Новини
08.05.2015 г.
Седмото издание на Европейската седмица на младежта (ЕСМ 2015) се отбелязва в цяла Европа в периода между 3-ти и 10-ти май 2015 г. и включва събития и дейности, организирани във всичките 33 страни, участващи в програмата на Европейския съюз "Еразъм+". "Асоциация за развитие на българския спорт" се включи в Европейската седмица на младежта с информационна кампания пред университетите в гр. София за мотивиране към доброволчески дейности с цел натрупване на реални знания и умения. Кампанията е насочена към младежите, които са в процес на завършване на образованието си и могат да съчетават образователния процес с доброволчески дейности в желана от тях област. Реализира се от "Асоциация за развитие на български спорт", с подкрепата на Студентски съвет на Национална спортна академия „Васил Левски” и младежи – доброволци, които спомогнаха за осъществяването й. Кампанията има за основна цел повишаване на доброволческата култура.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.05.2015 г.
Седмото издание на Европейската седмица на младежта (ЕСМ 2015) се отбелязва в цяла Европа в периода между 3-ти и 10-ти май 2015 г. и включва събития и дейности, организирани във всичките 33 страни, участващи в програмата на Европейския съюз "Еразъм+". "Асоциация за развитие на българския спорт" се включи в Европейската седмица на младежта с информационна кампания в детски градини на територията на гр. София, с основен фокус млади родители. Кампанията обхваща проблематиката на незаразните заболявания и активния начин на живот, като е насочена и към повишаване на физическата активност и общото здраве, като фактори за повишената трудоспособност. Инициативата се реализира съвместно от "Асоциация за развитие на български спорт" и " Асоциация на Българите Боледуващи от Астма".
ВИЖ ПОВЕЧЕ
01.05.2015 г.
"Асоциация за развитие на българския спорт" ще се включи в Европейската седмица на младежта, която ще се проведе в периода 03 - 10 май 2015. АРБС ще реализира две събития, които се организират във връзка с ЕСМ и имат за цел да популяризират сред младите хора инициативата, както и приоритетите на АРБС за здравословен начин на живот и доброволческа дейност. -------------------------------------------------- - Наименование на събитието: Здрави и активни Дата на събитието: 07.05 и 08.05.2015 Място на реализация: Детски градини на територията на гр. София Кратко описание на мероприятието: Информационна кампания в детски градини на територията на гр. София, с основен фокус млади родители, обхващаща проблематиката на незаразните заболявания и активния начин на живот. Кампанията е насочена към повишаване на физическата активност и общото здраве, с акцент върху повишената трудоспособност при наличието на тези фактори. Реализира се съвместно от "Асоциация за развитие на български спорт" и " Асоциация на Българите Боледуващи от Астма" Очакван брой участници: 500 души - Наименование на събитието: „Доброволчество за знания” Дата на събитието: 07.05 и 08.05.2015 Място на реализация: Университети в гр. София Кратко описание на мероприятието: Информационна кампания пред университетите в гр. София за мотивиране към доброволчески дейности с цел натрупване на реални знания и умения. Кампанията е насочена към младежите, които са в процес на завършване на образованието си и могат да съчетават образователния процес с доброволчески дейности в желана от тях област. Реализира се от "Асоциация за развитие на български спорт" и има за основна цел повишаване на доброволческата култура. Очакван брой участници: 1000 души --------------------------------------------------
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.04.2015 г.
Неправителствената организация „Надежда за децата на Унгария” получи одобрение за реализиране на проект "Семинар за развитие на методика за използване на образование чрез спорт в работата с младежи" по програма Еразъм +.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.04.2015 г.
"Асоциация за развитие на българския спорт" проведе обучение с 35 учители по физическо възпитание от област Пловдив. Обучението бе организирано от Районен инспекторат по образованието гр. Пловдив и се проведе на 25 – 26.04.2015г. в село Баня, Панагюрище. Основната тема, разгледана по време на семинара бе за превенция и борба на насилието и агресията в училищна среда, като спортните специалисти имаха възможността да научат нови практики, които се прилагат в Европа, да се запознаят с методологията „Обучение чрез спорт”, която да ползват в практиката си и да обменят опит от ежедневните си занимания с ученици с различни нужди и възможности. Методологията "Обучение чрез спорт" е иновативна за България, разработена от специалисти от цяла Европа през 2013 година. Тези образователни инструменти се използват в редица европейски държави, като имат за цел да преборят редица проблеми в обществото като липса на комуникация, основни човешки права и свободи, ограничаване на дивиантни поведения като агресия и насилие, засилване на екипността и чувството на обществена принадлежност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.04.2015 г.
"HOP into NET" е обучителен курс по програма "Еразъм+", който ще се проведе през август 2015 г. в Ополе, Полша.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.04.2015 г.
"Следващата стъпка към здрава Европа" е младежки обмен в рамките на програма "Еразъм +". Проектът ще се реализира през есента на 2015 г. в Закопане.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.04.2015 г.
Йоанна Дочевска, председател на „Асоциация за развитие на българския спорт” бе избрана за представител в Обществения съвет на области на компетентност „Физическо възпитание и спорт“ към Комисия по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите в Четиридесет и трето Народно събрание.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
14.04.2015 г.
„Асоциация за развитие на българския спорт” бе одобрена за реализиране на проект “Доброволчество за знания", финансиран по програма „Еразъм+”, дейност К1 – мобилност на младежки работници. Проекта има за цел да запознае участниците и обществеността със значимостта на доброволческата дейност като средство за придобиване на нови знания и умения. В основното събитие по проекта – обучение на младежки работници, което ще се проведе в периода 09 – 16 Август 2015, ще вземат участие представители на 10 държави, участващи в проекта: България, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Испания, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, като общия брой на участниците е 40.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.04.2015 г.
„Асоциация за развитие на българския спорт” е партньор в проект EU Be Active! (EUBA) – ЕС Бъди активен! по програма «Еразъм+» - Стратегически партньорства в сферата на спорта. Съвместно със сродни организации от Турция, Испания, Полша, Литва и Латвия, с редица мероприятия ще работим за прилагането на Насоките на ЕС за физическа активност. - Настоящия проект има за цел да спомогне за: * Спортните организации да са в състояние да предоставят дейности и събития, атрактивни за всички и да насърчи комуникацията чрез спорт между хора от различни социални групи, с различни възможности, независимо за култура, националност, религия, раса и пол. * Спортните организации в сътрудничество с училищата и местните административни органи (общини) да могат да създават и прилагат практически базирана и икономически ефективна стратегия за повишаване на осведомеността за необходимостта от физическа активност като средство за превенция, насърчаване на здравословния начин на живот и мотивацията за личностно развитие. Тази стратегия трябва и ще бъде на разположение на учители по физическо възпитание, треньори, мениджъри на спортни и развлекателни клубове и спортни центрове, които да го използвате в ежедневната си дейност. * Предоставяне на информация за физическа активност, кой е най-добрият начин да стане тя част от ежедневието ни и да промени начина на живот не само в класически, но и (това е адресирано именно към младите хора) в иновативен начин и ще бъде на разположение на учителите по физическо възпитание, преподаватели, ръководители на спортни и развлекателни заведения и спортни центрове, също така и на медийни специалисти. * Информацията за физическа активност може и трябва да бъде съчетана и илюстрирана с практически примери и обяснения. Проекта предполага и ще се опита да докаже, че спортът може да бъде инструмент за повишаване на мотивацията за личностно и социално развитие, може също така да се осигури процеса на социализация, увеличаване на толерантността и взаимното уважение между различни раси, култури, религии и социални групи.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.04.2015 г.
В периода 31.03 - 03.04.2015г в красивият Литовски град Биржей се проведе първата международна среща по проект EU Be Active! (EUBA) – ЕС Бъди активен! по програма "Еразъм+" - Стратегически партньорства в сферата на спорта. В срещата взеха участие специалисти от Полша, Испания, Латвия, Литва, Турция и България. Проекта е ко-финансиран от ЕК и е на обща стойност 78 630 евро. Един от най-важните аспекти на този проект е спортните организации, в сътрудничество с училищата и местните административни органи (общини) да могат да създават и прилагат практически базирана и икономически ефективна стратегия за повишаване на осведомеността за необходимостта от физическа активност като средство за превенция, насърчаване на здравословния начин на живот и мотивацията за личностно развитие. Тази стратегия трябва и ще бъде на разположение на учители по физическо възпитание, треньори, мениджъри на спортни и развлекателни клубове и спортни центрове, които да го използвате в ежедневната си дейност. Участниците в проекта ще бъдат запознати с практическите аспекти на физическата активност - защо например музикант се нуждае от спорта, защо офис служителите се нуждае от физическа дейност и това, което се случва, когато нивото на физическа активност е ниска. Партньорите по проекта ще работят заедно, за да се създадат инструменти за повишаване на нивото на физическа активност като средство за насърчаване и предотвратяване на здравословни проблеми и мотивиране на младите хора за личностното развитие.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
29.03.2015 г.
Близо 100 деца събра детското състезание по лека атлетика, което се състоя на 29 март 2015 в закритата зала на Национална спортна академия "Васил Левски" и беше проведено във връзка с предстоящите Великденски празници. Състезанието, което се проведе по инициатива на ас. Ивайло Лазаров, доктор, бе в дисциплините дисциплините 40 м, 60 м, скок дължина и скок дължина.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.03.2015 г.
Предлагаме ви възможност да станете доброволци за Евро 2015 в България. - ДОБРОВОЛЧЕСКА ПРОГРАМА ЕВРО 2015 – UEFA UNDER 17 CHAMPIONSHIP ЕВРО 2015 за юноши до 17 години Бургас, Созопол, Сливен, Стара Загора (06.05. – 22.05.2015 г.)
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.03.2015 г.
Националните зимни студентски игри "Зимен университет "2015" отново събра над 300 студенти от цяла България в к.к. Боровец. Поредното издание на студентските съревнования в зимните спортове се проведе от 11 до 15 Март 2015 година на пистите в Боровец и редом със спортната програма на мероприятието имаше и академична програма.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.03.2015 г.
В периода 28.02.2015 - 04.03.2015, "Асоциация за развитие на българския спорт" е домакин на международна среща по проект „CORE“ - секторна програма Грюндвиг. Срещата се провежда в София, като в нея участват над 20 представители на шест партньорски държави по проекта. Основната тема, засегната в проект „CORE“ е патриахатът - социална система, като основната му цел е да се придобият гражданска компетентност, знания и умения по човешки ресурси, правителствени и европейски политики срещу дискриминацията по полов признак, домашното насилие, както и комуникациите и дигиталните компетенции.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.02.2015 г.
"Асоциация за развитие на българския спорт" проведе обучение с тестова група ученици за прилагане на методологията "Обучение чрез спорт" за превенция и борба на насилието и агресията в училищна среда. Методологията "Обучение чрез спорт" е иновативна за България, разработена от специалисти от цяла Европа през 2013 година. Тези образователни инструменти се използват в редица европейски държави, като имат за цел да преборят редица проблеми в обществото като липса на комуникация, основни човешки права и свободи, ограничаване на дивиантни поведения като агресия и насилие, засилване на екипността и чувството на обществена принадлежност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.01.2015 г.
„Асоциация за развитие на българския спорт” бе одобрена за реализиране на проект “Доброволчество за знания", финансиран по програма „Еразъм+”, дейност К1 – мобилност на младежки работници. Проекта има за цел да запознае участниците и обществеността със значимостта на доброволческата дейност като средство за придобиване на нови знания и умения.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
12.01.2015 г.
Асоциация за развитие на българския спорт е партньор в проект EU Be Active! (EUBA) – ЕС Бъди активен! по програма «Еразъм+» - Стратегически партньорства в сферата на спорта. Съвместно със сродни организации от Турция, Испания, Полша, Литва и Латвия, с редица мероприятия ще работим за прилагането на Насоките на ЕС за физическа активност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
21.12.2014 г.
Над 120 деца събра детското коледно състезание по лека атлетика, което се състоя в закритата зала на Национална спортна академия "Васил Левски". Състезанието, което се проведе по инициатива на ас. Ивайло Лазаров, доктор, бе в дисциплините дисциплините 40 м, 60 м, скок дължина и скок дължина.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.12.2014 г.
В периода 03 – 07 декември 2014 година се проведе 5 дневно обучение „Човешки Права и Междуполово Равенство Чрез Спорт“. В събитието взе участие Ивайло Здравков, член на УС на АРБС. Семинара бе организиран от Спортен клуб „Чемпиънс Фактори“, като обхвана над 30 социални работници; младежки възпитатели; младежки лидери; учители и хора, работещи с деца лишени от родителски грижи и деца от малцинствени групи. Те получиха възможност да обсъдят проблемите в отношенията между роми и нероми в местните общности, как се развиват умения за полиетничност и за съобразяване с потребностите на личността, за екипното взаимодействие в условия на културно разнообразие и за формиране и трениране на умения за работа в мултикултурна среда.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.12.2014 г.
Един от основните приоритети, по които АРБС работи целенасочено е налагането на доброволческата култура в сферата на спорта. С редица проекти през последните години, Асоциацията се доказа като активен партньор на държавна и общинска власт и спортни организации в сферата на доброволческата дейност в спорта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
04.12.2014 г.
Световната шампионка по бокс в категория до 54 кг. Станимира Петрова стана Студент на годината в категория „Спорт“ за 2014 година. Наградата и бе присъдена за постижението и на световното първенство по бокс за жени т.г. в Корея – завоюваната за първи път световна титла в историята на женския ни бокс.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.11.2014 г.
В края на месец Ноември, “Асоциация за развитие на българския спорт” организира кратка театрална постановка в контекста на патриархалното мислене. Събитието се проведе в столично заведение в район "Студентски" с цел да бъде възможно най-достъпно за младите хора във възрастова група 18-25 г.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.11.2014 г.
През 2010 година стартира проект на Европейската федерация по лека атлетика http://athleticscommunity.org, чиято цел е да събере на едно място младите лидери в спорта, както и доброволците, които дават своя огромен принос за отличната организация на спортните събития в цял свят.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
12.11.2014 г.
През 2010 година стартира проект на Европейската федерация по лека атлетика http://athleticscommunity.org, чиято цел е да събере на едно място младите лидери в спорта, както и доброволците, които дават своя огромен принос за отличната организация на спортните събития в цял свят.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.11.2014 г.
Йоанна Дочевска е председател на Асоциация за развитие на българския спорт, която от години работи по въпроса за развитието на доброволческата култура в спорта, както и по проекти за създаване на култура за всекидневно практикуване на спорт. В интервю за \"Дневник\" тя разказва за проблемите и спънките пред доброволчеството в България.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
08.11.2014 г.
„Асоциация за развитие на българския спорт” бе домакин на международно обучение по проект "Спортни ценности за по-добра Европа". Проекта има за цел да се комуникира значението на спорта като образователен инструмент за насърчаване на социалното включване.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
next