциация за развитие на българския спорт” /АРБС/ работи целенасочено през 2016 година, за да покаже възможности за борба с това социално напрежение чрез спорт с редица дейности, сред които – Национална младежка среща „СпортИграция”, в която през май 2016 събраха млади хора от различни групи, включително и мигранти, за да покажем възможностите за интеграция чрез спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
12.07.2016
Младежки обмен „Здравословен начин на живот” Период: 16 – 22 август 2016 Локация: Искар, Валядолид Участници: 7 участника от всяка държава – 6 младежи на възраст 18 – 30 години и 1 лидер на групата. Участващи държави – България, Испания, Словакия, Португалия, Италия, Румъния Работен език: Английски език
ВИЖ ПОВЕЧЕ
04.07.2016
65 млади европейци обсъждат интеграцията чрез спорт в София по време на младежки обмен, организиран от „Асоциация за развитие на българския спорт”. Мероприятието стартира на 02 юли и ще продължи до 09 юли, като в международния младежки обмен участват 65 младежи на възраст до 30 години от 8 държави.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
next