Проект: You And the Mount /YATM/

МЛАДЕЖКИ ОБМЕН YOU AND THE MOUNT СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ
27.10.2021 г.
В периода 20.10.-27.10.2021 г. се проведе международен младежки обмен You and the Mount в гр. Лозен, София. Събитието събра участници от България, Босна и Херцеговина, Кипър, Словакия, Словения, Румъния и Полша. „You And the Mount /YATM/“ е младежки обмен, чиято цел е да покаже връзката между хората и планината. С проекта насърчихме младите хора да продължат да търсят устойчив туризъм и спорт и им показахме, че неразумното поведение в планината понякога има сериозни последствия.
Събирайки млади хора, ние имахме за цел да ги научим на основни умения, необходими за практикуването на туризъм и спорт в планината. Те придобиха умения, които ще им бъдат полезни не само в планината, но и в ежедневието. Чрез всички планирани дейности, участниците бяха извадени от зона си на комфорт, трябваше да разрешават казуси, с които се сблъскаха в планината, като тези умения също биха им били полезни и в ежедневието.

Развитието на туризма и планинските спортове става все по-популярно. Името „You And the Mount - YATM“ (Ти и Планината) бе избрано, защото искахме да покажем каква е връзката между хората и планината.

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ, КОИТО БЯХА ПОСТИГНАТИ ЧРЕЗ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТОЗИ ПРОЕКТ СА:
• Придобиване на умения за справяне с екстремни и непредвидими ситуации в планината;
• Превенция на рисковете при практикуването на спорт и туризъм в планината;
• Умения за оказване на първа помощ при вече създадени ситуации;
• Избор на подходящо оборудване и маршрут при предвидими планински ситуации;
• Създаване на уебсайт/блог/уеб платформа от участващите младежи в проекта, където да могат да обменят добри практики и съвети помежду си, да добавят своите приятели и да поддържат контакт след проекта. Въз основа на натрупаните знания от предходните дни, младежите ще започнат да създават уебсайт/блог/платформа за бъдеща комуникация между участниците и техните приятели на местно и международно ниво;
• Разбиране на приоритетите на ЕС при политиките за младите хора и тяхното личностно и професионално развитие;
• Разбиране на приоритетите на ЕС при политиките за физическата активност и начина, по който спортът допринася за тяхното здраве и благополучие;
• Разбиране на политиките на ЕС за устойчивото развитие и политиките в страните от ЕС.

За да изпълнят дейностите по проекта младите хора трябваше да мислят рационално, да се справят с различни ситуации и да развиват своето рационално мислене. Всички участници бяха обединени от необходимостта от усъвършенстване на планинската култура и чисто човешките качества на младите хора.

Партньорските организации избраха млади хора, които са ангажирани и искат да споделят своя опит със своите общности.

ПО ВРЕМЕ НА МЛАДЕЖКИЯ ОБМЕН, МЛАДЕЖИТЕ ИМАХА ВЪЗМОЖНОСТ ДА РАЗБЕРАТ:
• Необходимостта не от емоционално, а от рационално мислене и вземане на решения в планината;
• Колко важно е чисто човешкото отношение и как трябва да реагират, когато видят човек, който е в неблагоприятна ситуация или беда.

ПРОФИЛЪТ НА УЧАСТНИЦИТЕ БЕ СЛЕДНИЯ:
• Млади хора, които са опитни, имат интерес и практикуват изброените по-горе дейности;
• Млади хора, които наистина искат да подобрят качеството на изпълнение на планинските и екстремни спортове и дейности и да помогнат на своите връстници да избегнат фатални инциденти;
• След края на младежкия обмен, избраните участници трябва да проследят и разпространят резултатите от него сред младите хора на местно и международно ниво;
• Възрастта на участниците бе над 18 години.

Продължителността на младежката мобилност бе 8 пълни работни дни. Проектът следваше подхода на неформалното обучение и бе комбиниран с работа в екип, упражнения и дискусии.

Проект „You And the Mount /YATM/“ е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз и е сътрудничество между Асоциация за развитие на българския спорт (България) – координатор на YATM, Организация за социални дейности и политики (Кипър), BRAVO (Босна и Херцеговина), ATET Zimbrul Carpatin (Румъния), ADEL (Словакия), Zavod Za Sport Ajdovscina (Словения) и Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Profilaktyki „HOP“" (Полша).