Партньорски проекти

АРБС с предствители в проект HOP into NET
27.07.2015 г.
"HOP into NET" е обучителен курс по програма "Еразъм+", който се проведе в периода 20 - 26 юли 2015 г. в Ополе, Полша. 26 участника, от 7 държави, сред които и трима българи - Симона Василева - Фуджимори, Слави Славев, Екатерина Миронова, взеха участие в семинара, който имаше за цел да повиши компетентността на младежките работници в Европа при създаването и прилагането на младежки проекти за спорт и здраве
През седмицата на обучение, 26 участници от седем различни европейски страни придобиха компетенции за: насърчаване на спорта сред младите хора, организиране на международни спортни проекти и аргументацията на положителните аспекти за активен начин на живот. Участниците имаха възможност да създадат мрежа за съвместна дейност между техните организации и да намерят общи интереси. Те направиха и круиз между „островите” на "Еразъм +", откриваха възможностите на програмата и търсеха начини, в които да работят заедно, за да открият нови методи и резултати по проектите, които създават. Благодарение на проекта, те имаха възможност да споделят най-добрия си опит и знания за младежките проекти.

В търсенето на нови възможности за партньорство и работа в мрежа, с дейности базирани на неформални методи на обучение, участниците откриха нови партньорства, които да развиват в бъдеще.