Новини
01.07.2017 г.
START NOW! е стратегическо партньорство, което ще насочи усилията си към промотиране на здравето сред младите хора в три Европейски държави – Полша, България и Кипър и в период от 21 месеца ще приложи сред младежките организации в държавите – партньори иновативни методи на неформалното обучение за здравна информираност. Партньорството стартира в периода 21-23 април 2017 на международна среща в Ополе, Полша, в която от страна на българската организация – партньор („Асоциация за развитие на българския спорт“) взеха участие Йоанна Дочевска – председател на АРБС и Калинка Гударовска – член на УС на АРБС. Следващата среща по проекта се проведе в България, в периода 30.06 – 03.07.2017, като представителите на България, Полша и Кипър взеха участие във Фестивал на здравето, където се срещнаха с граждани и представиха дейностите на проекта, а след това се фокусираха върху обсъждане на обучителните модули за провеждане на здравно обучение чрез неформални обучителни методи. Бяха анализирани и събраните данни, от които ще бъде изготвен статистически анализ.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.06.2017 г.
На 26 юни 2017, Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС) направи в Стара Загора презентация на дейността си, посветена на развитието на българския спорт и повишаването на спортната култура в България. Презентацията се проведе от 13:00 часа в зала "Фоайе" на Община Стара Загора. По време на събитието бе представен и Слънчезар Цанков – дългогодишен спортен деятел, който от този момент ще бъде координатор на дейностите на АРБС в града.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.06.2017 г.
В периода 02- 09 юни 2017 в Лоуриня, Португалия се проведе младежки обмен Възможности, в който взеха участие 38 участници от 6 различни страни: Румъния, Испания, Португалия, Гърция, Италия и България. В мобилността взеха участие 6 младежи от България.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
08.06.2017 г.
На 05/06/2017 в гр. София се проведе популяризиращо събитие по проект САМО СПОРТ JUST SPORT. В събитието взеха участие над 30 млади спортни специалисти, които имаха възможност да се запознаят с негативните последствия, до които може да доведе некотролируемото използване на хранителни добавки в сферата на масовия спорт (най-вече във фитнес центрове). Основната цел на настоящият проект е да ограмоти младите хора, които ползват спортни и фитнес центрове и начинаещите спортисти и да им предостави необходимите данни за направата на информиран избор и възможни негативни ефекти върху физиката им. Използването на някои препарати за натрупване на мускулна маса би могло да доведе в бъдеще до тежки сърдечни проблеми, заболявания на черния дроб и други. По време на проекта ще бъдат проведени разнородни активности, чрез които да стимулираме младежите да планират здравословен начин на живот, включващ и напътствията на обучени фитнес и спортни специалисти. Ще бъдат реализирани обучителни модули както на самите младежи, които ще бъдат обхванати в проекта, така и на фитнес и спортни специалисти, които ще подчертаят негативните влияния на веществата, признати за допинг. Ще бъде създадена мобилна апликация, в която ще бъдат включени здравословните фитнес центрове и експерти, отдали се на идеята за „чист” спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.06.2017 г.
Проект Express yourself е насочен към нуждите на младежите, от една страна, и от друга към нуждата на общността, в която те живеят. Проблемите, с които Европа се сблъсква – нуждата от информация и образование относно толерантността и социалното включване, се решават с използването на универсални инструменти като спорт, насърчаване на здравословния начин на живот, здравословно хранене и насърчаване на полезни хобита.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.05.2017 г.
В периода 22-26 май 2017 г. в Уелс се проведе международна среща по проект „Млади посланици на спортното развитие“, като представители на “Асоциация за развитие на българския спорт” бяха младият посланик за спортно развитие - Никола Здравков и Константин Занков като негов ментор и член на УС на АРБС. Проект “Млади посланици на спортното развитие” (YSDA) има за цел да обучи младежки лидери в областта на спорта, които ще организират поредица от различни събития и инициативи в седем европейски държави. Основната цел на проекта е да мотивират все повече млади хора да бъдат физически активни.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.05.2017 г.
Международно обучение на млади посланици на спортното доброволчество се проведе в България в периода 23-29 май 2017 с основна цел да стимулира силната ангажираност на 5 посланика от всяка държава. Проект „Млади посланици на спортното доброволчество“ има за цел да избере, подготви и подкрепя в изпълнението на дейности за промотирането на доброволческата дейност в сферата на спорта 5 участника от всяка партньорска държава. „Асоциация за развитие на българския спорт“, която е партньор в проекта от България работи целенасочено за развитие и популяризиране на доброволчеството в сферата на спорта в България, като през годините е реализирала голям брой кампании и инициативи по темата и настоява от години за нормативно обезпечение на доброволческата дейност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.05.2017 г.
Дати: 29 септември – 9 октомври 2017 Локация: Аджацио, Корсика, Франция Партньорски държави: България, Хърватска, Франция, Италия Участници: 23 участници Тема: Въздействие върху околната среда Координатор: Center of Youth and Sport of Corsica (CSJC)
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.05.2017 г.
Международно обучение на млади посланици на спортното доброволчество стартира в София и ще се проведе в България в периода 23-29 май 2017 с основна цел да стимулира силната ангажираност на 5 посланика от всяка държава. Проект „Млади посланици на спортното доброволчество“ има за цел да избере, подготви и подкрепя в изпълнението на дейности за промотирането на доброволческата дейност в сферата на спорта 5 участника от всяка партньорска държава. „Асоциация за развитие на българския спорт“, която е партньор в проекта от България работи целенасочено за развитие и популяризиране на доброволчеството в сферата на спорта в България, като през годините е реализирала голям брой кампании и инициативи по темата и настоява от години за нормативно обезпечение на доброволческата дейност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
20.05.2017 г.
В периода 18 – 21 май 2017, в община Карсоли, Италия се проведе първа среща по проект SpeeCh, в която взеха участие Йоанна Дочевска – координатор и Стефка Джобова – психомоторен специалист по проекта. Проект SpeeCh – Спортна психиатрична общност е проект, който стартира на 01 януари 2017 и ще реализира разнородни активности в следващите 2 години. -Основните му дейности са:
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.05.2017 г.
В град Шчечин, Полша се проведе първа мобилност на младите посланици по проект "Млади доброволци на спортното развитие". В рамките на 5 дни, участници от България, Италия, Полша, Уелс и Унгария обсъждаха проблемите пред спорта и дискутираха нови методи за промоция на физическа активност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
14.05.2017 г.
В периода 04 - 14 май 2017, в Кипър се състоя младежки обмен Dance your culture, в който взеха участие 6 участника от България.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.05.2017 г.
Кандидатствай за участие в проект "Витамин С" Информация за проекта: http://www.bulsport.bg/i.php/vitaminS/view.html?nid=13511 Апликационна форма: http://trainings.salto-youth.net/6525 Срок за кандидатстване: 31/05/2017
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.05.2017 г.
“ВИТАМИН С” е обучителен курс, който ще подчертае важността на Спорта като част от нашето ежедневие, ползите от физическата активност, здравословния начин на живот и активността. Всички тези теми ще бъдат разглеждани от гледна точка на опитни младежки работници, които работят всекидневно с млади хора и които ще обсъдят и обменят опит как да мотивират младежите да бъдат по-активни с акцент на тяхната повишена работоспособност и способност за учене, ако се движат.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.05.2017 г.
Наименование на проекта: Възможности Дата на проекта: 2 - 9 юни 2017 г. Място: Лоуриня / Португалия Участници: 38 участници, в проекта ще участват в 6 различни страни: Румъния, Испания, Португалия , Гърция, Италия и България.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
02.05.2017 г.
Първа среща по проект "Play Forward" се проведе в Оммен, Холандия в периода 28/04 - 01/05/2017 и в нея взеха участие двама представители от България - лидер на обмена и един от участниците в младежки обмен "Play forward", който ще се реализира през август 2017.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.04.2017 г.
START NOW! е стратегическо партньорство, което ще насочи усилията си към промотиране на здравето сред младите хора в три Европейски държави – Полша, България и Кипър и в период от 21 месеца ще приложи сред младежките организации в държавите – партньори иновативни методи на неформалното обучение за здравна информираност. Партньорството стартира в периода 21-23 април 2017 на международна среща в Ополе, Полша, в която от страна на българската организация – партньор („Асоциация за развитие на българския спорт“) взеха участие Йоанна Дочевска – председател на АРБС и Калинка Гударовска – член на УС на АРБС.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
20.04.2017 г.
- Проект: „Art to destroy the limits and prejudices” - Период на провеждане: 24 до 31 Юли 2017 - Локация: Искар, Испания - Посрещаща организация: CD Chañe - Участници: 41 участници от 6 различни държави: Италия, Португалия, България, Румъния, Германия, Испания
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.04.2017 г.
Международна конференция “European everyday of sport” ще се проведе в периода 29 – 30 Септември 2017 в Домът на Европа в София, България. Събитието представлява финална фаза от проект по програма Еразъм+ (572647-EPP-1-2016-1-BG-SPO-SCP) и има за цел да промотира Европейска седмица на спорта 2017 сред Европейските граждани, със специален фокус върху младите хора.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.04.2017 г.
Представяме ви четиримата млади посланици на спортното развитие по проект YSDA:
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.04.2017 г.
На 15.04.2017 в София се проведе първа локална среща на четиримата младежи, които след селекционен процес бяха избрани да бъдат млади посланици на спортното развитие по проект „Youth Sport Development Ambassadors“.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.04.2017 г.
Проект: EUROPEAN SURFING VOLUNTEER Дати на проекта: 15-05-2017 до 15-11-2017 Свободни места: Едно
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.04.2017 г.
В периода 3.04-7.04.2017 в Кардиф, Уелс се проведе встъпителна конференция по проект „Youth Sport Development Ambassadors“, в който взе участие представител на „Асоциация за развитие на българския спорт – Ивайло Здравков, член на УС на АРБС и Никола Здравков – един от четирите млади посланици на спортното развитие от България.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.04.2017 г.
Youth Active improving society through non-formal skills growing in values: Volunteering to enjoy in a healthy and helpful pastime (ERASMUS+ KA1) е младежка мобилност, която ще се състои в Испания през септември 2017.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
30.03.2017 г.
Междукултурното разбирателство е важно, когато говорим за Европа. Като се научат старите традиции и култури, ставаме по-наясно с нашата собствена идентичност и тази, която споделяме с други (европейски) страни. Този младежки обмен изследва традиционните танци на пет европейски страни и дава възможност на младите хора с малко или никакъв опит в танците да получат повече знания за танците и в крайна сметка за Европа. Ние се фокусираме върху народни танци, тъй като идваме от страни, които все още имат живи танцови традиции и вярваме, че има много да споделите и да получите от това безценно наследство. Танците често се използват като основна форма на комуникация и допринасят за ефективно взаимодействие и премахване на езиковите бариери.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.03.2017 г.
Министърът на младежта и спорта в служебното правителство Даниела Дашева се срещна с деветокласника от 51-во СОУ „Елисавета Багряна“ Никола Здравков, който стана Млад посланик на спорта по проекта „Млади посланици на спортното развитие“ по програма Еразъм+. Никола участва в конкурс с есе на тема „Какво ни дава спортът“, в което описа проблемите в тази сфера и основните качества, които развива физическата активност. С текста си той стана Млад посланик на спорта за България и през следващите две години ще участва в доброволчески дейности и в проекти в уязвими общности.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
next