Проект Спорт в Европа всеки ден

АРБС представи проектите, по които работи пред Представители на ЕК в София
12.09.2017 г.
Възможностите за финансиране на спортни дейности по Програма „Еразъм +“ бяха представени в детайли пред ръководители на български спортни организации в рамките на Информационен ден за Програма „Еразъм +“ в Министерството на младежта и спорта.
В събитието участваха зам.-министърът на младежта и спорта Габриела Козарева, началникът на отдел „Спорт“ в Генералната дирекция „Образование, младеж, култура и спорт“ на Европейската комисия Ив Льо Льостек, експертът от същия отдел Агата Джарновска, както и първият секретар за младежта и спорта в Постоянното представителство на България в Европейския съюз Яна Топалова.

Гостите от Европейската комисия бяха представени пред аудиторията от зам.-министър Козарева. В своите презентации те запознаха заинтересованите с политиката на Европейския съюз в областта на спорта, както и с условията и процедурата за кандидатстване с проекти за финансиране по Програма „Еразъм +“. Гостите дадоха полезни съвети и напътствия за успешно кандидатстване, като посочиха и често допусканите грешки.

„Чрез Програма „Еразъм +“ вие получавате златни възможности за реализация на проекти“, обърна се към присъстващите в залата Ив Льо Льостек. В началото на презентацията си той изказа специална благодарност към зам.-министър Козарева и екипа на Министерството на младежта и спорта за усилията, които полагат за провеждането на успешно Председателство на Съвета на Европейския съюз.

Броят на успешните проекти на български организации в областта на спорта по програма „Еразъм +“ се увеличават, като през 2017 г. са били общо 8, сред които и проект "Добро управление в спорта" на "Асоциация за развитие на българския спорт". Бюджетът за спорт по Програмата за 2018 г. възлиза на 46,5 милиона евро. Подробна информация може да бъде получена и в Центъра за развитие на човешките ресурси по Програма „Еразъм +“ в София.

По време на събитието, "Асоциация за развитие на българския спорт" бе поканена от Министерство на младежта и спорта да презентира добрите практики на организацията по програма "Еразъм+". Йоанна Дочевска - председател на АРБС представи реализираните до момента дейности и постигнатите резултати по проектите "European everyday of sport", "JUST SPORT", "Youth Ambassadors of Sport and Volunteering".

Партньори на проект "European everyday of sport" в България са: Представителството на Европейската комисия в България, Министерство на младежта и спорта, Министерство на образованието и науката, а основен медиен партньор е Българска национална телевизия.