ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ
Новини
25.02.2017
В периода 20 – 25 февруари 2017, в Малага, Испания се състоя международна среща на ментори представящи държавите, включени в Европейска доброволческа служба /ЕДС/. Основните цели и задачи в срещата бяха да се повиши качеството на менторите, тяхната квалификация, умения и знания по темата, но също така и да се подкрепят активните участници в този процес, работещи с младежи и доброволци.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.02.2017
Този обучителен курс се организира базиран на необходимостта от развитие на уменията за провеждане на обучения в сферата на неформалното обучение, подобряване на груповата динамика по време на такива събития и създаване на най-високо ниво на процесите на фасилитиране на разнородни групи. Обучението ще се проведе в Корсика, Франция, в периода 08 – 16 ноември 2017. Целите на този проект са да се усъвършенстват уменията на бъдещите фасилитатори и обучители и подобряването на качеството на работа по проекти, финансирани по програма Еразъм +. Също така, идеята е да се разработи европейска мрежа за участниците да създават свои собствени проекти след това обучение.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.02.2017
През януари и февруари 2017 се проведе информационна кампания „Младежко доброволчество в спорта”. Кампанията стартира в Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ в гр. София на 26 януари 2017 и продължи на 13 февруари 2017 в Национална спортна академия "Васил Левски" и предостави информация на студентите на ВУЗ-а за ползите от доброволческата дейност за бъдещото им личностно и професионално развитие. Кампанията се реализира с подкрепата и помощта на Студентските съвети към двата университета, които сърдечно подкрепиха инициативата и подпомогнаха реализацията й. Общият брой обхванати младежи с кампанията и информирани за възможностите за развитие чрез доброволчество, докато спомагаме и за подобряване на обществената среда са над 2000.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.02.2017
Днес, 19 февруари 2017 в Национална спортна академия „Васил Левски” – закрита лекоатлетическа зала се проведе детски спортен празник “Движи се, забавлявай се!”. Празникът бе организиран като практическо обучение по проект „Младежко доброволчество в спорта", който има за цел да представи възможностите, които доброволческата дейност предоставя на младите хора за натрупване на знания и умения, както и добавената стойност, която то дава както на самите участващи в нея, така и на обществото ни. В събитието се включиха деца на възраст 5 – 12 години и бе проведено с помощта на над 50 доброволци. С комбинация от лека атлетика – по програмата „Детска атлетика”, детски голф и мини тенис, децата имаха възможност да опитат какво е да спортуваш, забавляваха се и получиха награди от спонсорите на събитието рекламни пакети от "Рефан" и лакомства от "Пауър марк". Всяко дете получи и грамота за участие от "Асоциация за развитие на българския спорт".
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.02.2017
На 18 февруари 2017 се проведе обучение на 50 младежи в основите на доброволческата дейност, добрите практики за доброволчество по света, практически насоки за сигурност и безопасност и признаване на натрупаните знания и умения. Практическото приложение на натрупаните знания ще бъде чрез организиране на детски спортен празник на 19 февруари 2017. Обучението бе реализирано чрез неформални методи на обучение – ролеви игри, обмяна на опит (връстници обучават връстници), методологията „Обучение чрез спорт”. Младите хора, участващи в проекта, приеха ролята на посланици на добри практики и бяха овластени да защитават гражданска позиция по темата за доброволчеството в спорта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.02.2017
В периода 13 – 16 февруари 2017, във Венеция, Италия се състоя първа международна среща по проект E.D.G.E. - European Anti-Doping Generation (Европейска анти-допинг генерация). Този проект е 12 месечно партньорство, което включва 5 партньори от 4 различни държави (Италия, Латвия, Австрия и България) и има за цел да насърчава анти-допинг културата сред младите спортисти и треньори
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.02.2017
На 13 февруари 2017 се проведе втори етап на информационна кампания „Младежко доброволчество в спорта”. Кампанията стартира в Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ в гр. София на 26 януари 2017 и продължи на 13 февруари 2017 в Национална спортна академия "Васил Левски" и предостави информация на студентите на ВУЗ-а за ползите от доброволческата дейност за бъдещото им личностно и професионално развитие.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.02.2017
Асоциация за развитие на българския спорт е партньор по проект Playforward, който ще се реализира в Холандия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.02.2017
Проект SpeeCh – Спортна психиатрична общност е проект, който стартира на 01 януари 2017 и ще реализира разнородни активности в следващите 2 години. Основните му дейности са:
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.02.2017
САМО СПОРТ /JUST SPORT/ е проект, който има за цел да обърне внимание на негативните последствия, които може да доведе некотролируемото използване на хранителни добавки в сферата на масовия спорт (най-вече във фитнес центрове). Основната цел на настоящият проект е да ограмоти младите хора, които ползват спортни и фитнес центрове и начинаещите спортисти и да им предостави необходимите данни за направата на информиран избор и възможни негативни ефекти върху физиката им. Използването на някои препарати за натрупване на мускулна маса би могло да доведе в бъдеще до тежки сърдечни проблеми, заболявания на черния дроб и други. По време на проекта ще бъдат проведени разнородни активности, чрез които да стимулираме младежите да планират здравословен начин на живот, включващ и напътствията на обучени фитнес и спортни специалисти. Ще бъдат реализирани обучителни модули както на самите младежи, които ще бъдат обхванати в проекта, така и на фитнес и спортни специалисти, които ще подчертаят негативните влияния на веществата, признати за допинг. Ще бъде създадена мобилна апликация, в която ще бъдат включени здравословните фитнес центрове и експерти, отдали се на идеята за „чист” спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
03.02.2017
Програмата е насочена към младежи в училищна възраст, които да мотивират свои връстници и приятели да бъдат физически активни и да спортуват. Тя стартира преди няколко години в Уелс и към настоящия момент отчита прекрасни резултати. Младите хора сами избират физическата активност, която им е интересна и забавна, като посланиците трябва да направят 10 седмична програма за връстниците си. Една от най-интересните и радващи се на голям успех е „Влез във форма за бала”, но въз основа на интересите на учениците се организират и йога, аеробика, баскетбол, футбол, а също и лекционни сесии за здравословно хранене. Чрез програмата, освен любов към физическата активност, у младите посланици се зараждат и отговорност, кооперативност, гъвкавост, организираност, увереност и други качества, които ще са им полезни в бъдещото лично и професионално развитие.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
31.01.2017
Европейската комисия и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) организираха "Информационен ден" на 31 януари 2017 г. в Брюксел, за да се информират потенциалните кандидати за възможностите на програма Еразъм+ спорт, механизмите на финансиране и спортната политика на ЕС.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.01.2017
На 26 януари 2017 се проведе първи етап на информационна кампания „Младежко доброволчество в спорта”. Кампанията стартира в Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“ в гр. София и предостави информация на студентите на ВУЗ-а за ползите от доброволческата дейност за бъдещото им личностно и професионално развитие.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.01.2017
През февруари 2017, София ще бъде домакин на Европейско първенство по карате. Организаторите от Българска национална федерация карате имат нужда от подкрепата на доброволци за реализиране на състезанието и за постигане на максимално добро ниво на организация. Пълна информация за събитието е налична тук: https://euro2017.bnfk.bg/ Информация за кандидатстване, подбор и селекция за участие като доброволци може да предостави: Александра Стублева - Координатор доброволци тел: 098885134 е-майл: stubla@yahoo.com - Информация за позициите, за които се набират доброволци:
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.01.2017
Проект Млади посланици на спортното доброволчество е съвместно партньорство между четири държави и има за цел да насърчава доброволческите дейности в спорта, равните възможности и осъзнаване на важността на здравословния начин на живот чрез повишаване на участието в спорта за всички. Проектът предвижда 3 транснационални срещи с цел да представи постигнатите резултати на всеки етап и да се осигури процес за мониторинг на качеството. Освен това, на етап изпълнение този проект включва международно обучение на млади посланици на спортното доброволчество и тяхната силна ангажираност, както и участието на партньорските организации в рамките на планираните 2 основни работни потока на местно ниво.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
11.01.2017
В периода 10 – 12 януари 2017, в Будапеща, Унгария се състоя първа среща по проект „Млади посланици на спортното развитие“, който ще се реализира в рамките на 2 години и ще се фокусира върху реализиране на доброволчески активности в сферата на спорта, които да промотират социалното включване на младежи между 16 и 24 години. Основен фокус ще бъде поставен върху развитието на четирима Млади посланици на спортното развитие (Young Sports Development Ambassadors) от всяка държава, които да бъдат овластени да разработват проекти с целеви групи млади хора от етнически малцинства и мигрантски произход. „Асоциация за развитие на българския спорт“ е партньор по проекта, който отговаря за дейностите в България, като на срещата организацията бе представена от Йоанна Дочевска – председател на УС.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.01.2017
"Европейски доброволци в спорта - EVS" е двумесечен проект (59 дни) в София. 4 доброволци, които идват от 4 страни (Босна и Херцеговина, Чехия, Словакия, Унгария) ще се ангажират с доброволчество в областта на спорта. Европейската доброволческа служба е една от най-добрите програми за развитие на младите хора и им помага да придобият практически умения и знания. Като комисар Тибор Наврачич заяви наскоро, във връзка с 20-годишнината на програмата, до 2020 г. ние трябва да подкрепим 20000 доброволци всяка година, които трупат опит в чужбина. Следвайки и прилагайки тази политика на ЕС, ние се опитваме да направим всичко възможно да се реализира прекрасен доброволчески опит на местно ниво в България.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
04.01.2017
Концепцията за да бъдеш гражданин на света може да бъде нещо ново и непознато. Но това е грешна представа. Без да знаем детайли защо, всички ние действаме като граждани. Ние не мислим само за хората от собственото си общество, но също така и за хората от различни общества. Това е знак, че сме готови да се превърнем в граждани на света.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
04.01.2017
- START NOW – Стратегическо партньорство за промотиране на здравето сред младите
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.12.2016
На 6 декември 2016 г., Европейската комисия организира семинар за спортна дипломация в Брюксел. Това събитие последва доклада, предоставен през Юни 2016 от Групата на високо равнище по въпросите на спортната дипломация, създадена по инициатива на комисар Тибор Наврачич.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.12.2016
E.D.G.E. - European Anti-Doping Generation (Европейска анти-допинг генерация) е 12 месечно партньорство, което включва 5 партньори от 4 различни държави (Италия, Латвия, Австрия и България) и има за цел да насърчава анти-допинг културата сред младите спортисти и треньори.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
20.12.2016
Приключи четвъртата обучителна програма на фондация “Новите лидери”, предназначена за пациентски лидери, ключови експерти от нестопанския пациентски сектор, както и за младежки неправителствени организации, които развиват проекти в сферата на здравеопазването. По време на програмата курсистите преминават електронно обучение, базирано в e-платформата на фондация “Новите лидери” и във виртуалната класна стая в Кабината.ком, предоставена безвъзмездно за подготовката на представителите на гражданския сектор.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.12.2016
Търсят се доброволци, които да помогнат за добра кауза на Асоциация „Диабет, предиабет и метаболитен синдром”.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.12.2016
Вчера /18.12/ се проведе Коледен турнир по лека атлетика за деца, а любезен домакин бе Национална Спортната Академия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.12.2016
Ниските нива на физическа активност сред децата и подрастващите в Европейския съюз са тревожни и стават предмет на все по-голямо безпокойство за отговорниците за политики на Европейско ниво, тъй като липсата на физическа активност е отговорна годишно за над 500 000 смъртни случаи и представлява икономически разход за над 80 милиарда евро. Образователната среда има особено важна роля: физическо възпитание е част от всички рамки на учебни програми в ЕС и е задължително в началното и средното образование.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.12.2016
На 18 и 19 февруари 2017 ще се проведе обучение на обучение на 50 бр младежи в основите на доброволческата дейност, добрите практики за доброволчество по света, практически насоки за сигурност и безопасност и признаване на натрупаните знания и умения. Практическото приложение на натрупаните знания ще бъде чрез организиране на детски спортен празник на 19 февруари 2017.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.12.2016
Заяви участие в детски спортен празник “Движи се, забавлявай се!”, който ще се проведе на 19 февруари 2017 – 12:00ч – 16:00ч, Национална спортна академия „Васил Левски” – закрита лекоатлетическа зала.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
next