Партньорски проекти

Кандидатствай за младежки обмен The B-Files
29.08.2017 г.
Проект:
„The B-Files”
Период на провеждане:
16-23 Октомври 2017
Локация:
Искар, Испания
Посрещаща организация:
Kin Ball Valladolid
Участници:
участници от 6 различни държави: Италия, Испания, Норвегия, България, Португалия и Литва.

Проект “The B-Files” ще включва участници от 6 държави на възраст между 18 и 30 години. Проекта има за цел да предостави информация за здравословния начин на живот, използването на спорта като обучителен инструмент и оръжие за превенция на насилието в училище. Младежите, участващи в дейностите ще имат възможност да работят и разсъждават заедно по темата на проекта и да анализират Европейската идея за включване в спортни дейности и физическа активност за постигане на социално включване.


Участници:
• 5 участника от България:
o 4 младежи на възраст 18 – 30.
o 1 лидер без възрастово ограничение.
Всички участници трябва да са навършили 18 години.

По време на обмена:
• Ще представите държавата си и изпращащата организация (АРБС);
• Ще представите информация за основната тема от държавата си;
• Ще вземете със себе си типична храна и напитки за интеркултурната вечер;
• Ще вземете със себе си флаг на държавата си.

Профил на участниците
  • Младежи, с интерес в сферата на спорта, Младежки работници, активни младежи в местната общност;
  • Способни да говорят, пишат и разбират английски език поне на средно ниво;
  • С интерес по темата на обмена и мотивирани да вземат участие пълноценно в дейностите.
  • С възможност и желание за развитие на бъдещи проекти.

Транспорт:
Пристигане: летище Мадрид, 16 октомври преди 14:00ч
Отпътуване: летище Мадрид, 23 октомври, след 14:00ч
Трансфер Мадрид – Искар – Мадрид: 15 евро на човек, които се покриват от участниците поради липса на обществен транспорт и необходимост да се наеме частен микробус, който не се покрива от Националната агенция на Испания.

Настаняване:
Настаняване и изхранване на участниците се поемат от страна на местната организация, ще бъдат възстановени пътни разходи на участниците от България в размер до 360 евро.

Срок за кандидатстване: 10/09/2017
Пълен информационен пакет:
https://www.dropbox.com/s/kkshh6gcsfr8kk1/TBFP%20INFOPACK.pdf?dl=0
Апликационна форма:
https://www.dropbox.com/s/aualibrzfc4bez0/APP%20B-FILES.xlsx?dl=0
Заб. Моля да изпратите попълнена апликационна форма на адрес info@bulsport.bg в посочения срок.