Партньорски проекти

Проект YAIS в Испания приключи успешно
15.09.2017 г.
Youth Active improving society through non-formal skills growing in values: Volunteering to enjoy in a healthy and helpful pastime (ERASMUS+ KA1) е младежка мобилност, която се състоя в Испания в периода 04-13 Септември 2017.
Целта на обмена беше да се запознаят участниците с алтернативите на заседналия начин на живот и възможността за използване на свободното време по много други начини от това да бъдат пред мобилните устройства. С този обмен, организаторите имаха за цел да повишат мотивацията за участие във физическа активност, да покажат забавни физически активности, които могат да се прилагат в ежедневието. Участниците се запознаха и с темата за доброволчеството, която спомага на младите хора да развият качества и умения, които ще са им полезни в бъдещото им развитие. Възможността да обменят идеи и опит между 9те участващи в обмена държави (България, Литва, Словакия, Унгария, Германия, Латвия, Португалия, Италия и Испания) беше изключително полезна за разбиране на различните култури в Европа и за повишаване на Европейската идентичност на участниците.

"Асоциация за развитие на българския спорт" е партньор в проекта от България и организацията беше представена от Димитър Бетов - лидер на обмена и 4 младежи на възраст 18-29 години.