Приключи младежки обмен All thanks to football
27.07.2018 г.
В периода 20 – 27 юли 2018 година в Поронин, Полша се проведе младежки обмен All thanks to football. Участниците бяха общо 40 (9 от всяка държава и 1 лидер) на възраст от 18 до 25 години. Държавите участнички бяха Португалия, Полша, Литва и България. Проектът имаше за цел да насърчи креативността, използвайки спортни инструменти, и да подобри езиковите умения. Благодарение на придобиването на нови умения, знания и квалификации в полето на креативност (чрез работилници, дискусии и презентации) бе улеснено навлизането в живота ни като възрастни.


Бяха проведени дейности чрез неформалните методи: дискусии, работилници, национални вечери, дейности на открито и др. Ефектите от проекта бяха споделени с младежите от местното училище и с гражданите на Поронин. Дългосрочните ползи от проекта са: по-голяма подготвеност на участниците за живота им като възрастни, повишаване на самоувереността, мислене извън кутията, умения за работа в интернационални условия, повишаване на английските езикови умения и накрая – развитие на организациите, участващи в този проект (по-добри връзки, нови членове, нови опити и идеи за бъдещи проекти и партньорства).

Младежкият обмен беше съ-финансиран по проеграма Еразъм+ на Европейския съюз.