Проект: EU Be Active! (EUBA)

Втора международна среща по проект EU Be Active!
22.06.2015 г.
В периода 15-ти и 20-ти юни 2015 г. в красивият град Биржей, Литва се проведе втората среща по проект „EU be Active” (EUBA) – ЕС Бъди активен!, която беше насочена към младежи на възраст 11-15 години. Проекта е ко-финансиран по програмата „Еразъм +“ - Стратегически партньорства в сферата на спорта на Европейската комисия и е на обща стойност 78 630 евро. В срещата взеха участие партньорските организации от Полша, Испания, Латвия, Литва, Турция и България. Координатор на проект 556927-EPP-1-2014-1-LT-SPO-SCP “EU Be Active” е лекоатлетически клуб "Birzu lengvosios atletikos sporto klubas".
Основната тема на обучението беше да накараме младите хора да бъдат по-активни в една съвременна продуктивна Европа, а самият тренинг се проведе с методите на неформалното обучение – чрез множество ролеви игри, дискусии, разработване на проекти по иновативни идеи на участниците. От страна на България, в проекта участваха Ивайло Здравков (член на УС на АРБС) и Пламен Дочевски - представители на “Асоциация за развитие на българския спорт”. По време на обучението, участниците се запознаха по-подробно как работи програмата „Еразъм +“, както и с възможностите, които предоставя на младите хора. Бяха обсъдени различни теми, свързани с превръщането на идеите в реалност и ползите от тях за обществото, като взаимопомощта, ползите от екологично съобразния начин на живот и от движението за здраве. Участващите бяха запознати с потенциала на спорта като инструмент за взаимното разбирателство, обсъдиха методите за насърчаване на взаимното разбирателство между деца с различена социална среда, запознаха се със системи за интегриране на обучение и спорт като по-ефективна методология даваща определени предимства. Участници от всички държави останаха изключително доволни от практическите умения и новите знания, които научиха по време на мероприятието.

До края на проекта ще бъдат разработени изследвания, ще се проведат конференции и социологически изследвания, които ще спомогнат за прилагането на Насоките на ЕС за физическа активност.