Проект: EDGE

Failing Forward обучение за спортни инструктори – E.D.G.E.
15.09.2017 г.
“Асоциация за развитие на българския спорт” проведе обучителни сесии със спортни инструктори в София през периода август - септември 2017 г. На нея се обучаваха треньори / инструктори за необходимостта да разполагат с нужните умения и знания за справяне със стреса и подпомагане на младите спортисти в придобиването на тези знания.
Целта на това обучение беше да предостави на инструкторите начини как да улеснят и подкрепят младите спортисти да се учат от неуспех, вярвайки, че това ще им помогне да правят етични избори в живота си, в кариерата и в спорта. Дневният ред на обучението е съгласуван с експертите в областта, в зависимост от нуждите на избраните участници и от специфичните искания на националните групи. Основните теми бяха:
• управление на чувството на неудовлетвореност,
• изучаване от неуспеха,
• превръщането на грешките в стъпки за успех.

Дейностите се проведоха в Боен клуб „България“ и в тях взеха участие 20 треньори в различни бойни спортове, по време на 4 различни сесии, под ръководството на Николай Недков, спортен специалист от Национална спортна академия „Васил Левски“ обменяха опит, коментираха, изследваха и използваха различни техники за насърчаване на спортната култура срещу дегенеративни форми на спорт като употребата на допинг и различни забранени вещества, както и начини и средства да се насърчи етичното поведение в областта на спорта чрез спортните ценности, които спортът възпитава. Треньори по ММА, карате, джудо и бокс се обединиха около идеята, че всяка форма на насилие в спорта не трябва да бъде толерирана. Бяха засегнати и теми като как спортът може да се превърне в полезно средство и как да се използва като обучителен инструмент, а също така и промотиране на различни общочовешки и европейски ценности. Треньорите дискутираха, обсъдиха идеи и обмениха опит как да мотивират повече младежи и хора от други обществени групи да се занимават със спорт и различна физическа активност.

E.D.G.E. - European Anti-Doping Generation (Европейска анти-допинг генерация) е 12 месечно партньорство, което включва 5 партньори от 4 различни държави (Италия, Латвия, Австрия и България) и има за цел да насърчава анти-допинг културата сред младите спортисти и треньори.

Проектът включва новаторски подход и два основни резултата (обучителни материали и видео), които ще бъдат изготвени с приноса на всички партньори и целеви групи, като по този начин ще бъде изразена европейска добавена стойност.

Партньорството включва Национални антидопингови агенции, спортни асоциации, организации за свободното време и образование и олимпийски център и е съ-финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската комисия.