Проект: Eco Friendly Sport

СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ ECO-FRIENDLY SPORTS СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ
30.11.2021 г.
На 30.11.2021г. в град София се проведе събитие по проект Eco-friendly Sports за представители на спортни клубове, спортни асоциации, младежки работници, учители и представители на НПО с цел представяне на резултати от научни изследвания и организирани събития по време на проекта. Споделени и обсъдени бяха идентифицирани добри практики и нови методи, които биха могли да бъдат използвани в бъдеще.
Проектът има за цел да даде възможност на младите хора да бъдат осведомени по теми за устойчивост и опазване на природата, за да станат активни граждани, промотиращи тези проблеми в своя живот чрез създаване на ценни взаимодействия със спортния сектор. Дейностите имат за цел да канализират енергията на младите хора за популяризиране на концепцията за спорт, екология, благополучие и подобряваща здраветофизическа активност. Целта на проекта е да насърчава спорта и физическата активност, които не само допринасят за по-добро здраве, но имат и положително въздействие върху околната среда (2 в 1).

ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА СА:
• Да популяризира и развива нови методи за обучение в областта на околната среда чрез спорт;
• Да се увеличи количеството на организирани събития - събиране на най-добри практики като събития за почистване, плогинг, засаждане на дървета, изграждане на къщички за птици, ремонт на кафенета и др.;
• Да насърчава ангажираността на гражданите със спорт, но и да ги насърчава да предприемат действия за по-добра околна среда;
• Да подобри знанията и опита на представители на спортни клубове и младежки работници относно концепцията за еко-спорта,
• Да бъде в близост до и извършването на дейности в природни райони и да дава безценни възможности в градския начин на живот, за да се поддържа физическото и психическото здраве на хората и значително да намалят нивата на стрес;
• Да допринесе за социалното включване на младите хора в неравностойно положение;
• Да се изгради общество, което да се чувства близо и привързано към природата, ще допринесе за устойчивото използване на природните ресурси и по този начин изграждането на устойчиви градове;
• Повишаването на признаването на природната стойност сред градското население ще има пряк принос за опазването на природата (опазването на природата е тясно свързано с политиците и лицата, вземащи решения и живеещите в градските общества);
• Да генерира обществена осведоменост относно възможната връзка на спорта и опазването на околната среда.

Проект Eco Friendly Sport е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.