ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: SONKEI

АРБС ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ SONKEI
07.06.2022 г.
На 07 юни 2022, в Боровец, България, Асоциация за развитие на българският спорт с подкрепата на катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“, към Национална Спортна Академия „Васил Левски“ проведе обучение в рамките на проект „SONKEI – уважение в спорта, уважение в живота“, който се изпълнява в партньорство с 8 партньорски организации от 8 Европейски държави –България, Босна и Херцеговина, Италия, Португалия, Румъния, Словения, Турция и Хърватия. По време на обучението бяха дискутирани и обсъдени добри практики и методи за справяне с расизма и насилието в спорта и различни методологии и практически образователни инструменти за деца и младежи за повишаване на осведомеността относно насилието в спорта и промоция на ценностите на ЕС за уважение, смелост, равенство между половете и приобщаване.

Проект „SONKEI“ има за цел да се предотврати насилието и нетолерантността в спорта, чрез насърчаване на ценностите на ЕС: уважение, смелост, равенство между половете и приобщаване. Проектът цели да промени мисленето на хората и да инициира социална промяна, която да осигури по-безопасна среда за живот. Времетраенето на проекта е 24 месеца.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
• Проучване на съществуващите политики и стратегии за борба с насилието и нетърпимостта в спорта в различни страни на ЕС, адаптиране на тези политики и прилагане на добри практики в основни спортни организации на страните партньори;
• Разработване на образователни програми за треньори, мениджъри, доброволци и други спортни специалисти за проблема с насилието и нетърпимостта в спорта и изпълнението на образователни програми в спортни организации за масов спорт;
• Разработване на практически инструменти, които могат да се използват в спорта при обучение на деца и младежи за противопоставяне на тормоза, насилието, нетърпимостта и дискриминацията в ежедневието;
• Разрушаване на бариерите и предразсъдъците;
• Обучение на треньори и учители, които да промотират ценностите на ЕС за уважение, смелост, равенство между половете и приобщаване.
• Да се популяризират дейностите и резултатите от проекта в околността на всеки партньор държава и във възможно най-много страни на ЕС с помощта на „Посланици на Ненасилието“. Избраните „Посланици на Ненасилието“ ще са известни спортисти, добре познати в местните общности.

ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА СА:
• Повече инициативи за превенция на насилието и нетолерантността в спорта на национални и регионални нива;
• Повече спортни организации, които да разполагат с политики и стратегии за превенция на насилието;
• Треньорите, преминали образователната програма да имат знания и ясна визия за това какви действия да предприемат при проявено насилствено поведение и нетолерантност;
• Треньорите да имат разработена методика на обучение, при която да се разграничава твърдия режим на тренировка от насилственото поведение;
• Културата в спортните клубове да е по-толерантна и да не допуска насилствено поведение и малтретиране.

Проект „SONKEI“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.