Въпросник за физическа активност в офис среда
06.05.2019 г.
Проект Active Break адресира днешните стресови времена и изобилието от работа, където много пъти забравяме, че движението е източник на здраве. Работодателите оказват натиск върху служителите, за да увеличат максимално производителността. Много служители страдат от разнообразие от болки, дължащи се на продължително заседяване пред компютър, постоянна работа, повтарящи се движения и т.н., което причинява много заболявания, свързани с работата. Иновативният аспект на проекта е насърчаването на дневни 10-минутни физически спортни дейности за служителите между работното време, които ще бъдат водени от спортни доброволци. Спортните доброволци ще бъдат обучени за воденето на тренировки за служители с подкрепата на платформа за електронно обучение.


Ежедневните упражнения за служителите носят следните предимства за служителите и работодателите: намалява се риска от заболяване на работното място; подобрява работната атмосфера; свързване и създава добри отношения между колегите; увеличава производителността на труда; общо подобряване на здравето на служителите.

Първата дейност по проект Active Breaks е анализ на ситуацията в държавите по проекта. Ако работите в офис среда, можете да изразите своята анонимна позиция чрез кратък въпросник, наличен тук:

  • Въпросник Active Breaks: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeY644xaF96FmYd4WQp7xMXWVTiXpN5453xBJ2W2UT9bhOjUw/viewform?fbclid=IwAR0UGHct4qOWVVZAp2jNMPME9hi-ggfRCVf-zYLjjrI8LsvLT_hIZAMBTRg


Проект Active Break е съ-финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.