ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Womens Hurdles

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ WOMEN’S HURDLES СЕ ПРОВЕДЕ В АТИНА
11.06.2022 г.
В периода 08-11 юни 2022, в Атина, Гърция се проведе първата присъствена среща по проект „WOMEN’S HURDLES“, който има за цел да разработи и приложи иновативни практики, свързани с насърчаване на физическата активност на жените, особено на тези, които са в динамична семейна и работна среда. Проектът се стреми да подкрепя стратегическите политики на Европейския съюз в областта на социалното включване и равните възможности на жените, в основата на което стоят физическата активност и здравословния начин на живот. Времетраенето на проекта е 24 месеца, като в него участват шест партньорски организации от пет Европейски държави - България, Гърция, Италия, Литва и Румъния, като до момента бяха проведени изследователски и онлайн дейности. До края на проекта предстоят международно и национално обучение на спортни специалисти, в рамките на които да се поставят основите на целенасочени дейности относно включването на представителки на нежния пол в спортни дейности.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА СА:
1. Повишaване осведомеността относно рисковете от заседнал начин на живот при жените;
2. Запознаване с положителните ефекти от физическата активност;
3. Развиване на умения за оптимизиране на времето;
4. Повишаване на мотивацията при жените за извършване на физическа активност и спорт;
5. Преодоляване на бариерите и предразсъдъците;
6. Следване на предварително изготвени спортни програми, с цел повишаване на нивото на физическата активност.

ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ “WOMAN HURDLESS” СА:
1. Първата международна среща на партньорите по проекта се проведе онлайн, по време на която се представиха и обсъдиха целите, дейностите и задачите му;
2. Проектна среща в Атина, Гърция, по време на която бяха обобщени контакти на партньори на европейско, национално, регионално или местно ниво, които ще получат детайлна информация за проекта;
3. Проектна среща в Рим, Италия, където въз основа на резултатите от проучването и анализа на добрите практики, експертите от партньорските държави ще изготвят окончателен документ, наречен „Манифест със златни правила“, въз основа на данните, даващи предпоставки за повишаване участието на жените в програми за спорт и физическа активност, които да се прилагат в обществото и здравната система;
4. Заключителна конференция и партньорска среща за представяне на резултатите от проекта във Вилнюс, Литва;
5. По време на проекта, ще се провеждат регулярно онлайн срещи, за обсъждане на постиженията и развитието му.

OЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА:
1. Насърчаване на участието в спорт и физическа активност, чрез прилагането на препоръките на Съвета за подобряване на здравето и физическата активност в съответствие с насоките на Европейският съюз (ЕС) за физическа активност;
2. Насърчаване на обучението чрез спорт;
3. Укрепване на сътрудничеството с партньори от други държави;
4. Повишаване на качеството при подготовката, изпълнението, наблюдението и проследяването на европейски и международни спортни проекти;
5. Насърчаване на гражданите да участват в спорт и подобряваща здравето физическа активност;
6. Създаване на по-динамична и професионална среда, способна да насърчава добри практики и нови методи в ежедневието на гражданите.

Проект „Woman Hurdless“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ Спорт на Европейския съюз.