Партньорски проекти

Младежки обмен по проект Play Forward
01.09.2017 г.
Младежки обмен по проект "Play Forward" се проведе в Оммен, Холандия в периода 20/08 - 31/08/2017 и в нея взеха участие пет представители от България - лидер на обмена и четири участници.

Основна цел на проекта:

Да промотира чрез спортни дейности социалното включване и човешките права между младите хора в местните общности. Проект Playforward реализира мобилност на младежи до 30 години, които след мобилността ще реализират по 2 локални събития в сферата на спорта и физическата активност.
Първата среща по проект "Play Forward" се проведе в Оммен, Холандия в периода 28/04 - 01/05/2017 и в нея взеха участие двама представители от България - лидер на обмена и един от участниците в младежки обмен "Play forward", който се реализира през август 2017.

Участниците в мобилността бяха младежи на възраст 15 - 30 години с опит в сферата на спорта и с желание за развитие на местната си общност. По време на интензивните дейности, те имаха възможност чрез методите на неформалното обучение да придобият нови знания и умения, които да им служат в бъдеще, както и да опознаят добри практики от участващите в обмена държави, които да могат да приложат на практика в своето развитие, с което да спомогнат и на други младежи от България и Европа.