Новини
20.07.2016 г.
„Регламентирайте Доброволко” е кампания на „Асоциация за развитие на българския спорт”, която е насочена към Народните представители в 43-тото Народно събрание. До всеки народен представител бе изпратена брошура, изготвена от АРБС, която разказва историята на доброволеца Доброволко, който прави добро и помага на всички, които имат нужда от неговата подкрепа. Но в нормативната база, Доброволко почти не съществува, като изключим няколко параграфа в Закона за младежта. Последните дебати по темата в България бяха през 2013 година, когато в Народното събрание бе входиран втори проекто – закон за доброволческата дейност и от тогава до настоящия момент организациите, които работят с доброволци и самите доброволци очакват регламентиране на дейностите си.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.07.2016 г.
„Асоциация за развитие на българския спорт” /АРБС/ работи целенасочено през 2016 година, за да покаже възможности за борба с това социално напрежение чрез спорт с редица дейности, сред които – Национална младежка среща „СпортИграция”, в която през май 2016 събраха млади хора от различни групи, включително и мигранти, за да покажем възможностите за интеграция чрез спорт.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
12.07.2016 г.
Младежки обмен „Здравословен начин на живот” Период: 16 – 22 август 2016 Локация: Искар, Валядолид Участници: 7 участника от всяка държава – 6 младежи на възраст 18 – 30 години и 1 лидер на групата. Участващи държави – България, Испания, Словакия, Португалия, Италия, Румъния Работен език: Английски език
ВИЖ ПОВЕЧЕ
04.07.2016 г.
65 млади европейци обсъждат интеграцията чрез спорт в София по време на младежки обмен, организиран от „Асоциация за развитие на българския спорт”. Мероприятието стартира на 02 юли и ще продължи до 09 юли, като в международния младежки обмен участват 65 младежи на възраст до 30 години от 8 държави.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
28.06.2016 г.
В периода 02 – 09 юли 2016г, „Асоциация за развитие на българския спорт” ще проведе международен младежки обмен, в който ще вземат участие 65 младежи на възраст до 30 години от 8 държави. По време на мероприятието, представители на България, Италия, Унгария, Хърватска, Босна и Херцеговина, Чехия, Словакия, Испания ще обменят идеи, опит и практики как спорта да подобри интеграцията на имигрантите и различните малцинства в държавите ни. Мотивираните млади европейци, които бяха селектирани на база мотивацията им за участие ще осъзнаят значението на спорта като интеграционен и образователен инструмент за насърчаване на социалното приобщаване, разбиране на чуждите култури, правата на човека и конкурентоспособността между младите хора в местните общества.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.06.2016 г.
Цветно и забавно протече Фестивалът на здравето, който се проведе през почивните дни (11 и 12 юни 2016) в Южния парк в столицата. На него хиляди посетители можеха да разгледат множество продукти, свързани с балансирания начин на живот и да чуят лекции на специалисти в областта на здравето и спорта.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.06.2016 г.
Пресконференция 13 юни 2016, гр. София Пресклуб "България" Тема: Интеграция чрез спорт
ВИЖ ПОВЕЧЕ
01.06.2016 г.
МКБППМН (Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните) и СОУ "Димитър Маджаров", гр. Маджарово организираха празник за децата с рисунка на асфалт и спортни забавления. "Асоциация за развитие на българския спорт" подкрепи празника на децата и предостави книжки, стикерчета "Аз спортувам" и диплянки, които организаторите раздадоха заедно с грамотите на участниците.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
27.05.2016 г.
„Асоциация за развитие на българския спорт” създаде платформата www.sportigration.com, която ще представя добри практики за интеграция чрез спорт от България и света.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
18.05.2016 г.
В периода 18 - 19 май 2016 година, Национална спортна академия "Васил Левски" проведе четвъртото издание на своята регионална научно-практическа конференция „Спорт и сигурност“. Конференцията има за цел обединяването на научни знания, постигнати от националната и международна научна общност в областта на сигурността при провеждане на спортни събития, както и осъществяване на професионални дискусии по актуални европейски и международни политики – борба срещу насилието на стадионите, противодействие срещу уговаряне на мачове, анти-допинг мерки, противопоставяне на хулиганството и расизма в спорта, както и на злоупотреба със спортисти (особено деца и младежи), оцеляване и самозащита и др.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.05.2016 г.
На 15 май 2016г., в Национална спортна академия „Васил Левски”, „Асоциация за развитие на българския спорт” проведе Национална младежка среща „СпортИграция”.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
03.05.2016 г.
От 13 до 15 октомври предстои провеждането на второто издание на Изложението за спорт и здравословен начин на живот на Виа Експо. Събитието отново ще покаже тясната връзка между спорта и здравето и ще предостави възможност за изява на българските и международни компании да представят своите продукти и услуги.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
20.04.2016 г.
“DRIVE - Develop Rewarding, Inspiring Values for Everyone who participates” е обучителен курс, който ще открие значението на спорта като инструмент за обучение и превенция, насърчаване на социалното приобщаване, разбиране на различните култури, правата на човека и на конкурентоспособността на местните общества. В последните години наблюдаваме увеличаване на агресията и насилието на младите хора в училищата и университетите. Ние вярваме, че ценностите, които спортът носи могат да помогнат за предотвратяване и борба с агресията в ранен етап чрез овластяване на младежки работници и спортни треньори да се справят с проблема чрез спортни игри.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
12.04.2016 г.
Проектът „Спорт в Европа всеки ден” /European everyday of sport/ е насочен към подобряване на обмена на добри практики, приоритет на програма "Еразъм +", като ще спомогне за откриване и насърчаване на добрите практики от първо и второ издание на Европейската седмица на спорта и насърчаване на участието в спорт и физическата активност. Конкретната тема това стратегическо партньорство ще бъде фокусирана в разработването, идентификацията, насърчаването и споделянето на добри практики.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.03.2016 г.
На 11-12.06.2016 (събота и неделя) ще се проведе едно запомнящо се, цветно, полезно и забавно събитие, свързано със здраве - Фестивалът на Здравето! :) Мястото е град София, Южен Парк на Голямата поляна на площ от над 8000 кв.м. Събитието “Фестивал на Здравето” се организира от фондация в обществена полза „Здраве за моята майка“ и проекта Здравей - www.zdravei.org
ВИЖ ПОВЕЧЕ
10.03.2016 г.
"Интеграция чрез спорт" е Младежки обмен, който има за цел участниците да осъзнаят значението на спорта като интеграционен и образователен инструмент за насърчаване на социалното приобщаване, разбиране на чуждите култури, правата на човека и конкурентоспособността между младите хора в местните общества. Обмена ще се проведе в София, България, като ще бъде 7 работни дни и ще включва представители от България, Италия, Унгария, Хърватска, Босна и Херцеговина, Чехия, Словакия, Испания - общо 65 участници.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
25.02.2016 г.
Събитието ще даде възможност за младите хора, които участват да дадат предложения и идеи за интеграция чрез спорт, култура, изкуство, което ще повиши гражданската им активност и ще ги направи съпричастни към актуалните проблеми в Европейската общност. От друга страна, взимащите решения на различни нива в България ще могат да обсъдят, съвместно със свои колеги и с младите хора възможни решения за интеграция.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
16.02.2016 г.
Проект “СпортИграция” има за цел да покаже най-добрите практики за интеграция чрез спорт, които се случват по света. Участвай и изпрати предложения за интеграция чрез спорт като изпратиш на info@bulsport.bg идея, описана както следва:
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.12.2015 г.
“DRIVE - Develop Rewarding, Inspiring Values for Everyone who participates” е обучителен курс, който ще открие значението на спорта като инструмент за обучение и превенция, насърчаване на социалното приобщаване, разбиране на различните култури, правата на човека и на конкурентоспособността на местните общества. В последните години наблюдаваме увеличаване на агресията и насилието на младите хора в училищата и университетите. Ние вярваме, че ценностите, които спортът носи могат да помогнат за предотвратяване и борба с агресията в ранен етап чрез овластяване на младежки работници и спортни треньори да се справят с проблема чрез спортни игри.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
17.12.2015 г.
"Интеграция чрез спорт" е Младежки обмен, който има за цел участниците да осъзнаят значението на спорта като интеграционен и образователен инструмент за насърчаване на социалното приобщаване, разбиране на чуждите култури, правата на човека и конкурентоспособността между младите хора в местните общества. Обмена ще се проведе в София, България, като ще бъде 7 работни дни и ще включва представители от България, Италия, Унгария, Хърватска, Босна и Херцеговина, Чехия, Словакия, Испания - общо 65 участници.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.12.2015 г.
В периода 09 – 13 декември 2015 година, в гр. Фаро, Португалия се проведе обучение на тема „Стартиране на устойчива доброволческа програма”. В обучението взеха участие професионалисти в сферата на доброволчеството и младежките политики от 13 държави.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
15.12.2015 г.
Идеята за проект „СпортИграция” се роди от младежите, които бяха обучени през последните години да използват методологията „Обучение чрез спорт”, които наблюдавайки проблемите, изявиха желание да споделят опита си по проблема и да достигнат до повече хора, с акцент върху хора, които имат необходимите инструменти да приложат подобни практики на национално ниво.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
13.12.2015 г.
В периода 8-12 декември 2015 в Будапеща, Унгария се проведе ежегодният семинар - обучение „Tool Fair X”, в който взе участие представител на „Асоциация за развитие на българския спорт” - Ивайло Здравков, член на УС на Асоциацията. В 10-то му издание беше представена концепция, добре позната при работата с младите хора, предлагаща вълнуващо съчетание между "лаборатория" и "пазар", съпътствани от опит за внедряване на нови инструменти за обучение.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
11.12.2015 г.
Националният приз „Студент на годината” се учредява в началото на 2006 година по инициатива на делегатите в Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България. Събитието се проведе под патронажа на Министерство на образованието и науката. Първото издание на конкурса се провежда през Декември 2006 година. Идеята на конкурса е всяка година да бъдат отличени най-добрите студенти и докторанти в българските висши училища. Конкурсът има мисията да популяризира постиженията на българските студенти пред българската общественост, удостоявайки студенти от всички области на висшето образование.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
05.12.2015 г.
Днес, 5 декември 2015 в Национална спортна академия „Васил Левски” – закрита лекоатлетическа зала се проведе детски спортен празник “Движи се, забавлявай се!”. Празникът бе организиран, за да бъде отбелязан международният ден на доброволчеството именно с доброволческа дейност. В събитието се включиха 200 деца и бе проведено с помощта на над 20 доброволци. С комбинация от лека атлетика - спринт 40 и 60 метра, детски голф и мини тенис, децата имаха възможност да опитат какво е да спортуваш, забавляваха се и получиха награди от спонсорите на събитието рекламни пакети от "Рефан" и лакомства от "Мелбон". Всяко дете получи и грамота за участие от "Асоциация за развитие на българския спорт".
ВИЖ ПОВЕЧЕ
29.11.2015 г.
Заяви участие в детски спортен празник “Движи се, забавлявай се!”, който ще се проведе на 5 декември 2015 – 12:00ч – 16:00ч, Национална спортна академия „Васил Левски” – закрита лекоатлетическа зала.
ВИЖ ПОВЕЧЕ
09.11.2015 г.
В периода 04-ти и 07-ми ноември 2015 г. в град Лудж, Полша се проведе третата среща по проект „EU be Active” (EUBA) – ЕС Бъди активен!. Проекта е ко-финансиран по програмата „Еразъм +“ - Стратегически партньорства в сферата на спорта на Европейската комисия и е на обща стойност 78 630 евро. В срещата взеха участие партньорските организации от Полша, Испания, Латвия, Литва, Турция и България. Координатор на проект 556927-EPP-1-2014-1-LT-SPO-SCP “EU Be Active” е лекоатлетически клуб "Birzu lengvosios atletikos sporto klubas".
ВИЖ ПОВЕЧЕ
prev
1 ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
next