Приключи обучителен курс Give Entrepreneurship A Run
09.07.2018 г.
Място:
Селце, Хърватска от 01 до 09 юли 2018;
Участници:
20 души без ограничение във възрастта от общо 8 организации – 2ма участници от АРБС;
Език:
Официалният език на проекта бе английски.


Основни цели на обучението бяха:
• Да помогне на участниците да разберат ролята на спортното предприемачество като инструмент за развитие;
• Да насърчи капацитета на младежките оператори за обучение на младежи в подкрепа на използването на спорта като предприемаческо средство от страна на младите хора;
• Да увеличи капацитета на партньорските организации и знанията по този проблем;
• Да повиши сътрудничеството и обмена на информация между партньорските организации и местните НПО.

Дейности и методи:
Дейностите бяха координирани чрез методите на неформалното образование (групова работа и дейности, презентации, работни срещи, лични задачи, срещи с треньори, експерти и т.н.).
Някои дейности бяха проведени на открито, с цел да бъде насърчено неформалното образование и да се повиши осведомеността за проблемите на околната среда и местната общност.

Междукултурна вечер:
Тази вечер бе много важна, защото даде възможност на всеки да представи страната и традициите си. Участниците можеха да подготвят дейност (игра или тематично парти), с която да представи своите традиции, традиционната храна, напитки и танци.

В обучителния курс взеха участие двама представители на Асоциация за развитие на българския спорт, които се включиха активно в дейностите на обучението и придобиха нови знания и умения, които ще могат да ползват в работата си с младежи в бъдеще.