ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ
Новини
03.10.2017
“Re|Thinking Food Waste: Strategies to Lessen Food Waste in Europe " е младежки обмен финансиран от Еразъм +, в който ще вземат участие 27 млади участници от България, Хърватия, Унгария, Италия и Португалия. Проектът ще се проведе в град Angra do Heroísmo, остров Terceira, разположен в Португалски архипелаг на Азорските острови в периода 13.11 - 22.11.2017. Всеки партньор ще бъде представен от 4 младежи и младежки лидер, които ще обсъдят и работят върху "Стратегии за намаляване на отпадъците от хранителни продукти в Европа".
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.09.2017
На 30 септември 2017, в Домът на Европа в София, България се проведе вторият ден на Международна конференция “European everyday of sport”. Събитието представлява финална фаза от проект по програма Еразъм+ (572647-EPP-1-2016-1-BG-SPO-SCP) и има за цел да промотира Европейска седмица на спорта 2017 сред Европейските граждани, със специален фокус върху младите хора. В двата дни взеха участие над 120 експерти в сферата на спорта, образованието, здравеопазването, младежта, както и представители на медиите от 11 държави.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
29.09.2017
Международна конференция “European everyday of sport” стартира на 29 Септември 2017 в Домът на Европа в София, България. Събитието представлява финална фаза от проект по програма Еразъм+ (572647-EPP-1-2016-1-BG-SPO-SCP) и има за цел да промотира Европейска седмица на спорта 2017 сред Европейските граждани, със специален фокус върху младите хора.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
29.09.2017
Преди броени дни от Португалия се завърна част от екипа на АРБС, където взе участие по проекта "Млади посланици на спортното развитие" (YSDA) в периода 25.09.-29.09-2017г. Представителите в лицето на Калинка Гударовска, член на УС на АРБС, в ролята си на ментор и Мусалина Джалил, повереният й млад посланик, взеха участие в многобройни спортни занимания, като стрелба с лък, плаване с каяк по река Туа, тенис на маса, плажен волейбол, баскетбол и футбол. Във физическите занимания си партнираха с учстници по проекта от Словения, Португалия, Полша, Унгария, както и студенти от Африка, които учат в местния университет в малкото китно градче в северна Португалия - Мирандела.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.09.2017
Международна конференция “European everyday of sport” ще се проведе в периода 29 – 30 Септември 2017 в Домът на Европа в София, България. Събитието представлява финална фаза от проект по програма Еразъм+ (572647-EPP-1-2016-1-BG-SPO-SCP) и има за цел да промотира Европейска седмица на спорта 2017 сред Европейските граждани, със специален фокус върху младите хора.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.09.2017
Европейската седмица на спорта е инициатива на Европейската комисия за насърчаване на заниманията със спорт и двигателната активност сред населението в Европа. Целта е да се увеличи броят на физически активните граждани, защото спортът повишава качеството на живот, подобрява здравето, намалява икономическите разходи на домакинствата и носи послание за толерантност. Седмицата ще се проведе в периода 23 - 30 Септември 2017 в цяла Европа, като в България се координира от Министерство на младежта и спорта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.09.2017
Европейската седмица на спорта е инициатива на Европейската комисия за насърчаване на заниманията със спорт и двигателната активност сред населението в Европа. Целта е да се увеличи броят на физически активните граждани, защото спортът повишава качеството на живот, подобрява здравето, намалява икономическите разходи на домакинствата и носи послание за толерантност. Седмицата ще се проведе в периода 23 - 30 Септември 2017 в цяла Европа, като в България се координира от Министерство на младежта и спорта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.09.2017
В периода 05-14.09.2017 в Южна Корея се проведе българо-корейски младежки обмен.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.09.2017
В периода август - септември 2017 г., в София /България/, Асоциация за развитие на българския спорт организира 8 срещи, включващи 20 млади спортисти. Всяка среща продължи 4 часа и се ръководи от принципите на неформалното обучение и обучението на връстници. Срещите бяха разделени на две части: една част бяха посветени на изучаване на спорта, практикуван от другите участници в групата - така те имаха възможност по време на семинарите да бъдат и стажанти и инструктори. В другата част от срещите участие взеха младежки работници. На тях бяха предложени симулационни и ролеви игри, при които се наблягаше на развитието на следните умения: способност да се концентрираш, управление на стреса, управление на неудовлетвореност и неуспех, работа в екип, самосъзнание.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.09.2017
Youth Active improving society through non-formal skills growing in values: Volunteering to enjoy in a healthy and helpful pastime (ERASMUS+ KA1) е младежка мобилност, която се състоя в Испания в периода 04-13 Септември 2017.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.09.2017
“Асоциация за развитие на българския спорт” проведе обучителни сесии със спортни инструктори в София през периода август - септември 2017 г. На нея се обучаваха треньори / инструктори за необходимостта да разполагат с нужните умения и знания за справяне със стреса и подпомагане на младите спортисти в придобиването на тези знания. Целта на това обучение беше да предостави на инструкторите начини как да улеснят и подкрепят младите спортисти да се учат от неуспех, вярвайки, че това ще им помогне да правят етични избори в живота си, в кариерата и в спорта. Дневният ред на обучението е съгласуван с експертите в областта, в зависимост от нуждите на избраните участници и от специфичните искания на националните групи. Основните теми бяха: • управление на чувството на неудовлетвореност, • изучаване от неуспеха, • превръщането на грешките в стъпки за успех.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
14.09.2017
На свое заседание на 01.06.2017 г. Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите прие Правила за избор на членове на Обществен съвет към Комисията. Общественият съвет е консултативен орган към Комисията, създаден съгласно правилата в глава трета (чл.20,21 и 22) от Вътрешните правила за работа на Комисията. Процедурата по избор на представители в Обществения съвет е сформирана в следните сектори:
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.09.2017
В периода 07 – 11 септември 2017 г. в Любляна, Словения се проведе международна среща по проект „Млади посланици на спортното развитие“, като представители на “Асоциация за развитие на българския спорт” бяха младият посланик за спортно развитие – Александър Илиев и Димитър Тасев като негов ментор. Проект “Млади посланици на спортното развитие” (YSDA) има за цел да обучи младежки лидери в областта на спорта, които ще организират поредица от различни събития и инициативи в седем европейски държави. Основната цел на проекта е да мотивират все повече млади хора да бъдат физически активни.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
12.09.2017
Възможностите за финансиране на спортни дейности по Програма „Еразъм +“ бяха представени в детайли пред ръководители на български спортни организации в рамките на Информационен ден за Програма „Еразъм +“ в Министерството на младежта и спорта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.09.2017
САМО СПОРТ /JUST SPORT/ е проект, който има за цел да обърне внимание на негативните последствия, които може да доведе некотролируемото използване на хранителни добавки в сферата на масовия спорт (най-вече във фитнес центрове). Основната цел на настоящият проект е да ограмоти младите хора, които ползват спортни и фитнес центрове и начинаещите спортисти и да им предостави необходимите данни за направата на информиран избор и възможни негативни ефекти върху физиката им. Използването на някои препарати за натрупване на мускулна маса би могло да доведе в бъдеще до тежки сърдечни проблеми, заболявания на черния дроб и други. По време на проекта ще бъдат проведени разнородни активности, чрез които да стимулираме младежите да планират здравословен начин на живот, включващ и напътствията на обучени фитнес и спортни специалисти. Ще бъдат реализирани обучителни модули както на самите младежи, които ще бъдат обхванати в проекта, така и на фитнес и спортни специалисти, които ще подчертаят негативните влияния на веществата, признати за допинг. Ще бъде създадена мобилна апликация, в която ще бъдат включени здравословните фитнес центрове и експерти, отдали се на идеята за „чист” спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
03.09.2017
Move On! е международен обучителен курс, който се проведе в Лесно, Полша и беше осъществен с младежки работници, използващи методи за неформално обучение. Спорт, игри, енерджайзъри и танци бяха инструментите и методите за насърчаване на приобщаването. Използвайки опита и идеите на всички участници участниците работиха за това как да насърчаваме включването (в работата с младежи с по-малко възможности, по-специално: мигранти, млади хора, които са изключени, слабо социализирани). В проекта взеха участие 28 младежки работници от 9 различни държави - Полша, Гърция, България, Румъния, Франция, Испания, Португалия, Словакия и Италия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
01.09.2017
Младежки обмен по проект "Play Forward" се проведе в Оммен, Холандия в периода 20/08 - 31/08/2017 и в нея взеха участие пет представители от България - лидер на обмена и четири участници. - Основна цел на проекта: Да промотира чрез спортни дейности социалното включване и човешките права между младите хора в местните общности. Проект Playforward реализира мобилност на младежи до 30 години, които след мобилността ще реализират по 2 локални събития в сферата на спорта и физическата активност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
29.08.2017
- Проект: „The B-Files” - Период на провеждане: 16-23 Октомври 2017 - Локация: Искар, Испания - Посрещаща организация: Kin Ball Valladolid - Участници: участници от 6 различни държави: Италия, Испания, Норвегия, България, Португалия и Литва.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.08.2017
В периода 24-28 август, в София се проведе международна среща по проект „Млади посланици на спортното развитие“, като в нея взеха участие четиримата млади посланици от България, които ще имат възможност да обменят опит и знания с връстниците си от Италия, Унгария, Уелс и Словения. Проект “Млади посланици на спортното развитие” (YSDA) има за цел да обучи младежки лидери в областта на спорта, които ще организират поредица от различни събития и инициативи в седем европейски държави. Основната цел на проекта е да мотивират все повече млади хора да бъдат физически активни. Партньор на проекта от България е “Асоциация за развитие на българския спорт”.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.08.2017
Наименование на обучението: „EDUCATION THROUGH PROBLEM SOLVING” Период: 16 – 23 октомври 2017 Локация: Волнюс, Литва Организатор: PBL Institute Участници: 30 участници от 6 държави – Испания, Румъния, Гърция, България, Полша и Литва.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
21.08.2017
"Европейски доброволци в спорта - EVS" е двумесечен проект (59 дни) в София. 4 доброволци, които идват от 4 страни (Босна и Херцеговина, Чехия, Словакия, Унгария) ще се ангажират с доброволчество в областта на спорта. Европейската доброволческа служба е една от най-добрите програми за развитие на младите хора и им помага да придобият практически умения и знания. Като комисар Тибор Наврачич заяви наскоро, във връзка с 20-годишнината на програмата, до 2020 г. ние трябва да подкрепим 20000 доброволци всяка година, които трупат опит в чужбина. Следвайки и прилагайки тази политика на ЕС, ние се опитваме да направим всичко възможно да се реализира прекрасен доброволчески опит на местно ниво в България.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.08.2017
Представители на 9 държави се обучават в София как да използват спорта като обучителен инструмент в работата си с младите хора в периода 01-09 Август 2017. Младежки работници от България, Босна и Херцеговина, Гърция, Италия, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Йордания преминават през множество обучителни модули, сред които важността на спорта и физическата активност за изграждане на знания и умения в младите хора, спортът като обучителен инструмент, мениджмънт в сферата на спорта, промотиране на спорта и физическата активност, промотиране на Европейски ценности чрез спорт, мениджмънт на конфликти и изграждане на екипност чрез спорт. Участниците дискутираха, обсъдиха идеи и предложения и обмениха опит как да мотивират младежите да бъдат по-активни с акцент на тяхната повишена работоспособност и способност за учене, ако се движат.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
31.07.2017
Проект Express yourself бе насочен към нуждите на младежите, от една страна, и от друга към нуждата на общността, в която те живеят. Проблемите, с които Европа се сблъсква – нуждата от информация и образование относно толерантността и социалното включване, се решават с използването на универсални инструменти като спорт, насърчаване на здравословния начин на живот, здравословно хранене и насърчаване на полезни хобита.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
31.07.2017
“ВИТАМИН С” е обучителен курс, който ще подчертае важността на Спорта като част от нашето ежедневие, ползите от физическата активност, здравословния начин на живот и активността. Всички тези теми ще бъдат разглеждани от гледна точка на опитни младежки работници, които работят всекидневно с млади хора и които ще обсъдят и обменят опит как да мотивират младежите да бъдат по-активни с акцент на тяхната повишена работоспособност и способност за учене, ако се движат.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.07.2017
Проект “Art to destroy the limits and prejudices” се проведе в периода 24-31 юли 2017 в Искар, Испания и в него взеха участие 41 участника от 6 държави. Проекта имаше за цел да предостави иновативни ресурси за интеграция на младежи, независимо от тяхната националност, религия, възможности. Този проект бе насочен към разбиване на предразсъдъците, които имаме чрез инструментите на комедията и театъра. Участниците имаха възможност да открият основите на неформалното образование и да се включат активно в дейностите, посветени на нови методи за интеграция. В обучителното мероприятие взеха участие и 5 участника от България, представяйки "Асоциация за развитие на българския спорт", която е партньор по проекта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.07.2017
Заяви участие в детски спортен празник “European everyday of sport”, който ще се проведе на 30 септември 2017 – 15:00ч – 18:00ч, Национална спортна академия „Васил Левски” – лекоатлетически стадион.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.07.2017
В периода 12 - 15 Юли 2017 в гр. Лудж, Полша, се проведе втора международна среща на консорциума, който реализира проект „Спорт в Европа всеки ден” /European everyday of sport/ в рамките на 18 месеца. Дейностите на проекта са насочени към подобряване на обмена на добри практики, приоритет на програма "Еразъм +", като ще спомогне за откриване и насърчаване на добрите практики от първо и второ издание на Европейската седмица на спорта и насърчаване на участието в спорт и физическата активност. Конкретната тема това стратегическо партньорство е фокусирана в разработването, идентификацията, насърчаването и споделянето на добри практики. От страна на България, която е координатор на проекта, както и от всички други участващи държави взеха участие по четирима представители – координатор, спортен експерт, експерт изследвания и отговорник за политиките.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
next