Кандидатствай за младежки обмен Youth Step Out
04.11.2019 г.
Кога:
06.07.2020 – 15.07.2020
Къде:
South Downs, Великобритания
Кой:
5 младежи на възраст 18 - 30 години + 1 лидер на възраст над 18 години от всяка държава (Алжир, България, Кипър, Гърция, Испания Турция и Великобритания)
Предварителна среща:
16/04 - 19/04/2020 - 1 участник + 1 лидер.

Проект „Youth Step Out” ще се съсредоточи върху работата в екип, създавайки благоприятна среда, която ще подкрепи участниците в разработването на проект за развитие на селските райони, в които живеят младите хора. Като идентифицират предизвикателствата и възможностите, участниците ще разрушат стереотипите, които съществуват за живеенето в селски и градски район. В този смисъл, общността също ще бъде овластена, споделяйки своите виждания с младежките участници. Стереотипите чест се използват, за да оправдаят и подкрепят вярванията и ценностите на по-голямата част от населението. Това, което е "общо", се възприема като "нормално", а тези, идват от различни социални групи, не се оценяват, ако не са в съответствие с тези "норми".

Чрез този проект се цели премахване на „етикетите“ на стереотипите с цел те да не се отразят на живота на хората и да не повлияят на решенията им за образование, кариера или взаимоотношения. Проектът е особено фокусиран върху живота на младите хора от селските райони, поради тази причина проектът ще бъде реализиран в селски район на Кент. Ние се стремим да намалим стереотипите за живота извън центъра. Неразбирането на ситуацията ни позволява да съдим без да разбираме нея или условията ѝ.

Стереотипите са начинът, по който светът около нас може да бъде категоризиран. Те са фиксирана идея, която хората имат за някого или за нещо, особено когато става дума за погрешни възприятия. Важно е да се преодолеят бариерите, които стереотипите създават, защото тяхното съществуване може да има дълготрайно въздействие върху младите хора. Участниците в обучението ще могат да популяризират младежките ценности и да излязат от стереотипите, които действат като бариера за тяхното развитие, чрез активността на ценностите на толерантността и разнообразието. Всички избрани за проекта партньори имат еднакъв стремеж за успех на младите хора и са снабдени с умения и знания за подкрепа на маргинализирани млади хора.

Участниците ще бъдат помолени да представят групите в неравностойно положение и да споделят своите идеи, свързани с това как биха се застъпили за справедливостта на младежта. Участниците от тази дейност ще трябва да разработят своя метод за представяне на Европейската конвенция за правата на човека и да инициират застъпнически стратегии, основани на Европейската конвенция за правата на човека. По-нататък, за да се увеличи критичното мислене в груповата работа, участниците ще бъдат помолени да идентифицират недостатъците на неравенството сред младите хора и да имат различни гледни точки за подобен проблем, с цел да се увеличи мисленето на участниците в групата. В края на заниманието те ще трябва да обмислят заедно ползите от ангажираността на младите хора при решаването на социални проблеми.

Участниците ще бъдат помолени да разрешат конфликтите и да повишат информираността за групите в неравностойно положение, като предоставят конкретни примери за ситуации с реч на омраза и как тя влияе върху живота на хората. Участниците ще могат да придобият знания за правата на човека. Участниците ще демонстрират своите презентационни умения, като илюстрират ситуации на дискриминация и многообразие. Също така ще им бъдат осигурени формуляри за гарантиране на защита на правата на човека в онлайн света и за намиране на връзки между правата на човека и омразата.

Участниците ще разширят познанията си за правата на човека, като научат повече за Европейската конвенция за правата на човека. На всяка група ще бъде даден по един раздел от конвенцията и всяка група ще създаде проект за своята дейност за популяризиране на същността от раздела, който им бе предоставен. Най-подкрепяната дейност ще бъде осъществена в края на проекта.

Профил на участниците: млади хора на възраст 18-30 години, живеещи в селските райони, които не са участвали в международен проект. Процесът на подбор ще има за цел поддържане на стабилен баланс и разнообразие между половете. Всички участници обаче ще бъдат оценявани въз основа на някои критерии:
• Въз основа на приноса им за овластяване на младите хора в своя район;
• На възраст 18-30;
• Възможността за участие по време на целия проект, ще се отрази върху тях.

Подготовка на участниците: от участниците ще искаме да прочетат три документа преди началната дата на проекта. Ще изпратим документите по имейл две седмици преди датата на стартиране на проекта. Също така, ще създадем онлайн група с участниците и фасилитаторите, за да социализираме участниците и да изясним въпросите.

Участващите младежи ще имат възможност да общуват на английски език, но при всички случаи ние ще помогнем на участниците, ако те не разбират нещо.

Пътни разходи:
  • Настаняването, храната, както и разходите за дейности ще бъдат покрити от бюджета на проекта.
  • Препоръчително е да имате Европейска здравна карта или да си направите медицинска застраховка за пътуване в чужбина, като тя не се покрива от бюджета на проекта.
  • Пътните разходи ще бъдат покрити след събиране на всички пътни документи в добро състояние. Участниците трябва да използват най-евтините начини за пътуване и да представят оригинални фактури за самолетни билети, бордни карти, влакови и автобусни билети. Частни автомобили, таксита и билети първа класа няма да бъдат възстановени.
  • Самолетни билети, закупени без одобрението на посрещащата организация няма да бъдат възстановени.

Пристигане: 06 юли 2020
Заминаване: 15 юли 2020
Ще бъдат възстановени пътни разходи на участниците от България в размер до 275 евро.

Срок за кандидатстване: 31/01/2020
Пълен информационен пакет:
https://www.dropbox.com/s/tagoi5sa7k7cbda/Youth%20Step%20Out%20Infopack%202020%20V11.pdf?dl=0
Апликационна форма:
https://www.dropbox.com/s/mo8xpbm7yns8kqh/Application_Form.doc?dl=0
Молим да изпратите попълнена апликационна форма на info@bulsport.bg