Кандидатствай за обучителен курс ABCreativity
10.10.2018 г.
Място на провеждане:
Лесно, Полша
Дати:
20 - 28.01.2019
Брой участници:
2 участника от България


Относно проекта:
В едно непрекъснато променящо се общество и в една технологична и дигитална епоха, която засяга дълбоко обществата, в бъдещи години със сигурност ще се появят нови предизвикателства. Европа и нейните граждани трябва да бъдат готови да работят по тези промени и да се приспособят към нея. Креативността като тема, която трябва да бъде разработена в този проект, е една от стъпките, чрез които нашите организации и младежки работници да бъдат оборудвани с инструменти за адаптиране към съвременния свят с краткосрочни и дългосрочни ефекти.
Креативността е ресурс, който помага да се търсят решения в ежедневието. Това е умение, което може да се развие чрез методи. На практика тя е катализатор за развитие на всяко ниво. Креативността може да гарантира напредък и икономически растеж, както и да се бори с настоящите проблеми в едно общество. Също така се разглежда като източник на развитие и средство за социално обновление.
ABCreativity е 7-дневен обучителен курс за начинаещи по темата за кративността, за любопитните за това какво означават креативността и иновациите и как да ги използваме в нашите местни общности и в реалността на нашите НПО. Ще се проведе в Лесно, Виелополска, Полша и ще събере участници от 8 страни – Полша, Румъния, Гърция, Италия, Португалия, България, Испания и Чехия.

Цели на проекта:
• Да се развие концепцията за креативността, да се повиши осведомеността и значението на това за обществото, НПО и за хората;
• Креативността да се възприеме като централна дискусия за приобщаване и равенство на хората в обществото в днешно време;
• Да работим и да развиваме творчески инструменти за работа с младежи и повишаване на качеството на младежката работа в организациите в по тази тема;
• Оборудване на младежките работници с инструменти за развиване на креативното мислене сред младежите, като им помага да се преодолеят предизвикателства и овластяването им да вземат активно участие в обществото;
• Да обсъдим и разберем програмата и рамката "Еразъм +" и как можем да използваме програмата за преодоляване на предизвикателствата през границите;
• Повишаване на осведомеността по теми като социалното приобщаване, разнообразие, толерантност и приемането на личности и култури;
• Работа по бъдещите идеи в рамките на KA1, KA2, KA3.

Програма:
https://drive.google.com/file/d/12Oy3OCtkWZmjw0l7JjC8CQkDhaCIhl2x/view

Профил на участниците:
• Младежи лидери над 18+, активни членове на неправителствени организации;
• Участие в работа с младежи или обучения на млади хора в ежедневната им работа;
• Да са запознати и да имат опит с методите и инструментите на НФО. Те също трябва да се интересуват от темата и да желаят да разпространяват и прилагат знанията си от тренировъчния курс след това в работата си или в организациите.
• Те също така трябва да бъдат отворени за развиване на партньорства и създаване на бъдещи мрежи, както и ангажирани във всички фази на проекта - изпълнение, видимост и последващи действия;
• Всяка организация е отговорна за изпращането на екип от смесен пол; (една жена участник и един мъж) включващи и участници с по-малко възможности за участие.

Език:
Основният език на обучителния курс ще бъде английски

Важно:
Всеки партньор в проекта изпраща 2 участника, които трябва да бъдат селектирани според тяхната мотивация за участия с опит с младежката работа и очакванията за участие в проекта. Необходимо и важно е да се събера участници, които ще бъдат мотивирани и ангажирани в дейностите, за да се възползват максимално от партньорството на проекта.

ВСИЧКИ участници ще трябва да попълнят апликационна форма и приемащата организацията трябва да има тази информация от всеки участник:
• Пълно име;
• Пол;
• Дата на раждане и възраст;
• Място на раждане;
• Паспорт, идентификационен номер с дата на издаване и изтичане;
• Телефонен номер и имейл;
• Специални нужди/алергии, ограничаване на храненето, здравни нужди.
Също така, ВСИЧКИ селектирани участници трябва да подпишат договор с посрещащата организация и договорът трябва да бъде изпратен обратно до един и същ имейл (mara.adr@gmail.com) до една седмица преди тренировъчния курс (14.01.2019 – до края на деня).

Пътуване и възстановяване на пътни разходи:
• Настаняване, храна и материали - 100% финансирани от Програмата. Това включва закуска, обяд, вечеря и две кафе-паузи по време на датите на обучението.
• Такса за участие: Таксата за участие е 10 евро, които ще бъдат изразходвани в полза на дейността. Таксата ще бъде платена в първия ден от тренировъчния курс.
• Пътни разходи: Транспортните разходи се възстановяват след края на обучението. България: 275 евро
Важна информация: Ако има пристигащи групи по едно и също време, през нощта е възможно да ви вземем от летището. Ако групите пристигат в сходно време на летището, може да ви вземем (минимум 8 души) - цената на транспорта ще бъде приспадната от бюджета за възстановяване на пътни разходи. Тази информация трябва да бъде получена от координатора в предварително в срок до 14.01.2019.

Какво да подготвим:
• Потърсете информация се по темата за неформалното образование;
• Запознайте се с креативността чрез документацията, предоставена от обучителите;
• Разглеждане на въпроси, свързани с творческо решаване на проблеми;
• Попълване на проучване за създаване на книга за контакти преди пристигането;
• Извършване на проучване в организационната действителност и проекти изпълнението на местно, национално и европейско ниво;
• Отговаряне на въпроси относно нуждите и очакванията на обучаемите;
• Подгответе се да представите изпращащите организации на професионално ниво;
• Да се запознаете с възможностите за младежта на местно и европейско ниво.

Какво да донесем:
• Всички пътни документи;
• Енерджайзъри, които могат да бъдат проведени по време на курса на обучение;
• ДОБРО НАСТРОЕНИЕ и ПОЗИТИВНА ЕНЕРГИЯ;
• Настолни игри, игри, които можем да играем вътре през свободното си време и т.н.

Кандидатстване:
Изпрати апликационна форма на info@bulsport.bg.
• Апликационна форма:
https://www.dropbox.com/s/9xqhfujfnb7cswd/Aplication%20form%20sample%20to%20fulfill%20ABCreativity2.doc?dl=0
• Пълна информация:
https://www.dropbox.com/s/w23gnbephbmoriz/ABCreativity%20Infopack3.pdf?dl=0
• Срок за кандидатстване: текущ


Проектът е съ-финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия.