Проект: Europe is moving

ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ EUROPE IS MOVING СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ
19.10.2021 г.
В периода 18 - 19.10.2021 г., в София, България се проведе втора партньорска среща по проект “Europe is moving”, реализиран съвместно от партньорски организации от България, Испания и Словения. Проектът има за цел да насърчи медиите да участват по-активно и ефективно в насърчаването на социалното включване и равните възможности чрез практикуването на спорт и физическа активност.

Според партньорите в проекта, медиите са важен и значим участник в задачата за разпространение и популяризиране на физическата активност и спорт и трябва да се намерят по-успешни и ефективни инструменти в тяхното по-пълно и широко участие в този процес. По време на срещата бяха дискутирани теми като разпространение и оценка на резултатите в проекта, бъдещи партньорски и съвместни инициативи сред партньорите, създаването на Меморандум и препоръки за добри практики, предназначени за медии и организации (правителствени и неправителствени), както и организация и провеждането на заключително събитие част от проекта – конгрес на тема „Social inclusion through sport“ на 15.12.2021г., в Мадрид, Испания.

Ние живеем в „Дигиталната ера“ и процеса на комуникация е основен и важен елемент в нея. Комуникацията и нейното високо ниво на развитие са един от основните аспекти на човечеството и решаващ фактор в нашето общество (комуникацията между хората и комуникацията като сектор). В наши дни, ние сме все по-свързани чрез медиите (телевизия, вестници, списания, радио, интернет и социални медии). В тази връзка, медиите са мощен инструмент, който предоставя информация, влияе върху това какво и как мислим и как взимаме решения всеки ден.

По време на работната среща представителите обсъдиха всички бъдещи дейности по проекта.

РЕЗУЛТАТИ, КОИТО СЕ ОЧАВАТ ДА БЪДАТ ПОСТИГНАТИ В ТОЗИ ПРОЕКТ СА:
• Проучване, фокусирано върху броя и естеството на практиките за разпространение и популяризиране на спорта за всички;
• Меморандум със заключения от проучването, както и препоръки за добри практики, предназначени за медии и организации (публични и частни, правителствени и неправителствени), с цел да се подобри сътрудничеството между тях за постигане на повече и по-добри действия за разпространение и популяризиране, свързани с темата на проекта;
• Кампания за разпространение на местно, регионално, национално и Европейско ниво на проекта и неговите резултати;
• Провеждане на конгрес, фокусиран върху ролята на медиите по темата с участие на организации от различни страни от ЕС;

Проектът е съ-финансиран по програма Еразъм + на Европейския Съюз.