АРБС представи проект Добро управление в спорта на научна конференция
04.12.2018 г.
На 04.12.2108г., в Национална спортна академия "Васил Левски" се проведе десетата юбилейна научна конференция „Предизвикателства и перспективи пред спортната наука - проблеми пред съвременният спорт“. Конференцията имаше за цел обединяването на научни знания, постигнати от националната и международна научна общност в областта на спорта, както и запознаване на участниците с добри практики по темата.

Сред участниците в конференцията бяха проф. Татяна Янчева - заместник-ректор по научната и международната дейност в НСА „Васил Левски“, проф. Красимир Петков – декан на Треньорски факултет на НСА „Васил Левски“, членове на Академичния съвет, преподаватели и студенти.

"Асоциация за развитие на българския спорт" взе участие в научната конференция с доклад на тема "Добро управление в спорта", подготвен и представен от Ивайло Здравков - член на УС на организацията. В представеното изследване бяха откроени добри практики, които се прилагат за доброто управление в различни спортни структури в различни държави в Европа. Проектът е една положителна инициатива, която се реализира в момента, която цели да намери път за анализиране, събиране и разпространение на практики за публичност на взетите решения, органите на управление и прозрачността на публичното финансиране. За първи път бяха представени публично данните от мащабно изследване на прозрачността и интегритетът на 56 спортни организации на национално и Европейско равнище, което имаше за цел да установи до каква степен управленските и финансови решения са достъпни за заинтересованите граждани и институции. Пълна информация за изследването ще бъде налична съвсем скоро на адрес: www.eusport.org/GoodGovernance.

Доброто управление в спортния сектор е тема, която в последните години става все по-актуална и предприемане на спешни мерки за борба с настоящите проблеми в сферата на управлението на спорта в Европа е силно необходимо, като се има предвид:
• Нисък брой на хора, активно въвлечени в спорт и физическа активност. Спортът днес е една от многото възможности, които имат гражданите на ЕС и не винаги е най-атрактивната такава;
• Интереса на членовете на обществото, които са въвлечени в спорт намалява все повече и повече поради безкрайните скандали, корупция, уреждане на мачове, допинг, липса на прозрачност, дейности, не фокусирани върху спорта за всички и публично финансиране, инвестирано главно в професионалния спорт;
• Публичното внимание се повишава по отношение на разходите за публичните финанси (скорошното отказване на градовете – кандидати за домакини на Олимпийските игри) и отразява проблемите на управлението в спорта, като се отчита все по-висок процент на загуба на доверие в потенциала на спортните организации и все по-ниската вяра за връщане на инвестициите, направени в големите спортни събития;

Европейски, национални и местни спортни организации и федерации, както и отговорниците за спортните политики на всички нива, трябва да осъществят необходимите реформи, които вече бяха заявени от много Европейски спортни организации, с подписване на декларацията за добро управление (представена в Брюксел 2016 и подписана от АРБС в Малта през Март 2017). Тъй като спортните органи бяха поканени да се ангажират с популяризирането или прилагането на основните принципи за добро управление в спорта: почтеност, прозрачност, отчетност, демокрация и приобщаване, и тъй като това е само началото на един процес, всички ние трябва да предприемем мерки на всички нива, за да направим отново спорта конкурентен в динамичния свят.

До момента, в Европа се полагат усилия, да се повишат стандартите в управлението на спортния сектор, и по специално принципите на демокрация, прозрачност, отчетност при вземането на решения и включването в представителството на заинтересованите страни. Като се има предвид голямото разнообразие от спортни структури в различните Европейски държави, ЕС цели да засили прилагането на принципите за добро управление в сектора на спорта в Европа. Правилният подход следва да осигури допълнителна добавена стойност в работата на национално ниво чрез събиране и споделяне на добри практики и предоставяне на практически препоръки, които биха помогнали да се повишат стандартите за добро управление в спорта.

До момента, в сферата на Доброто управление в спорта, бяха направени следните стъпки:
Бялата Книга на Спорта, 2007 отбелязва, че саморегулирането е способно да се справи с голяма част от промените, които оказват влияние върху спорта, ако се прилагат принципите за добро управление;

В Съобщението си от 2011 г. (Развитие на Европейското Измерение в Спорта), Комисията показва по-комплексна позиция, отбелязваща че доброто управление в спорта е условие за автономността и правилното функциониране на спортните организации;

През 2011 г., темата за добро управление и засилване на влиянието на спортните организации в Европа бяха включени в Подготвителните действия в сферата на спорта. Осем проекта бяха селектирани, изпълнени и приключени до края на 2013 г.;

Беше основана Експертна Група за Добро Управление към ЕС на базата на Резолюцията на Съвета относно Работен План на ЕС за Спорт 2011-2014. През Октомври 2013 г., Групата прие препоръки на базата на Принципите за Добро Управление в Спорта в ЕС и ги представи пред Съвета на ЕС.

През 2016, бе проведено Ключово събитие за добро управление в спорта и бе стартирана процедурата за обществена подкрепа и приемане на Принципите за Добро Управление в Спорта, подписани от 32 спортни организации в Европа.

Интегриран подход към Спортната Политика: доклад за добро управление, достъпност и почтеност бе приет от ЕП и също така това бе основната тема на Спортният Форум 2017, който се състоя по време на Малтийското Председателство. По време на събитието, координаторът на този кандидат - АРБС подписа приемането на принципите на добро управление в сферата на спорта.