ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: SafeSPORTevent

АРБС взе участие в среща на координатори на проекти и EACEA
09.02.2021 г.
На 09 февруари 2021 се проведе онлайн среща между координаторите на стартиращи през 2021 проекти, съ-финансирани по програма Еразъм+ спорт и представители на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA), която управлява финансирането на Съюза за образование, култура, аудиовизия, спорт, гражданство и доброволческа дейност.

По време на срещата бяха представени актуалните акценти при администриране, изпълнение и отчитане на проекти в сферата на спорта, както и възможностите за реализация на дейности с оглед на пандемията КОВИД-19. Екипът на Асоциация за развитие на българския спорт взе участие в срещата във връзка с проект #SafeSPORTevent, който идва в много предизвикателни времена за Европа и света, когато основната цел на Европейската Комисия е осигуряването на безопасността на всички участници в Еразъм+ и Европейския Корпус за солидарност, както и на тези, които преминават извън тези рамки – защита от всякакви предизвикателства, които могат да възникнат в бъдеще.

Основната цел на проект #SafeSPORTevent е да защити спортистите, особено най-младите, от рискове за здравето и безопасността, чрез подобряване на условията им за тренировки и състезания и особено по време на форсмажорни заплахи за сигурността, които трябва да се управляват от специфични протоколи за сигурност, които до този момент на развитие не съществуват в спортния сектор. Проектът ще подкрепи мобилността на доброволци, треньори, мениджъри и персонал на неправителствени спортни организации с образователна цел и ще обогати техните умения и знания за реакция в извънредни ситуации за безопасност и сигурност.

Проект #SafeSPORTevent е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.