Проект: Доброволчество за знания

Проект Доброволчество за знания публикуван в портала на ЕК
25.06.2015 г.
В портала на Европейската комисия, предназначен за популяризиране на проектите, финанирани по различни програми, бе публикувана информация за проект "Доброволчество за знания", който "Асоциация за развитие на българския спорт" реализира през 2015 година.
Публикацията е достъпна на следния линк: Тук