Проект: EU Be Active! (EUBA)

Трета международна среща по проект EU Be Active!
09.11.2015 г.
В периода 04-ти и 07-ми ноември 2015 г. в град Лудж, Полша се проведе третата среща по проект „EU be Active” (EUBA) – ЕС Бъди активен!. Проекта е ко-финансиран по програмата „Еразъм +“ - Стратегически партньорства в сферата на спорта на Европейската комисия и е на обща стойност 78 630 евро. В срещата взеха участие партньорските организации от Полша, Испания, Латвия, Литва, Турция и България. Координатор на проект 556927-EPP-1-2014-1-LT-SPO-SCP “EU Be Active” е лекоатлетически клуб "Birzu lengvosios atletikos sporto klubas".
Основната тема на обучението беше да се тества методологията, създадена по време на проекта, която има за цен да направи младите хора по-активни в една съвременна продуктивна Европа и да комбинира спорта с академичните предмети, като по този начин направи учебната програма интересна, атрактивна и динамична за децата. Самият тренинг за децата се проведе с методите на неформалното обучение – чрез множество ролеви игри, дискусии, разработване на проекти по иновативни идеи на участниците. От страна на България, в проекта участваха Йоанна Дочевска (Председател на УС на АРБС) и Ивайло Здравков (член на УС на АРБС) - представители на “Асоциация за развитие на българския спорт”, както и 4 деца на възраст 11 – 15 години – Никола Здравков, Мусалина Джалил, Николай Димчев и Валери Попов. По време на посещението, участниците обсъдиха подробно дейностите по проекта до момента, както и стратегията и наръчника за добри практики, които ще се подготвят по проект „EU be Active” (EUBA) – ЕС Бъди активен!. Участници от всички държави останаха изключително доволни от практическите умения и новите знания, които научиха по време на мероприятието, както и от иновативните практики, които общината – домакин прилага за предотвратяване на напускането на града от страна на младите хора, както и привличане на нови младежи, които да се установят в град Лудж.

Проекта „EU be Active” (EUBA) – ЕС Бъди активен! включва редица дейности, сред които изследвания, конференции и местни дейности, които да спомогнат за прилагането на Насоките на ЕС за физическа активност на местно ниво. Последната дейност по проекта, която ще бъде насочена към популяризиране на резултатите от него, „Асоциация за развитие на българския спорт” ще проведе на 5 декември 2015г, като пълна информация е налична тук: http://www.bulsport.bg/i.php/news/view.html?nid=10694