Новини
30.12.2017 г.
Справедливост чрез спорт за развитие на младите хора - ETSYD /Equity through sport for youth development/ е проект, който има за цел да подобри социалното приобщаване, равенството, толерантността, честната игра, намаляването на образователните затруднения и начина на живот, свързани със здравето, задълбочено насърчаване и засилване на доброволческите дейности в спорта, за млади хора 7-19 години, от 6-те най-непривилегировани училища от Букурещ, сектор 3, Румъния, в продължение на 18 месеца.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
29.12.2017 г.
Страната ни ще е домакин и на най-важното за развитието на сектора събитие за годината – Спортният форум, коментира в сутрешния блок на ТВ Европа Йоанна Дочевска, председател на Асоциацията за развитие на българския спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
19.12.2017 г.
В периода 17 – 19 декември 2017, в Бергамо, Италия се състоя междинна среща по проект „Млади посланици на спортното развитие“, който се реализира в рамките на 2 години и е фокусиран върху реализиране на доброволчески активности в сферата на спорта, които да промотират социалното включване на младежи между 16 и 24 години. Основен фокус е поставен върху развитието на четирима Млади посланици на спортното развитие (Young Sports Development Ambassadors) от всяка държава, които да бъдат овластени да разработват проекти с целеви групи млади хора от етнически малцинства и мигрантски произход. „Асоциация за развитие на българския спорт“ е партньор по проекта, който отговаря за дейностите в България, като на срещата организацията бе представена от Йоанна Дочевска – председател на УС. По време на срещата бяха обсъдени всички детайли на проекта, бе синхронизиран графика на проектните дейности и отчетен прогреса по работните дейности, комуникацията и логистичните детайли.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.12.2017 г.
На 18.12.2017 г. от 10 ч. в сградата на Министерство на младежта и спорта (зала, ет. 5) се проведе първото заседание на Обществения съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта. Представител на „Асоциация за развитие на българския спорт“ беше Константин Занков – член на УС на организацията. Заседанието протече при следния дневен ред:
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.12.2017 г.
"Изграждане на здравословно живеещи общества и нови възможности“ /Building healthy Communities, Changing Opportunities - BHCCO/ е двугодишен проект, съ-финансиран по програма “Еразъм +” в партньорство между 5 държави. Консорциумът се състои от пет организации от България, Испания, Полша, Кипър и Италия, като един от партньорите е „Асоциация за развитие на българския спорт“. Целта на проекта е да насърчава доброволческите дейности в спорта, равните възможности и осъзнатостта на значението на здравословния начин на живот чрез повишаване на участието в спорта за всички.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.12.2017 г.
Днес, 17 декември 2017 в Национална спортна академия „Васил Левски” – закрита лекоатлетическа зала се проведе Коледен турнир за деца по лека атлетика. Празникът бе организиран, за да бъде отбелязан международният ден на доброволчеството именно с доброволческа дейност. В събитието се включиха над 60 деца и бе проведено с помощта на над 20 доброволци.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.12.2017 г.
Център за развитие на човешките ресурси организира Годишна среща на акредитираните по ЕДС /Европейска доброволческа служба/ организации. Събитието се осъществи в София, в периода 13-15 декември 2017г.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.12.2017 г.
Доброто управление в спортният сектор е тема, която в последните години става все по-актуална и предприемане на спешни мерки за борба с настоящите проблеми в сферата на управлението на спорта в Европа е силно необходимо, като се има предвид:
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.12.2017 г.
Целта на проекта МОСТ - Мобилност на персонал /Mobility of staff MOST/ е да насърчи партньорството между административните спортни структури на национално и местно ниво. Освен това по време на проектните дейности ще бъдат създадени възможности за обучение на заети лица, които изпълняват задълженията на администратори на спортни клубове и организации.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
12.12.2017 г.
В периода 11 – 14 декември 2017, в Рига, Латвия се проведе финалната международна среща по проект E.D.G.E. - European Anti-Doping Generation (Европейска анти-допинг генерация). Този проект е 12 месечно партньорство, което включва 5 партньори от 4 различни държави (Италия, Латвия, Австрия и България) и има за цел да насърчава анти-допинг културата сред младите спортисти и треньори. В срещата взе участие Йоанна Дочевска – председател на „Асоциация за развитие на българския спорт“, която е българската организация - партньор по проекта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.12.2017 г.
На 9 декември 2017 в София, България се проведе второто спортно събитие имащо за цел да промотира методите на неформално обучение, придобити по време на проект "Play Forward", спорт и физическа активност, като инструменти за подобряване и гарантиране на човешките права сред младите хора.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.12.2017 г.
Проект Насърчаване на участието на момичетата в спорт – 2, (EGPiS2- Encouraging girls’ participation in sports 2), беше създаден в резултат от успеха на първото издание на едноименния проект и има за цел да се занимае задълбочено с някои ключови аспекти, касаещи темата за участието на момичета и млади жени в спорт, както аспекти които бяха изведени под внимание по време на първия проект.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.12.2017 г.
“A Path to TranSportAction” (APTSA) е проект, който включва 5 организации - три от Европа (България, Хърватска и Италия) и две от Латинска Америка (Бразилия и Перу). Целта на проекта е да увеличи капацитета на младежките организации от въпросните страни да прилагат спорта в комбинация с иновативни неформални методи и подходи за борба с половата дискриминация. С този проект организаторите се надяват да допринесат за намаляването на сексизма и стереотипите и да допринесат за половото равенство в бедните провинциални райони на Европа и Латинска Америка.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.12.2017 г.
Както е посочено в „Ръководството за Физическа Активност на ЕС“ човешкото тяло, в следствие от редовна физическа активност, претърпява морфологични и функционални промени, които могат да предотвратят или забавят появата на различни болести и да повишат капацитета ни на физическо усилие. По настоящем има достатъчно доказателства, които показват, че тези които водят физически активен начин на живот, могат да се сдобият с много преимущества от здравна гледна точка, включително намаляване на риска от рак на гърдата, простата и дебелото черво.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
03.12.2017 г.
Емоционална церемония и спиращ дъха спектакъл белязаха официалния старт на инициатива София – Европейска столица на спорта на 2 декември. Зала 1 на НДК в столицата се оказа тясна да побере всички желаещи да станат свидетели на историческите събития, завършили с кулминацията по честването на 75-годишния юбилей на Национална спортна академия „Васил Левски“.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
23.11.2017 г.
На 23 ноември 2017, в Национална спортна академия „Васил Левски“, се проведе представяне на дейностите на „Асоциация за развитие на българския спорт“ пред студенти на Академията. Йоанна Дочевска, председател на АРБС и възпитаник на катедрата запозна младежите с реализираните през последните седем години кампании, обучения и инициативи. Тя представи и част от дейностите, които ще бъдат реализирани в България по време на предстоящото Председателство на Съвета на ЕС с акцент на тези, които са свързани със спорта и физическата активност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
22.11.2017 г.
“Re|Thinking Food Waste: Strategies to Lessen Food Waste in Europe" е младежки обмен финансиран от Еразъм +, в който взеха участие 27 млади участници от България, Хърватия, Унгария, Италия и Португалия. Проектът се проведе в град Angra do Heroismo, остров Terceira, разположен в Португалски архипелаг на Азорските острови в периода 13.11 - 22.11.2017. Всеки партньор беше представен от 4 младежи и младежки лидер, които обсъдиха и работиха върху "Стратегии за намаляване на отпадъците от хранителни продукти в Европа".
ВИЖ ПОВЕЧЕ
20.11.2017 г.
"Start now!: Стратегическо партньорство за насърчаване на здравето сред младите" е проект в рамките на програма "ЕРАЗЪМ+" – Ключова дейност 2: Стратегически партньорства. Основната цел на проекта е да насърчи здравословния начин на живот сред младите хора от всички възрасти. Проектът се изпълнява през 2017 - 2018 г. в три европейски страни: Кипър, България и Полша. Проектът има за цел да приложи в различни младежки организации новаторски методи за неформално образование за осведоменост за здравето. Резултатът от тези методи ще бъде промяна на нагласите на младите хора към по-здравословен начин на живот и разширяване на съзнанието им за промоция на здравето. Проектът се осъществява от Организацията за насърчаване и профилактика "ХОПП" от Ополе (PL) в партньорство с: Асоциация за развитие на българския спорт от София (BG) и Организация за социална политика и действие от Никозия (Кипър).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.11.2017 г.
В периода 08-16 ноември 2017 се проведе обучителен курс базиран на необходимостта от развитие на уменията за провеждане на обучения в сферата на неформалното обучение, подобряване на груповата динамика по време на такива събития и създаване на най-високо ниво на процесите на фасилитиране на разнородни групи.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.11.2017 г.
E.D.G.E. - European Anti-Doping Generation (Европейска анти-допинг генерация) е 12 месечно партньорство, което включва 5 партньори от 4 различни държави (Италия, Латвия, Австрия и България) и има за цел да насърчава анти-допинг културата сред младите спортисти и треньори.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.11.2017 г.
В периода 09 – 12 ноември 2017, в Сасари, Италия се проведе междинна среща по проект „Млади посланици на спортното доброволчество“, в който взеха участие представители на всички партньорски организации в проекта, а от страна на „Асоциация за развитие на българския спорт“ се включи Йоанна Дочевска, председател на АРБС. Проект „Млади посланици на спортното доброволчество“ има за цел да подготви и подкрепя в изпълнението на дейности за промотирането на доброволческата дейност в сферата на спорта 5 участника от всяка партньорска държава. АРБС работи целенасочено за развитие и популяризиране на доброволчеството в сферата на спорта в България, като през годините е реализирала голям брой кампании и инициативи по темата и работи целенасочено за нормативно обезпечение на доброволческата дейност. По настоящия проект, доброволците в България организираха редица събития, част от тях посветени на Европейска седмица на спорта 2017, сред които поход на Витоша, волейболно предизвикателство и активен международен уикенд.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
08.11.2017 г.
Спортът има силата да подобри социалното включване. Той не дискриминира по какъвто и да е признак. Няма различни! В спорта всички сме равни!
ВИЖ ПОВЕЧЕ
07.11.2017 г.
В периода 16.10. -23.10.2017 г. НПО „Problem-based learning institute” (Литва) в партньорство с асоциация “Dare To Take Your Chance” (Румъния), Асоциация „SUR217” (Испания), Асоциация „Youthfully GR” (Гърция), НПО „Nasza Wiеs” (Полша) и Асоциация за развитие на българския спорт съвместно се кооперираха и изпълниха по проект „Еразъм+ ” youth workers младежката мобилност „Education Throgh Problem Solving” („Обучение чрез решаване на проблеми”) (2017-2-LT02-KA105-005345).
ВИЖ ПОВЕЧЕ
06.11.2017 г.
В началото на месец ноември в София, България се проведе първо спортно събитие имащо за цел да промотира методите на неформално обучение, придобити по време на проект "Play Forward", спорт и физическа активност, като инструменти за подобряване и гарантиране на човешките права сред младите хора.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
26.10.2017 г.
На 26/10/2017, „Асоциация за развитие на българския спорт“ организира спортни активности за живущите в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Баня, Карлово. По време на спортната сесия, която се проведе в дома бяха заснети и кадри за видео кампания, която има за цел да представи силата на спорта като интеграционен инструмент, както и възможностите за равно включване на всички социални групи. Спортните дейности бяха проведени съвместно със студентите от специалност „Адаптирана физическа активност и спорт“ в Национална спортна академия „Васил Левски“, като в тях се включиха и съмишленици от местната общност.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.10.2017 г.
В Европа новото поколение политици започва малко по малко да поема властта. Австрия посреща най-младия си министър-председател в историята на страната, Франция вече усеща промените, които Еманюел Макрон й готви, а Естония се утвърждава като име на технологичната карта на Европа под управлението Юри Ратас.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
24.10.2017 г.
На 24 октомври 2017 се проведе анти-допинг уъркшоп, в който спортисти и млади треньори обмениха опит и знания относно позитивите и негативите от употребата на допинг и забранени субстанции. В периода Август – Септември 2017, в София се проведоха и други обучителни дейности за спортуващи и спортни треньори, като всички те се реализират по проект E.D.G.E. - European Anti-Doping Generation (Европейска анти-допинг генерация). Този проект е 12 месечно партньорство, което включва 5 партньори от 4 различни държави (Италия, Латвия, Австрия и България) и има за цел да насърчава анти-допинг културата сред младите спортисти и треньори.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50
next