Кандидатствай за младежки обмен HEPOSI
07.08.2019 г.
Кога:
11.11.2019 – 19.11.2019
Къде:
Сиудад дел Есте, Парагвай
Участници:
7 младежи от страна на възраст 18 – 25 години и 1 лидер над 18. Участващи държави - България, Италия, Парагвай и Перу
Краен срок за кандидатстване:
20.08.2019


Целите на проект #HEPOSI са:
• Обмен на добри практики и разработване на цялостен формат за обучение на младежки оператори в партньорски страни за използване на неформалните методи на обучение като инструмент за повишаване на физическата активност и навиците за здравословно хранене;
• Увеличаване на осведомеността и ангажираността на младите хора и заинтересованите страни в контекста на социална кампания, провеждана във всички страни партньори;
• Тестване на методологии на проекти с крайна цел на младежта в международен младежки обмен;
• Разработване на методологичен ресурс (Ръководство) на няколко езика.

Профил на участниците:
• На възраст 18 – 25 години;
• Мотивирани млади хора, които са активни в обществото си;
• Способни свободно да комуникират на английски;
• Готови да участват през цялото време на мобилността и да провеждат дейности за разпространение и след края на обмена.

Дейности и методи:
Въздействието върху младите хора (участниците в младежкия обмен) ще бъде развитието на по-голяма информираност по темите на проекта, което ще ги стимулира да повишат нивото се на физическа активност и здравето си. В същото време участниците ще придобият опит в мобилността на Еразъм + и ще имат контакт с млади хора от други страни и континенти, като по този начин ще увеличат интереса и участието си в международната мобилност (включително подобряване на английското изразяване). Младежите ще развият компетенции в използването на неформално образование, чието придобиване ще бъде добавена стойност за тях, в случай че желаят да бъдат активни като младежки лидери, включващи своите колеги млади хора в автономни инициативи за неформално обучение. Методът, които ще се използва е неформално образование.

Какво да вземем със себе си:
• Лекарства и застраховка;
• Пътни документи (самолетни билети и др.);
• Лични вещи (шампоан, душ-гел, сешоар);
• Вземете със себе си бански и плажна хавлия.
Необходима е ваксина срещу жълта треска поне 10 дни преди заминаването (стойността на ваксинацията в България е 100-150 лв, които не се покриват по проекта). Вземете картата си за ваксинация с вас.

Пътни разходи:
Настаняването, изхранването, както и разходите за дейности ще бъдат покрити от бюджета на проекта.
Препоръчително е да си направите медицинска застраховка за пътуване в чужбина, като тя не се покрива от бюджета на проекта.
Самолетните билети ще бъдат закупени от изпращащата организация.


Срок за кандидатстване: 20/08/2019
Пълен информационен пакет: https://www.dropbox.com/s/7ubehc8qu0d56ds/HEPOSI_Infopack_Paraguay.pdf?dl=0
Апликационна форма: https://forms.gle/jNZ2D9s1sk5JT3wr5