ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: SafeSPORTevent

Въпросник по проект #SafeSPORTevent
01.04.2021 г.
Проект #SafeSPORTevent идва в много предизвикателни времена за Европа и света, когато основната цел на Европейската Комисия е осигуряването на безопасността на всички участници в Еразъм+ и Европейския Корпус за солидарност, както и на тези в чужбина – защита от всякакви предизвикателства, които могат да възникнат в бъдеще. Основната цел на проект #SafeSPORTevent е да защити спортистите, особено най-младите, от рискове за здравето и безопасността, чрез подобряване на условията им за тренировки и състезания и особено по време на форсмажорни заплахи за сигурността, които трябва да се управляват от специфични протоколи за сигурност, които до този момент на развитие не съществуват в спортния сектор. Проектът ще предостави мобилност за доброволци, треньори, мениджъри и персонал на неправителствени спортни организации, с образователна цел и ще обогати техните умения и знания за реакция в извънредни ситуации за безопасност и сигурност.

Настоящото изследване има за цел да анализира нивото на безопасност и сигурност в спортния сектор. Събраните данни ще бъдат обобщени от екипа на проекта и ще бъдат взети предвид при планирането на обучителните дейности по проект #SafeSPORTevent.
Благодарим за Вашия принос за осигуряването на безопасност и сигурност в спорта! Повече за проект #SafeSPORTevent можете да откриете тук: www.safesportevent.net