#SportDiplomacyAcademy Плогинг съчета физическата активност и грижата към природата в Банкя
26.10.2019 г.
На 26 октомври 2019 в Банкя се проведе #SportDiplomacyAcademy Плогинг, който беше организиран от участниците в Спортна дипломатическа академия, състояла се преди броени дни в София. Плогинг е комбинация от джогинг и събиране на отпадъци (шведски: plocka upp). Тази нова тенденция започна като организирана дейност в Швеция през 2016 г. и се разпространи в други държави през 2018 г., след увеличаване на опасенията от замърсяване с пластмаса. Като тренировка, тя предлага промяна в движенията на тялото, като добавя клякане и разтягане към основната дейност - бягане, туризъм или ходене. В периода 11-17 октомври 2019 в София се проведе първи Модул по проект „Спортна дипломатическа академия“, който събра 80 спортни администратори, треньори и доброволци от 4 държави, като участващите спортни експерти от България са прадставители на национални спортни федерации и спортни клубове, силно мотивирани да допринесат за позитивната промяна в сферата на спорта в България.Първият модул на Спортна дипломатическа академия се фокусира върху изграждане на знания и умения и участниците в сферата на:
• Устройството и ценностите на Европейския съюз и Европейска перспектива пред Западните Балкани (Моника Панайотова, заместник-министър в Министерството за българското председателство на Съвета на ЕС 2018, Член на Европейски парламент (2012-2014));
• Национални политики в спорта (Виктория Славкова, директор Дирекция "Европейски програми, проекти и международно сътрудничество", Министерство на младежта и спорта);
• Международни спортни структури (Добромир Карамаринов, председател на БФ Лека атлетика, Първи вицепрезидент на Европейската атлетика, член на съвета на Международната федерация по лека атлетика);
• Силата на дипломацията (Ясен Георгиев, директор на Институт за икономическа политика);
• Спортни политики на местно ниво (Любомир Дреков, кмет на район "Лозенец", Столична община);
• Хоризонтален характер на спорта (проф. д-р Пламен Димитров, заместник – директор на Национален център по обществено здраве и анализи);
• Политически диалог в спорта (Христо Велков, политически директор на "Спешъл Олимпикс" Европа – Евразия);
• Икономическо измерение на спорта (Н.П. Константин Заупе, съветник, заместник-ръководител на мисия в посолството на Австрия в България);
• Среда на сигурност (Йордан Божилов, президент на Софийски форум за сигурност);
• Програма "Еразъм+" (Петьо Кънев, изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси).

По време на модула в София, участниците имаха възможност да работят и в смесени групи и да изразят вижданията си относно функционирането на спортната екосистема, възможностите за развитие на спорт и дипломацията в ежедневните дейности на спортни структури.

„Спортна дипломатическа академия е уникален формат, който до този момент не е поднасян в света на спорта, като при планирането на модулите работим в три насоки:
• Изграждане на трансверсални знания и умения в участниците, които са естествени посланици на държавите си и на Европа;
• Различните аспекти на дипломацията, които могат да ползват успешно в работата си в спорта;
• Хоризонтален характер на спорта и взаимносвързаност с останалите социални сфери.
Щастливи сме, че имахме възможността да стартираме този проект в България и да започнем обществената дискусия за спортната дипломация и нейната необходимост в съвременния етап на развитие на държавата ни и на Европейския съюз като цяло. Вярваме, че с този проект ще дадем на спортният сектор нови перспективи за развитие като неразделна част от политическия дневен ред на обществото.“ сподели Йоанна Дочевска, председател на Асоциация за развитие на българския спорт и координатор на проекта.

Проект „Спортна дипломатическа академия“ е наследство на първото Българско председателство на Съвета на ЕС, което се проведе в първата половина на 2018 г. Проектът ще се съсредоточи върху сътрудничеството със Западните Балкани като логично продължение на всички изпълнени по приоритета на #EU2018BG дейности: перспективата на ЕС и свързаността на Западните Балкани, позовавайки се на „Софийската декларация“ и на Приоритетния Дневен ред от София за ЕС и Западните Балкани. Европейският съюз и Западните Балкани трябва да продължат да инвестират в усилия за укрепване на сътрудничеството и обмена на добри практики, фокусирани върху демокрацията, сигурността и основните човешки права.

Проектът осигурява образователната мобилност на треньори и други служители на спортни организации (вкл.доброволци), свързани с професионалния и масовия спорт. Четирите модула за мобилност, които ще се проведат във всяка една от партньорските държави, ще подобри уменията и компетенциите на общо 80 спортни специалисти, както и тяхната квалификация, чрез мобилност с учебна цел. Учебната мобилност е планирана като инвестиция в човешкия капитал и принос за изграждането на капацитет на различни спортни организации, с ясен фокус върху изграждането на мрежа от добре обучени спортни дипломати.

След реализираните мобилности по проекта, всяка от страните-партньори ще притежава най-малко 20 добре обучени дипломати в спортни костюми, с практически умения и знания в областта на спортната дипломация (политически диалог и международни отношения, създаване на кампании, успешна вербална и невербална комуникация, публично говорене, работа с медии, протокол и етикет, външна политика и ценности на ЕС). Мрежата, която проектът ще създаде (4 държави с по 20 участници от всяка държава), ще се фокусира върху подкрепата и развитието на интеграцията на Западните Балкани в областта на спорта и ще бъде качествен доставчик на ценностите на ЕС в местната среда. За модулите ще бъдат привлечени най-добрите експерти от ЕС във всяка посочена област, като ще бъдат ползвани и методи на неформално обучение.

В проекта участват 4 партньорски организации – Асоциация за развитие на българският спорт – координатор и инициатор на академията, спортната асоциация на град Рийека, Хърватска, италианската спортна организация "L’ORMA" и БРАВО - неправителствена организация от Босна и Херцеговина. Партньорите работят съвместно от няколко години, реализирайки проекти с различни мащаби и сътрудничйки в различни рамки в сферата на спорта, образованието и младежката политика.

Проектът включва и следните конкретни резултати:
• 80 "дипломати в спортни костюми" /20 от всяка партньорска държава/, насочени към постигане на европейска интеграция в страните от Западните Балкани чрез спорт;
• Национални, регионални и местни събития за разпространение на резултатите (с участието на най-малко 400 души) – мултиплициращ ефект от придобитите умения и знания;
• Платформа за развитие на спорта в Западните Балкани - практически инструмент за ресурси и ценности на ЕС в областта на спорта с акцент върху спортната дипломация и доброто управление в спорта.

Учебната мобилност ще бъде планирана като инвестиция в човешкия капитал и принос за изграждането на капацитет на различни спортни организации, с ясен фокус върху изграждането на мрежа от добре обучени спортни дипломати.
• Модул 1 (България) – октомври 2019: Спортна дипломация, външна политика на ЕС, ценности на ЕС, политически диалог и международни отношения;
• Модул 2 (Босна и Херцеговина) – декември 2019: Обобщение и обратна връзка на модул 1, анализ на проведените местни събития, Добро управление в сферата на спорта;
• Модул 3 (Хърватска) – април 2020: Обобщение и обратна връзка на модул 2, анализ на проведените местни събития, кампаниен мениджмънт, успешна комуникация (вербална и невербална), публично говорене, протокол и етикет;
• Модул 4 (Италия) – юли 2020: Обобщение и обратна връзка на Модул 3, анализ на проведените местни събития, Работа с медии, Работа със специфични целеви групи, Спортна дипломация за развитие, Как да приложим на практика знанията, които натрупахме.

Проект „Спортна дипломатическа академия“ е съ-финансиран от Европейския съюз.