Проект Академия за Младежки Работници стартира в Мадрид
22.07.2018 г.
В периода 19-21 юли 2018, в Мадрид, Испания се състоя първата среща по стратегическото партньорство в сферата на младежта Академия за Младежки Работници. Проект Академия за младежки работници в стратегическо партньорство между България, Полша, Испания и Македония, които ще разработят полезни и адекватни за динамичното развитие на младите хора инструменти. В срещата, от името на „Асоциация за развитие на българския спорт“, която е партньор на проекта за България, взеха участие Йоанна Дочевска – председател на организацията и Константин Занков – член на УС на АРБС.

Проектните дейности включват Академия за Младежки Работници, която във всяка държава ще включи 12 младежи на възраст 18-30 години, които имат желание да повишат своите знания и умения в сферата на младежката работа и да работят върху практически сценарии за личностно и професионално развитие на младите хора, с които те комуникират. В Академията ще бъдат включени следните модули: работа в екип, интеграция на група, лидерство, мениджмънт на конфликти, спорт (физическа активност) и психомоторно включване в младежката работа, мотивация, ИТ инструменти в младежката работа, методи и инструменти за младежка работа, коминикация с младежи, управление на времето. Практически сценарии ще бъдат разработени и по темите правна рамка за създаване на НПО, промотиране и спонсорство, цели, визия, ценности, финансиране, персонал и заетост.

Партньорски срещи по проекта:
1. В Испания – представяне на партньорите, НПО сектор в техните страни, представяне на партньорите и сектора в техните държави, установяване на партньорство.
2. В България – разработване на първото издание на програмата, подготвяне на работен план за наръчника, Януари-Февруари 2019
3. В Полша – оценка на проекта, обобщение Октомври-Ноември 2019

Резултати:
1. Програма със сценарии и обучения с изпит
Учебна програма – програма, теория, материали, упражнения, методи за работа с младежи, дневен ред на обучението, като всеки партньор ще допринесе за разработването.
Обучения с изпит – 18 обучителни дни за младежи - 12 участници (от 18 до 30 години), с които всеки партньор ще проведе локално обучение. Сценарии – инструмент за изпълнението на проекта, насочен към младите хора с конкретни упражнения, игри и т.н.
2. Наръчник на Младежкия Работник – инструмент, който да се използва при работата с младежи, като всеки партньор ще подготви част от наръчника, с добавена полезна информация за средата във всяка партньорска държава.

Мултипликационни събития
1. НПО Пикник – във всяка държава – 50 души – НПО, младежи, обучители, местни власти;
2. Конференция – в Лодз, Полша – 80 души – обобщение на проекта и неговите резултати.

Партньори:
Асоциация на Активните Хора (Полша) се състои от млади хора, които искат да споделят знанията си и да подкрепят хора от местни общности. Дейностите на организацията разпространяват идеи за толерантност, партньорство и разнообразие. Организацията активно включва хора от по-бедни семейства и хора с увреждания в дейностите си и се уверяват, че имат равни възможности.
Асоциация за развитие на българския спорт (България) е създадена през 2010 година и е неправителствена организация в обществена полза, отдадена на развитието на българския спорт и повишаването на спортната култура в България.
Фондация Cibervoluntarios (Испания) е неправителствена организация, създадена от социални предприемачи, които насърчават използването на знанието за новите технологии като средство за облекчаване на социалните пропуски, за създаване на социални иновации и за насърчаване на овластяването на гражданите.
Маркетинг Гейт (Македония) осигурява безопасна, уважаваща и обучителна атмосфера със структурирано неформално обучение, в което особено младите хора (основно ученици), хора с по-малко възможности и хора от други маргинализирани групи, могат да придобият основни икономически, финансови и маркетингови знания, необходими за успешния старт и насърчаването на икономическото и бизнес развитие.

Проектът е съ-финансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия.