Международна среща по проект Start се проведе в Литва
14.06.2019 г.
В периода 11-14 юни 2019, в гр.Биржей, Литва се проведе последна международна среща по проект Start. Срещата събра представители на партньорски организации от четирите държави, като от страна на „Асоциация за развитие на българския спорт“ взеха участие Константин Занков и Ивайло Здравков - членове на УС на организацията.

Основните цели на проекта са популяризирането на доброволчеството в спорта, интеграция и социализация чрез спорт, равни възможности за участие в спортни събития, здравословният начин на живот и достъпа до спорт за всички желаещи.
По време на международната среща организациите направиха анализ на всички активности, реализирани до момента и на постигнатите резултати.

Част от реализираните дейности от АРБС са:
• Разработена методология „Обучение чрез спорт“, която подпомага интегративните процеси на целевите групи, с които се прилага и дава практическо приложение на неформалното образование в сферата на спорта;
• Международно обучение за интеграция чрез спорт, проведено в гр.София;
• Обучителни курсове по темите на проекта;
• Спортен ден с участието на над сто младежи.

Част от визитата включваше и работна среща с кмета на гр. Биржей, където организациите обсъдиха успешно реализираните дейности до момента и възможностите за последващо сътрудничество.

Проект „START – Sport TrAining to Run Together“ е съ-финансиран по програма „Еразъм+“, реализиран от партньорски организации от България, Италия, Португалия, Финландия и Литва.