Проект Спорт в Европа всеки ден

Международна спортна конференция стартира днес в София
29.09.2017 г.
Международна конференция “European everyday of sport” стартира на 29 Септември 2017 в Домът на Европа в София, България. Събитието представлява финална фаза от проект по програма Еразъм+ (572647-EPP-1-2016-1-BG-SPO-SCP) и има за цел да промотира Европейска седмица на спорта 2017 сред Европейските граждани, със специален фокус върху младите хора.
Старт на дебатите в конференцията даде ръководителят на Представителството на Европейската комисия у нас Огнян Златев. В дискусиите се включиха над 100 участници и партньори по проекта от България, Хърватия, Унгария, Италия, Литва, Полша и Словакия. Приветствия към тях отправиха заместник – министърът на младежта и спорта Ваня Колева, заместник-министърът на Българското председателство на съвета на ЕС Моника Панайотова, парламентарният секретар на Министерството на образованието и науката Йорданка Петрова и Йоанна Дочевска – председател на „Асоциация за развитие на българския спорт“, която е организатор на събитието. Участниците бяха приветствани с видео послание от Европейският комисар по образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич. В конференцията се включиха директорът на дирекция „Иновации, международно сътрудничество и спорт“ на Европейската комисия Антоанета Ангелова-Кръстева и зам.-ректорът на Националната спортна академия проф. Татяна Янчева. Официалните гости се обединиха около посланието, че крос-секторния подход е ключов във възпитаването на навици за здравословен начин на живот европейските граждани.

Г-жа Вера Керпанова от Изпълнителна агенция „Култура, Образование, аудиовизия и култура“ запозна участниците в възможностите, които предоставя програма „Еразъм+“ Спорт, а добрите практики, които се реализират по програмата в България представи Ясен Спасов - началник отдел „Младежки дейности“ в Център за развитие на човешките ресурси, който е национална агенция по програмата, като на събитието присъства и г-жа Татяна Калканова, изпълнителен директор на центъра.

Г-жа Виктория Славкова от дирекция "Европейски програми, проекти и международно сътрудничество" представи реализираните дейности от страна на Министерство на младежта и спорта в рамките на Европейска седмица на спорта 2015 и 2016, а Тарик Аянович – доброволец в „Асоциация за развитие на българския спорт“ по програма Европейска доброволческа служба презентира добрите практики, които са събрани по проект “European everyday of sport”.

Роберто Солинас /Италия/ и Лила Недезки /Унгария/, които са и партньори по настоящия проект представиха добри практики в сферата на интеграцията чрез спорт и развитието на доброволчески дейности в образователната система. Отговорните за политики и експертите от България и чужбина имаха възможност да обменят виждания за повишаването на възможностите за спорт и физическа активност на европейските граждани.

Събитието се излъчваше на живо във фейсбук в страницата на „Асоциация за развитие на българския спорт“ и може да бъде гледана от всички, които имат интерес и на наличните видеа, които вече са публикувани. Във втория ден на конференцияща ще бъдат представени и различни изследвания и анализи в сферата, върху които са работили български и международни спортни специалисти. След приключване на конферентната част на 30 септември 2017, участниците ще могат да се насладят на детски спортен празник, който ще зарадва деца на възраст 5 – 12 години и ще им покаже магията на спорта.

Партньори на събитието в България са: Представителството на Европейската комисия в България, Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, а основен медиен партньор е Българска национална телевизия. Участниците получиха богат асортимент рекламни материали на проекта и подаръци от Рефан.

Пълна информация: http://www.eusport.org/everyday_sport_conference
Предварителна програма: http://www.eusport.org/everyday_sport_conference/program
Работен език на конференцията: Английски език
Издание от конференцията: Сборник с доклади (ISBN номер)

Пълна информация за проект "EU Everyday of sport": http://www.eusport.org/
Добри практики за физическа активност #BeActive: http://www.eusport.org/good_practices

Партньори на събитието в България са: Представителството на Европейската комисия в България, Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, а основен медиен партньор е Българска национална телевизия.