Кандидатствай за 8 месечен ЕДС в Румъния Creativity 4 Sociability
29.08.2018 г.
Период на дейностите:
01/11/2018 – 30/06/2019 – 8 месеца
Локация на дейностите:
Констанца, Румъния – голям град, близо до брега на Черно море


Цели на проекта:
1. Да повиши осведомеността относно феномена на тормоза в реалния живот, сред 4 европейски доброволци и младежи от поне 3 институции в Констанца (гимназия, дневен център, център за хора с увредено зрение);
2. Развитие на асертивността и насърчаване на социалния активизъм за 4 доброволци от ЕДС и най-малко 250 младежи от Констанца;
3. Да се повиши нивото на информираност на младите хора от най-малко 3 гимназии в Констанца и на партньорските организации по отношение на доброволческата дейност и възможностите на програмата Erasmus + KA1.

Дейности по 6 часа на ден:
 • Креативни работилници (изкуство и занаятчийство) с 7 – 14 годишни от Дневния център.
 • Театрални работилници за хората с увредено зрение.
 • Асертивно обучение чрез неформални методи и игри, за ученици от гимназията.
 • Многобройни неформални дейности за насърчаване на доброволчеството в обществото.
 • Работа в посрещащата организация по всички административни въпроси: писане на проекти, връзки с обществеността, организация на обществени дейности и т. н.

Очакваните резултати на ниво общество са повишаването на позитивните интеракции между хората с увреждания и членовете на обществото, повишаване на младежкото участие в дейности, повишаване на устойчивостта на хората, преживели тормоз. Участието в неформални креативни дейности също повишава нивото на удовлетвореност и подобрява отношението към работата като цяло и желанието за учене през целия живот. Помощ на доброволците да открият вътрешния си потенциал цел да постигнат положително влияние върху бъдещите си кариери.
Можете да прочетете повече да организацията домакин тук: https://creative-plus.ro/en

Профил на доброволеца:
Търсим 4 доброволци (САМО от страни от ЕС), на възраст между 18 – 30. Доброволци от България – 1 човек:
 • Мотивирани за креативни дейности (ръчна изработка, театър, игри) и с игриво отношение;
 • С желание да организират дейности за деца и тийнейджъри;
 • Притежаващи желание за доброволчество, непредубедени, с желание да научат как да отстояват позициите си и да приемат предизвикателствата при срещата с нова култура в ново общество;
 • Да се грижат за околната среда, да уважават ограничените ресурси на планетата;
 • Да имат желание да се научат и да работят в НПО по всички административни въпроси.
Говоренето на добър английски е препоръчително. Ще бъде проведено обучение през първия месец, засягащо всеки метод, който ще бъде използван в дейностите.

Как да кандидатствате:
Напишете кратко мотивационно писмо СПЕЦИАЛНО ЗА ВАШАТА МОТИВАЦИЯ ДА БЪДЕТЕ ЧАСТ ОТ ТОЗИ ПРОЕКТ и го изпратете заедно с вашето CV на: clubcreativplus@gmail.com. Кандидатстването е обявено и в платформата на Европейската комисия и молим да включите в мотивационното си писмо, че кандидатствате чрез Асоциация за развитие на българския спорт, за да може кандидатурата ви да бъде с приоритет.

Краен срок:
15 септември 2018.
Избраните кандидати ще проведат Skype интервю с Организацията-домакин, на английски.

Като доброволец ще получите:
 • Възстановяване на пътните разходи от дома до Констанца, Румъния и обратно (съгласно условията на програма Еразъм+);
 • Осигурено изхранване и настаняване, градски транспорт, телефон & достъп до интернет:
Доброволците ще живеят във вила и ще споделят един етаж. Ще има стаи за 1-2 доброволци, една обща баня за момчета, една обща баня за момичета, една обща кухня за всички доброволци. Отоплението и климатикът се предоставят според сезона. Осигурени са чаршафи. Местен транспорт: осигуряват се всички автобуси. Храна: 120 EUR на месец/храна за доброволци, за закупуване на хранителни продукти или готови за консумация храни от кафенета или ресторанти.
 • Джобни пари: 60 EUR/на месец;
 • Ваканция 2 дни в месеца;
 • Менторска подкрепа.


Пълен информационен пакет:
https://www.dropbox.com/s/e6i6ngjqo03jvxs/open_call_C4S_volunteering1.PDF?dl=0