Проект: SafeSPORTevent

#SAFESPORTEVENT ЛЕТЕН ЛАГЕР 2021
17.06.2021 г.
В периода 18/06 – 22/06/2021 г. във ВУСБ Несебър, при пълно спазване на всички противоепидемични мерки, се проведе лагер за водни спортове, на който присъстваха младежи с интелектуални затруднения, а дейностите бяха ръководени от преподаватели от четирите сектора на Катедра „Водни спортове“ в НСА „Васил Левски“.

Дейностите по време на спортния лагер бяха свързани с популяризирането на дейностите на НСА в областта на адаптираните водни спортове за хора с различни видове увреждания и специални нужди. Основните спортове, в които участниците с включиха бяха ветроходство, каяк и плуване. Освен това, всички участници се насладиха на #SPORTolerance – инициатива на Асоциация за развитие на българския спорт, подкрепена от програма Еразъм+ на Европейския Съюз, чиято цел е да защити спортистите, особено най-младите, от рискове за здравето и безопасността, чрез подобряване на условията им за тренировки и състезания и особено по време на форсмажорни заплахи за сигурността, които трябва да се управляват от специфични протоколи за сигурност, които до този момент на развитие не съществуват в спортния сектор. Проектът ще подкрепи мобилността на доброволци, треньори, мениджъри и персонал на неправителствени спортни организации с образователна цел и ще обогати техните умения и знания за реакция в извънредни ситуации за безопасност и сигурност.

Проект #SafeSPORTevent е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.