Проект #GoodGovernanceSport подкрепен от Министерство на младежта и спорта
18.07.2018 г.
Проект #GoodGovernanceSport е координиран от Асоциация за развитие на българския спорт. #GoodGovernanceSport /Добро управление в спорта - 590305-EPP-1-2017-1-BG-SPO-SCP/ и съ-финансиран по програма „Еразъм+“ Спорт на Европейската комисия /Стратегически партньорства в областта на спорта/ и е съвместно партньорство на 7 държави, което ще продължи 30 месеца, започвайки от 01/01/2018. Проект #GoodGovernanceSport има за цел да намери начин за анализиране, събиране и промотиране на добри практики за подходяща видимост на взети и направени решения, отговорни органи и прозрачност на спортните организации в Европа и партньорските държави.


„Изразявам принципната подкрепа на Министерство на младежта и спорта за осъществяването на проект „Добро управление в спорта“, чиято основна цел е да намери начин за анализиране, събиране и промотиране на добри практики за подходяща видимост на взети и направени решения, отговорни органи и прозрачност на спортните организации в Европа и партньорските държави. Подобряването на доброто управление в спорта, подкрепата и подготовката на следващите спортни лидери, укрепването на базата данни за създаване на политики, повишаването на вниманието към ценностите в спорта и физическата активност и всички изброени конкретни цели на проекта, ММС припознава и като свои приоритети.“ - казва в писмото за подкрепа министър Красен Кралев, като пожелава успех и измерима добавена стойност на проектните дейности.

"Асоциация за развитие на българския спорт" и партньорските организации работят по дейностите на #GoodGovernanceSport със силна мотивация да спомогнат за подобряване на управлението в сектора и да разработят практически насочени продукти, които да спомогнат за намаляване на напрежението, което се създава от предизвикателствата в сферата на спорта. Институционалната подкрепа за такъв проект е изключително важна, за да можем да достигнем до максимален брой спортни организации, които да могат да се възползват от дейностите по проекта.

Можете да се запознаете с основните етапи на проекта в настоящото видео: