ТЕКУЩИ ПРОЕКТИ

Проект: Balanced Living throught Healthy Nutrition Habits

Първа среща по проект Здравословен Живот чрез Здравословни Хранителни Навици се проведе в Брюксел
29.01.2020 г.
На 29.01.2020 в гр. Брюксел, Белгия се проведе първа международна среща по проект “Здравословен Живот чрез Здравословни Хранителни Навици” (ЗЖЗХН). На срещата бяха обсъдени конкретните дейности, които ще бъдат извършени по време на проекта ЗЖЗХН, които са следните:

1) Анализ на успешни практики на младежкото обучение в спортното участие, физическата активност и здравословното хранене, подобряващо здравето. Изследването ще обхване секторите на спорта, неправителствените организации, фитнес и диетолозите (съоръжения, експерти и практици).
2) Създаване на Наръчник за добри практики.
3) Създаване на Формат за обучение за смесени групи от професионалисти (спортни треньори, НПО обучители и практикуващи в сферата на здравословното хранене), предоставящ им методи за неформално обучение, с които да предадат на младежите цялостна практика за здравословен начин на живот.
4) Провеждане на местни обучения за професионалисти във всяка страна/организация партньор.
5) Провеждане на местни дейности с млади хора в неравностойно положение (10 на държава) във всяка партньорска държава/организация. Дейностите ще включват прилагането на програма за неформално обучение, фокусирана върху различните аспекти на цялостния здравословен начин на живот (спорт, физическа активност и здравословно хранене).
6) Създаване на Учебник за оператори от различни сектори, за насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора чрез неформално обучение.
7) Провеждане на дейности за повишаване на осведомеността на местно ниво, насочени към младите хора, общностите, образователните институции и заинтересованите страни в областта на спорта, храненето и физическата активност.
8) Създаване на Уеб Платформа на проекта на няколко езика, съхраняваща информация за проекта и образователно съдържание.

Проектът ще продължи две години и е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз, а в настоящата среща участие взе Калинка Гударовска- член на УС на Асоциация за развитие на българския спорт.