Новини
18.07.2018 г.
Проект #GoodGovernanceSport е координиран от Асоциация за развитие на българския спорт. #GoodGovernanceSport /Добро управление в спорта - 590305-EPP-1-2017-1-BG-SPO-SCP/ и съ-финансиран по програма „Еразъм+“ Спорт на Европейската комисия /Стратегически партньорства в областта на спорта/ и е съвместно партньорство на 7 държави, което ще продължи 30 месеца, започвайки от 01/01/2018. Проект #GoodGovernanceSport има за цел да намери начин за анализиране, събиране и промотиране на добри практики за подходяща видимост на взети и направени решения, отговорни органи и прозрачност на спортните организации в Европа и партньорските държави.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.07.2018 г.
- Локация и период: София, България, 32 сесии в периода 19 октомври 2018 - 30 март 2019 - Локация: Студентска поликлиника, ет. 4, MVJ Dance studio - Капацитет: 20 души - График на танцовите сесии: goo.gl/XCZkqz - Информация за проекта: https://www.bulsport.bg/dance_with_health.html - Организатор: "Асоциация за развитие на българския спорт" www.bulsport.bg
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.07.2018 г.
В периода 8 до 14 юли 2018 в Оро̀клини, Ларнака, Кипър се проведе обучение на младежки работници Youth Social Act. В него взеха участие общо 36 младежки работници, лидери, мениджъри и активни доброволци от 11 страни от ЕС – Кипър, Полша, Испания, Румъния, България, Италия, Гърция, Малта, Австрия, Словакия и Унгария, в това число и трима представители на Асоциация за развитие на българския спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.07.2018 г.
На 10 юли 2018 се проведе заседание на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. По време на срещата бяха разгледани напредъка на България по международната инициатива „Партньорство за открито управление“ и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.07.2018 г.
- Място: Селце, Хърватска от 01 до 09 юли 2018; - Участници: 20 души без ограничение във възрастта от общо 8 организации – 2ма участници от АРБС; - Език: Официалният език на проекта бе английски.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.07.2018 г.
„Асоциация за развитие на българския спорт” ще приеме 4 международни доброволци в България, които ще реализират разнообразни доброволчески дейности за местната общност в София, България.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.07.2018 г.
В периода 02 - 05 юли 2018, в град Сакаря, Турция се проведе международно практическо обучение Safe in Sport, което имаше за цел да запознае спортни треньори с добри практики за предпазване на спортуващите от травми при плиометрични упражение. В обучението се включиха 9 участника от всяка държава (6 участника, 2 експерта и 1 групов лидер), като в продължение на три дни спортните експерти на България, Хърватска и Турция обмениха опит и знания.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.07.2018 г.
В периода 29/06 – 01/07/2018 в Краков, Полша се проведе предварителна среща /APV/ на партньорските организации, които ще реализират младежката мобилност. В срещата взе участие Йоанна Дочевска – председател на АРБС, както и по един представител от Полша, Литва и Португалия. В средата на юли, четирите организации ще съберат 40 младежи в Поронин, където те ще могат да обсъдят предизвикателствата и възможностите пред футбола.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.06.2018 г.
На 30 юни 2018г., в София, България се проведе кратък обучителен курс „Интеграция чрез спорт“ по проект “START – Sport TrAining to Run Together“. Обучението беше проведено от Асоциация за развитие на българския спорт и в него взеха участие спортни треньори, социални и младежки работници, които се запознаха с методологията „Обучение чрез спорт“, която подпомага интегративните процеси на целевите групи, с които се прилага и дава практическо приложение на неформалното образование в сферата на спорта. Основната цел на проекта е популяризирането на доброволчеството в спорта, интеграция и социализация чрез спорт, равни възможности за участие в спортни събития, здравословният начин на живот и достъпа до спорт за всички желаещи.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.06.2018 г.
На 26/06/2018 от 12:00ч в Пресклуб „България“, Национален стадион „Васил Левски“ се проведе финална пресконференция по проект „JUST SPORT“, която имаше за цел да запознае обществеността с проведените през последните 18 месеца дейности.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.06.2018 г.
На 25.06.2018 в София се проведе обучение на спортни треньори, по време на което те имаха възможност да се запознаят с методологията за неформално обучение „Обучение чрез спорт“. В обучението взеха участие спортни специалисти от Спортен клуб „Ахил“, който развива волейбол и баскетбол в гр. София. Методологията „Обучение чрез спорт“ е официален обучителен ресурс, публикуван в ресурсните центрове на Европейската комисия „Салто“ и е представяна многократно пред Съвета на Европа. Този образователен инструмент се използва в редица европейски държави, като има за цел да пребори редица проблеми в обществото като липса на комуникация, основни човешки права и свободи, ограничаване на дивиантни поведения като агресия и насилие, засилване на екипността и чувството на обществена принадлежност. С оглед на огромните възможности на методологията за личностно развитие, което рефлектира и върху желанието на деца и младежи да посещават спортни занимания, спортните специалисти изразиха положителната си настройка да ползват елементи от нея в тренировките, които провеждат.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.06.2018 г.
В периода 16 – 23 юни 2018 година в Морфасо, Италия се проведе обучителен курс Bullying Inside, Conflict Aside. Държавите, които взеха участия бяха Испания, Гърция, България, Белгия, Чехия, Хърватска, Румъния, Литва и Естония. Основната цел на обучителния курс бе тормозът в училище, който е много сериозна тема, оказваща влияние върху развитието на всяка личност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.06.2018 г.
В периода 22-24 юни 2018 във Велинград се проведе локална среща на четиримата младежи, които са млади посланици на спортното развитие по проект „Youth Sport Development Ambassadors“.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.06.2018 г.
Над 300 деца участваха във финалния етап на Националните детски атлетически игри „Атлетиката търси таланти“, който се проведе на стадион „Васил Левски” в София.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.06.2018 г.
За дванадесета поредна година във водно-учебната спортна база на Национална спортна академия „Васил Левски“ в Несебър деца и възрастни с увреждания участваха в летен лагер по адаптирани водни спортове.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
21.06.2018 г.
- Кога: 26 септември – 5 октомври 2018 година - Къде: Аячо, Франция - Участващи държави: Белгия, България, Хърватска, Франция, Италия и Литва - Участници: 4 младежи от всяка държава без възрастово ограничение (2 участника от „Асоциация за развитие на българския спорт“)
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.06.2018 г.
Проект Академия за младежки работници в стратегическо партньорство между България, Полша, Испания и Македония, които ще разработят полезни и адекватни за динамичното развитие на младите хора инструменти.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.06.2018 г.
- Кога: 20 юли – 27 юли 2018 година - Къде: Поронин, Полша - Участници: Португалия, Полша, Литва и България. Общо 40 участници (9 от всяка държава и 1 лидер – без възрастово ограничение), от 18 до 25 години
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.06.2018 г.
На 15.06.2018 в сградата на Министерство на младежта и спорта се проведе второ заседание на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта. Съветът е консултативно звено за формиране на позиции, становища, инициативи за решаване на проблеми от специфичната компетентност на министъра на младежта и спорта. Съветът се състои от представители на активни организации с нестопанска цел в областта на младежката политика и спорта. В настоящото заседение участие взе Константин Занков, член на УС на АРБС. Участнциите в заседанието обсъдиха резултатите от Българскотo председателство на Съвета на ЕС по въпросите за младежта. Една от добрите новини, която беше обявена по време на срещата е, че в рамките на Председателството е било затворено досието “Европейски корпус за солидарност”, което може да бъде отчетено като добра практика и едно от важните за годината досиета в сектор “Младеж”.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.06.2018 г.
На 15 юни 2018, в Брюксел се проведе втора среща на SAN /Sport Action Network/. Мрежата, която беше учредена през есента на 2017 година събира активни организации в сферата на спорта и физическата активност на Европейско ниво, представители на Главна дирекция „Спорт“ на Европейската комисия, консултанти и представители на спортната индустрия и има за цел да споделя информация и да развива синергията между съществуващи инициативи, като същевременно допринася за насочване на вниманието на националните власти към инвестициите в спорт и спортна инфраструктура. Беше обсъдена и следващата финансова рамка на кохезионната политика и как спортните дейности са преплетени в нея.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.06.2018 г.
В периода 12 – 13 юни 2018, София бе домакин на последното международно събитие в сектор Спорт от програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС. Конференцията „Спортът за всички като средство за интеграция и мост между традиции и иновации“ беше организирана от Министерството на младежта и спорта и е съфинансирана по програма „Еразъм+“. Целта на международното събитие беше обмяната на опит как иновациите и новите технологии могат да допринесат за това традиционните спортове и игри да бъдат използвани за по-добра физическа активност на населението.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
11.06.2018 г.
- Кога: от 8 до 14 юли 2018, дата на пристигане - 7 юли, дата на заминаване - 15 юли 2018 - Къде: Оро̀клини, Ларнака, Кипър - Участници: 3 души /младежки работници без ограничение във възрастта/
ВИЖ ПОВЕЧЕ
11.06.2018 г.
В периода 08 – 10 юни 2018 в централата на Италианския олимпийски комитет в Рим, Италия се проведе обучение за треньори по танци, които разучиха специфичен танцов протокол, разработен за рехабилитацията и повишаването на качеството на живота на пациенти с рак на гърдата чрез адаптирани танцови движения. В проекта участват 5 държави, като дейностите в България са координирани от „Асоциация за развитие на българския спорт“, а локален партньор в танцовите дейности е MVJ Dance Studio. Обучението беше проведено от известните хореографи и жури в италианското издание на „Ballando con le stelle“ (Dancing Stars). Каролин Смит и Самюел Перон. Танцовата терапия е разработена от Каролин Смит след като самата тя заболява от рак на гърдата и по време на рехабилитацията си открива възможностите на танца за физическо и психическо възстановяване и вече е спомогнала за по-лекото възстановяване на над 2000 жени в Италия.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.06.2018 г.
В периода 08 – 10 юни 2018 в Карсоли, Италия се проведе финално събитие по проект SpeeCh – Спортна психична общност, който има за цел да подпомогне процесите на включване и интеграция на хора с ментални и психични заболявания. По време на събитието се проведе пресконференция в кметството на Карсоли и беше представен продукта на проекта, който представлява обширно практическо издание в 200 страници за "Методологии и техники за менажиране на спортни дейности, свързани със социалното включване в местните общности на хора с психични заболявания", като една трета от публикацията беше подготвена от български колектив от експерти в състав: Йоанна Дочевска и Ивайло Здравков /Асоциация за развитие на българския спорт/, Стефка Джобова, др. и Ивайло Лазаров, др. /Национална спортна академия „Васил Левски“/. Асоциация за развитие на българския спорт получи и благодарствен плакет от Община Карсоли за експертното партньорство и отдадеността по време на проектните дейности.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.06.2018 г.
Международна антидопинг конференция се проведе в Опатия, Хърватска в периода 05 – 06 юни 2018, която е финално събитие по проект „JUST SPORT“. Над 100 представители от Хърватска, Италия, Словения, Швеция, Португалия и България дискутираха по темата и анализираха проблемите, които всяка една от държавите среща в превенцията и борбата със забранените субстанции. Представяйки България участие взеха Йоанна Дочевска и Ивайло Здравков от Асоциация за развитие на българския спорт, д-р Христина Иванчева от Национален антидопингов център, проф. Цветко Цветков и гл. ас. Григор Гутев от Национална спортна академия „Васил Левски“, Иван Тилев – професионален баскетболист и собственик на фитнес център Норд джим.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
01.06.2018 г.
- Място: пред читалище „Христо Смирненски”, гр. Златица - Дата: 01.06.2017г. - Час: 10:00 часа - Посещаемост: 100 деца - Организатор: Консултативен съвет за младежка политика (КСМП) - Златица и община Златица
ВИЖ ПОВЕЧЕ
29.05.2018 г.
- Кога: От 1 до 9 август 2018 година - Къде: Искар, Испания - Организатори: KINBALL VALLADOLID - Участници: 40 участника от 6 различни държави – Испания, Словакия, Чехия, България, Португалия и Франция. (5 младежи между 18 и 30 години и 1 лидер)
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... 50
next